Kulhusbakken nr. 13

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 216.
Udgaaet fra Borgestad nr. 20.

14/111814 grundbrev til Ole Jacobsens enke
1825eier Peder Sørensen
1829eier Tollef Andersen Engrav
1829eier Jacob Engebretsen Riis
1829skjøde fra Jacob Riis til Niels Jacobsen
25/1 1839skjøde fra Niels Jacobsen til Ole Arnesen50 Spd.
1843brandtakst paa Ole Arresens hus120 Spd.
14/51868skjøde fra Otto Bjelke til Jacob Engebretsens enke.
22/11886skjøde fra enken til Gunnar Knudsen600 Kr.
28/111891skjøde fra: Gunnar Knudsen til Niels Jonsen1 700 Kr.
1919skjøde til enken Birgithe Jonsen
Nu eier Bergliot og Finn Jansen

Røiert Tolef Andersen Engrav f. 1805,
i 1829 g. m. Ingeborg Andersdatter f. 1805 i Solum, d. 1875. Han var søn af Anders Engrav i Vognmandsgaden nr. 14. Deres datter Ingeborg Marie f. 1829 d. 1851.


Jacob Engebretsen Riis f. 1803 d. før 1868
i 1830 g. m. Ingeborg Lorentzdatter fra Fossum f. 1808 d. 1887. I 1868 kjøbte hans enke huset igjen, og boede der til 1886. Børn: Karen Kirstine Jacobsdatter f. 1832, Jacobine J. f. 1834, Engebret Jacobsen f. 1836, i 1861 g. m. Anne Karine Larsdatter f. 1838 paa Herre. De havde datteren Ingeborg Jacobsen f. 1866.


Kjøbmand Niels Jacobsen
er omtalt under Kulhusbakken nr. 8.


Kjøbmand Ole Arnesen
er omtalt under Storgaden nr. 199. Hans datter Pauline Arnesen blev i 1857 g. m. Otto Bjelke fra Kristiania. De fraflyttet stedet i 1868.


Stuer Nils Jansen f. 1858 paa Kongsberg, d. i 1889
g. m. Birthe Marie Thorsen f. 1859, datter af Thor Andersen Bækkevold - Skiensgaden nr. 8. Jansen oppholdt seg i mange aar i Amerika, men døde hjemme. Deres børn: Finn Jansen, vaktmester paa Lyngbakken, Bergliot Jansen, kontordame, Martha Jansen, Hjalmar Jansen, bager, gift i New York.

Utdrag (s. 249-250) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen