Kulhusbakken nr. 4

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 228.
Udgaaet fra Borgestad.

1785eier Ole Hansen.
13/111813grunnseddel til Ole Hansen paa opført hus.
11/81825auk. skjede til Halvor Larsen Aaltvedt60Spd.
31/11860hjemmelsdokument til Laurence Halvorsdatter med mand Ole A. Gresen.
1862brandtakst240Spd.
3/31879skjøde fra Ole A. Gresen til Georg H. Gresen
1934eier Amalie Louise Gresen.

Ole Hansen f. 1748
g. m. 1 m. Marthe Abrahamsdatter f. 1747 d. 1795
g. 2 m. Dorthe Halvorsdatter f. 1772
Han benævnes vanligt «Ole Kusk», og har formodentlig været kusk hos doktor Radisch. I mandtallet for 1801 er han opført sammen med Radisch, og har da boet i doktorens hus, men har havt dette hus ihvertfald fra 1785, da han det aar pantsetter det til Nic. Benj. Aall. Børn:

 1. Hans Olsen f. 1784,
 2. Marie O. f. 1788,
 3. Jost Olsen f. 1787,
 4. Halvor Olsen f. 1791.

Arbeider Halvor Larsen Aaltvedt f. 1797 d. 1858
g. m. Ingeborg Margrethe Jensdatter f. 1785 d. 1858
Han var søn av Lars Halvorsen paa gaarden Aaltvedt. Børn:

 1. Jens Halvorsen f. 1826.
 2. Laurence Halvorsen f. 1828 d. 1912, i 1857 g. m. Ole Andreas Gresen f. 1831 d. 1922.

Gresen nedstammer fra Halvor Andersen f. 1773 - se Storgaden nr. 235. Han blev skipperborger i 1868, da han førte P. M. Petersens brig «Budstikken» 94 c. l. I 1870 aarene førte han Petersens «Michael Treschow» 106 c. l. Derefter var han bestyrer og fører av d/s «Drogden», en slæpebaad paa 600 hestekrefter, som norske assurandører og skibsredere havde stasjonert for slæpning av seilskibe i Drogden og Østersjøen. I 1876 førte han «Wold & Huesfeldt» 167 c. l. for Leif Gundersen og i 1900 sk/ skib «Felicie» 236 reg. t. Allerede som 14 aars gut gik han tilsjøs med Møllers «Washington» der førte emigranter til New York fra Porsgrund. Fra New York tog skibet last til England, seilte saa til Irland, og tog Irske Emigranter til New York. De havde børnene:

 1. Ingeborg Margrethe G. f. 1860 d. 1939 g. m. kaptein Otto Gotfred Schancke, f. 1855 d. 1907 i Australien. Han blev skipper i 1883 og førte b. a. «Fram» 698 reg. t. for H. C. Hansen og «Louis» 873 reg.t. for Louis Vauvert. Deres børn:
  1. Georg Halvardius Schancke f. 1887
  2. Karen Schancke, kontordame
  3. Knud Johan Schancke, ingeniør.
 2. Adolf Gresen, f. 1863, reiste til Amerika.
 3. Georg Gresen f. 1857 d. 1882 i Mexiko.
 4. Amalie Gresen f. 1865 overtog huset.
Utdrag (s. 245-246) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen