Kjølnæsgade no. 2

av Finn C. Knudsen

Brand mat. no. 291.
Udgaaet fra Borge if. grundbrev no. 40.

 i 1778 eier Halvor Christensen, brandtakst150RDI.
 1785 eier Arne Thommesen Strømtangen 
 1801 eier Ole Christensen Borge 
28/81816 skjøder Ole Christensen til Chr. Bruun en vandtomt for 100Spd.
17/8 1819 skjøde fra Niels Sørensen til Anne Cathrine Schultz for200Spd.
1/4 1837 skjøde ifl. skifte til Gotfried Schultz for200Spd.
 1843 brandtakst, huset er 15 × 11 alen400Spd.
20/3 1847skjøde fra Chr. Bruun til G. Schultz paa en haugetomt 20Spd.
 1852skjøde til Hans Schultz. 
 1862brandtakst430Spd.
1/8 1873ægteskabskontrakt mellem Marie Schultz og skrædder Hammerstedt, hvoretter huset er hendes. 
19/6 1900skjøde fra Marie Schultz's arvinger til Anna Hammerstedt for3,000kr.
16/21903 ægtepakt mellem snedker Daniel Johnsen og hustru Anna, hvoretter huset bliver hustruens særeie. Hvad der er bevaret af husets oprindelige indredning viser, at det har været opført af fagfolk, hvad snedker- og smiearbeide angaar. En af de originale døre er nu indsat i Porsgrunds Museums bygning. 

Halvor Christensen f. 1728 d. 1785 ,
i 1753 g. m. Margrethe Pedersdatter f. 1733 d. 1806. Børn:

 1. Christen f. 1755.
 2. Maren M. Halvorsdatter f. 1759 g. m. Arne Thommesen, se Kjølænsgaden no. 4.
 3. Anders f. 1760.
 4. Peder f. 1763,
 5. Hedvig f. 1771.

Ole Christensen Borge f. 1763 d. 1840, g, m. Margrethe Engebretsdatter f. 1778.
Om hans afstamning se foran under Borge. I mandtallet for 1801 er han opført som eiende hus med jord. Til huset hørte 2 store løkker, som hans broder Brynild havde taget paa odel fra Arne Thommesen, og som Ole i 1804 solgte til kjøbmand Boye Winther for 799 Rdl. (den vestre løkke no. 14 paa kartet). Niels Sørensen, som udstedte skjødet i 1819, var kjøbmand og boede i Rascebakken - se E. P. side 220. Huset sælges med adgang til vandet - Lille-elven - i fællig med kjøbmand Chr. Bruun som eiede Storgaden no. 169.
De havde 7 børn, hvoraf flere sees at være døde unge. No. 6 i rekken var Wilhelmine Olsdatter f. 1816, g. m. Ole Wiersen, nævnt under Halls gade no. 2 og Storgaden no. 203 a.


Skipper Gotfried Lebrecht Schultz f. 1766 d. 1814,
g. m. Anne Cathrine Schumann f. 1770 d. 1851, datter af Carl Schumann og Anne Sophie f. 1736, og som i 1801 som enke boede hos datteren.
Schultz førte skibe for Ulrik Fredrik von Cappelen, i 1801 «Seileren» paa 53 com. lest, og i 1805 «Raskheden» paa 79 com. lest. Denne forliste i 1814, da formodentlig Schultz blev borte. Familien boede i Storgaden 196, som enken i 1819 solgte. Slægten er omtalt nærmere under det no. Deres børn:

 1. Anne Louise f. 1797 d. 1877, ugift.
 2. Henricha f. 1799 d. 1872 ugift.
 3. Gotfried Schultz f. 1807 d. 1852, i 1838 g. m. Marie Magdalene Quist f. 1805 d. 1819, datter af skipper Hans Quist, se Storgaden no. 204.
  Schultz blev skipper i 1838. Han faldt overbord i Nordsjøen og druknet. Da han overtog huset i 1837 forbeholdt søstrene sig fritt husly saa lenge de var hjemme og ugifte. Børn:

  1. Hans Lebrecht Quist Schultz f. 1840 d. 1869, i 1863 g. m. Augusta Marie Koth f. 1831, datter af skipper Stefan Pedersen Koth. Schultz var handelsbetjent og tog borgerskab i 1869. Om deres efterkommere se E. P. side 224.
  2. Maria Schultz f. 1839 t, g. m. skrædder Samuel Hammerstedt f. 1820, der tog håndverkerbrev her i 1873. Deres datter Anna Hammerstedt blev g. m. snedker Daniel Johnsen og har 3 børn:
   Carl, Nina og Erling Hammerstedt.
Utdrag (s. 42-43) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen