Storgaden 241

av Finn C. Knudsen

Br. matr. no. 304.
Udgaaet fra Borge.

2/6 1860skjøde fra Jens Halvorsen Hørta til Torkil Olsen 40Spd.
paa tomtestykke der tillagdes Storgaden no. 237.
6/4 1860skjøde fra Jens H. Hørta til skredder Isak Pedersen400Spd.
1862Brandtakst500Spd.
19/11901skjøde fra Isak Pedersens hustru til Martine Pedersen for 4,000Kr.
14/4 1920skjøde fra Martine Pedersen til Torbjørn Klevjer for20,000Kr.

Jens Halvorsen Hørta
har nok bygget dette hus. Han eiede ogsaa Storgaden no. 237. Om hans slægt se Halls gade no. 4.


Skredder Isak Pedersen f. 1832 i Holden d. 1909
g. m. Gunhild Halvorsdatter f. 1832 d. 1911. De kom hid fra Holden og han tog borgerskab i 1866. Deres børn:

  1. Peder Johan P. f. 1858,
  2. Halvor Pedersen f. 1860 blev skipper i Amerika, førte i 1910 passasjerskibet «Estland» som kantrede i Chikago, hvorunder ca. 1000 passagerer omkom.
  3. Marie P. f. 1862.
  4. Johannes P. f. 1864.
  5. Hans Adolf P. f. 1869.
  6. Inga Gurine f. 1871 g. m. styrmand Hans Andreas Engebretsen, Storgaden no. 210.
Utdrag (s. 171) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen