Storgaden no. 202

av Finn C. Knudsen

Br.mat. no. 213.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 15.

11/121769 grundbrev fra Bartholomeus Løvenskiold til snekker Morten Henrich.
1778 brandtakst paa Morten Henrichs hus75Rdl.
1790 - 1842 Skolehus.
13/51842 skjøde fra Gjerpen og Osebakken kom. til Ole Arnesen for150Spd.
25/10 1856 skjøde fra Ole Arnesen til Niels Jacob Myren340 Spd.
26/51857 skjøde fra Niels J. Myren til Ingeborg Knudsen340 Spd.
1862 brandtakst950Spd.
30/5 1872skjøde fra Ingeborg Knudsen til T. P. Wiibe paa et jordstykke28Spd.
24/71888skifterets Skjøde til Gunnar Knudsen3400kr.
25/41895 skjøde fra Gunnar Knudsen til bager L. C. Hein5312kr.
11/8 1906skjøde fra L. C. Hem til bager Adolf Andersen13 861kr.

Morten Henrich d. ca. 1790
g. m. N. N. f. 1723 d. 1781.
opføres som strandsidder i 1762 med kone og søn Peder, og benævnes dels som smed, dels som snedker. Det er muligt at han har opført huset, da det i grundbrevet ikke nævnes noget om at andre tidligere har leiet tomten, men da grundherren til stadighed udstedte nye grundbrev etterhvert som husene skiftet eiere, kan man ikke vide, om de er grundbrev paa en ny tomt, uden at dette specielt nævnes, som tilfældet er med enkelte grundbrev.
De havde 6 børn:

 1. Peder Mortensen f. 1749 conf. 1766.
 2. Ingeborg Kirstine f. 1751.
 3. Louise f. 1753.
 4. Johan Fredrik f. 1755.
 5. Gunder f. 1757.
 6. Anne Kirstine Mortensdatr f. 1759, i 1784 g. m. Anders Johannessen. De havde børnene:
  1. Johanne Andersen f. 1788.
  2. Anne Marie f. 1789, g. m. Anders Rolfsen, Ligaden no. 1
  3. Stina f. 1792.
Da familien ikke findes i mandtallet for 1801 er den antagelig bortflyttet.

Skolehuset.

I consumptionsmandtallet for 1733 er opføres Jens Skoleholder Roth, men han har nok kun drevet privatundervisning. Ifølge presten Quislings «Gjerpen» var der fra omkring 1740 omgangsskole i Gjerpen. Den faste løn for omgangsskolens lærere udgjorde 6-8 Rdl. aarligt, foruden fri kost paa gaarden medens skolen holdtes der. Der var 5 lærere i Gjerpen. I 1790 oprettedes fast skole paa Osebakken. Lærerlønnen blev forhøiet til 10 Rdl. og i 1791 til 12 Rdl., endelig i 1808 til 15 Rdl. Læreren havde vistnok i tillæg til denne løn fri bolig i skolehuset, da lærer Wilsbeck i 1801 sees at bo i skolehuset.


Lærer Hans Wilsbeck f. 1763
i 1784 g. m. Maren Bowman f. 1758 d. 1810 i Bamle, var datter af Lars Bowman i Storgaden no. 127, se E. P. side 120.
De havde en datter Anne Friis Wilsbeck f. 1798.
I 1817 boede lærer Johan Werner Wold i huset g. m. Johanne .... De havde sønnen Otto Fredrik til daaben 8/6 1817,

I 1838 var elevantallet ved skolen: 60 gutter og 55 piger. Lærerens løn var da steget til 80 Spd. og 10 Spd. for husleie. Undervisningen varede i 45 uger om aaret.


Kjøbmand Ole Arnesen
har vistnok kun kjøbt gaarden som pengeanbringelse, da han siden 1814 drev forretning i Storgaden no. 199, hvorunder han omtales.


Ingeborg Knudsen
var enke efter kjøbmand Knudsen, som eiede Storgaden no. 204 og omtales der. Hun drev ølsalg her, og maa have paakostet huset, da taksten er betydelig forhøiet.


Bager C. L. Hem
opførte den store murstens bageribygning i haven.

Utdrag (s. 134-135) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen