Storgaden no. 194

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 207 a.
Udgaaet fra Borgestad if. grundbrev no. 8.

af 14/111804 fra Jacob Aall til Joachim Monrad paa forhen Anne Ellefsdtr. og Erik Andersens tomt. Efter beskrivelsen er denne tomt ganske liden og ligger til gaden.
3/91814auk.skjøde paa Quists stervbos gaard til Chr. Condrup
Ifølge grundherrens senere paategning paa ovenanførte grundbrev, gjelder grundbrevet Condrups gaard.
1600Rb.d
8/2 1823 skiftebrev efter gjestgiver Christopher Condrup forsaavidt udlæg i boets eiende vaaningshus paa Osebakken betræffer for et beløb paa480Spd.
2/9 1828 udsteder Madame Margrethe Condrup til muremester Thron Aanesen sikkerhedsdokument for caution for200Spd.
12/1 1837 auk.skjøde over Condrups gaard if. obl. til Norges Bank af 2/10 1821, hvor banken ved procurator Blom faar tilslaget.
30/121839udsteder Blom skjøde til Abraham Pedersen Klovholt.
2/2 1846skjøde fra Abr. Klovholt til Even Jacobsen og Gunnulf Aslaksen.
22/2 1846skjøde fra Gunnulf Aslaksen til Halvor Aslaksen paa halve gaarden for90Spd.
16/81853skjøde fra Even Jacobsen til T. P. Wiibe paa halve huset
huset betegnes Skiensgade no. 2 a.
100Spd.
24/121891faar fru Anna Fr. Hals hjemmel.
12/91897skjøde fra Anna Hals til Jonas Stavdal. Halvor Aslaksen Nestestog, der i 1846 havde faaet den anden halvpart skjødede denne
2/3 1866 til styrmand Ole A. Olsen for400Spd.
i 1925 eier enkefru Marie Olsen huset.

Af grundbrevet af 1804 sees at der tidligere har boet folk paa tomten.


Anne Ellefsdatter kjendes ikke.


Erik Andersen
er muligens den samme som i 1750 sees at have havt en datter Hedvig Eriksdtr. til daaben. Hendes faddere var af stedets bedre familier.


Joachim Monrad f. 1777
g. m. Ingeborg Isachsdtr. f. 1781, var søn af Jocum Monrad omtalt under Kulhusbakken no. 6.
I mandtal for 1801 opføres han som sjømand og har antagelig allerede da boet i dette hus, indtil han i 1813 solgte det til madame Quist. Han er muligens flyttet til Langesund, da det af auktionsprotokollen sees at Jørgen Traag i 1818 kjøbte opbudsmanden Joachim Monrads hus der for 291 Spd. De havde 7 børn:

 1. Isach f. og d. 1801.
 2. Hedvig Isachine f. 1802.
 3. Sophie Fredrica f. l804.
 4. Joachime f. 1806.
 5. Joachim f. 1808.
 6. Isaach f. 1811 og
 7. Johan Nicolai f. 1814.

Madame Karen Susanne Quist
omtales under Storgaden no. 204, som hun solgte i 1813 da hun kjøbte dette hus, hvor hun døde aaret efter, og huset blev solgt til


Christopher Condrup f. 1784 d. 1827
i 1812 g. m, Margrethe Høst f. 1793 d. 1835, datter af parykmager Jens Høst f. 1744 d. 1796, Vestre Porsgrund. Han var gjestgiver, søn af Søren Christian Condrup f. 1756 d. 1812, forvalter paa Fossum, der som enkemand i 1794 blev g. m. Karen Olsdtr. fra «Hytten» (Fossum) f. 1758 d. 1821. Sørens far var Gjert Sørensen Condrup f. 1733 d. 1779, i 1756 m. Sophie Johannesdtr. f. 1725 d. 1781, og Gjert var søn af Søren Condrup f. 1682 d. 1746 i Solum, g. m. Karen Trinnebald f. 1704 d. 1780, der antagelig var datter af Karen Trinnebald, der som enke blev g. m. feltskjær Wellum Karhoff i Skien f. 1673 d. 1743. Christophers halvsøster Dorthea Condrup var g. m. smed Erik Thronsen i Ligaden no. 7. De havde børnene:

 1. Karen Kristine MøIIer Condrup f. 1812.
 2. Søren Christian Condrup f. 1814 conf. 1829.
 3. Dorthea C. f. 1815 d. 1908, se Ligaden no. 12.
 4. Caroline C. f. 1817 d. 1905 i Ligaden no. 12.
 5. Jens Christian C. f. 1819.
 6. Bartholomeus Condrup f. 1821, se Teknikergd. 5.

Hjulmager Even Jacobsen f. 1787 d. 1861
er omtalt under Kjølnæsgaden no. 10.


Smed Halvor Aslaksen Nestestog f. 1796
g. m. Inger Torstensdtr. f. 1807 flyttede fra Solum til Osebakken i 1842 og udvandrede i 1866 med sønnen Knud til Amerika. De havde børnene:

 1. Aslak H. f. 1834.
 2. Halvor H. f. 1835.
 3. Torsten Halvorsen f. 1839, g. m. Anne Margrethe Aslesdtr., der havde børnene:
  1. Martine Andrea H. f. 1863.
  2. Halvor Torstensen H. f. 1864.
 4. Knud H. f. 1842, udvandrede i 1866.
Utdrag (s. 113-115) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen