Teknikergaden nr. 10

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 246
Udgaaet fra Borgestad nr. 35

14/11 1804grundseddel til Thomas Johnsen
1825eier do.
1826eier seilmager Isak Halvorsen
29/71828auk.skjøde til Hans Engebretsen150Spd.
1862 brandtakst500Spd.
1/6 1871skjøde fra Hans Engebretsens enke til snedker Anders Math. Bjaaland 300Spd.
15/12 1873skjøde fra A. M. Bjaaland til Sev. Nic. Wagner400 Spd.
7/9 1891 skjøde fra Sofie Wagner til Anders Pettersen1.600 kr.
27/101893skjøde fra A. Pettersen til Hans Johnsen1.500 kr.
5/71904skjøde fra H. Johnsen til Gunder Knudsen5.000 kr.
22/51913skjøde fra Gunder Knudsen til Martin Tobisen4.000 kr.

Thomas Johnsen
er omtalt under Skiensgade nr. 22, som han samtidigt eiede.


Seilmager Isak J. Halvorsen f. 1794 d. 1826 ,
i 1814 g. m. Christiane Christensdatter.
Han var fra Porsgrund, og er muligens søn av seilmager Halvor Michelsen. De havde børnene: Isak Chr. Isaksen f. 1826 og Benedicte Margrethe I. f. 1821.


Lods Hans Engebretsen Rokkelien f. 1799 d. før 1871
g. m. Ingeborg Jensdatter f. 1800.
Han flyttede som matros hid fra Porsgrund. I 1858 byggede han nyt hus i Teknikergaden nr. 5, som han solgte i 1861, men boede fortsat her. Enken solgte dette hus i 1871. Han forpaktede en del av Doktorløkken vest for Krohns hus. Deres børn:

  1. Inger Hansine Hansdatter f. 1833 d. 1855, g. m. kjøbmand Marcus Nielsen f. 1829 i Skien. De havde i 1855 sønnen Martinius Nielsen.
  2. Anne Beathe H. f. 1834.
  3. Maren Kristine H. f. 1836.
  4. Engebret Hansen f. 1843.
  5. Ingeborg Marie H. f. 1841.

Simon Nicolai Wagner f. 1806 d. 1891.
Handelsborger fra 1845 til 1859 og var intresent i skibsbyggeriet «Reform». I 1851 kjøbte han «Sømogaarden» - Storgaden nr. 155 som han igjen solgte i 1855. Han var søn av Vagtmester Frantz Wagner f. 1777 d. 1805 paa Sanni, i 1803 g. m. Marie Olsen fra Fossum f. 1777 d. 1868, søster av Søren Condrups hustru. Hun flyttet fra Sanni 1851. Deres børn:

  1. Johan Wenchelaus Wagner f. 1804, blev skipper i 1837 og døde i 1868. I 1845 førte han skonnert «Venus» for Niels Vauvert.
  2. Simon Nicolai W. f. 1806. Omtalt ovenfor.
  3. Sophie Marie Therese W. f. 1811 d. 1892 i Porsgr. I 1870 aarene boede hun i Solum.
Utdrag (s. 263-265) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen