Kjølnesgaden no. 10

av Finn C. Knudsen

Udgaaet fra Borge ved grundbrev no. 49.

I 1788eier Ole Thorjussen
1805 eier Lars Kittilsen Houen.
22/101826auktionsskjøde til hjulmager Even Jacobsen for 450Spd.
31/3 1837skjøde til Jens Riis paa hus med smie, udhus, bryggerhus og hauge for 380Spd.
i 1886eier Gustav Jensen Riis.
1895eier murer Asle Pedersen.

Nu eier blikkenslager Peder Pedersen.


Hugger Ole Thorjussen Øvrum f. 1764 d. før 1812,
g m. Anne Marie Jensdatter f. 1756, datter af Jens Riis i Gjerpen.
Han eiede en engeløkke no. 52, kartets no. II, som enken i 1812 solgte til svigersønnen Christian Østensen. 4 børn:

 1. Karen Olsen f. 1789, g. m. Christian Østensen f. 1782 d. 1847. Han var gaardbruger og kusk hos kammerherre Løvenskiold. I 1805 fikk han grundbrev fra Borge paa en løkke mod Kjølnæs og har bygget der, udenfor bygrænsen, nuværende KjøInæsgaden no. 13. Deres børn var:
  1. Ole Christiansen f. 1812, se nedenfor.
  2. Østen f. 1818,
  3. Karen f. 1815 d. 1875, i 1839 g. m. enkemand Lars Jacobsen Søli f. 1800 d. 1861, søn af Jacob Andersen Søli f. 1753. Lars eide gaarden Søli og havde børnene: Jacob Larsen f. 1840, Karen Marie f. 1848, g. paa Ballestad, og Else f. 1851 d. 1900, ogsaa paa Ballestad.
  4. Erik Christiansen f. 1820, gaardbruger, se nedenfor.
  5. Gurine Christiansen f. 1825 d. 1906, i 1849 g. m. Halvor Jacobsen, Siljan, f. 1802 d. 1861. Han kjøbte øvre Jønholt, byggede huset der og flyttede did i 1840. Se under Slægten Bommen Storgaden no. 181. Han var garver. Deres børn var:
   1. Karen Beate f. 1850 d. 1937g. m. bankkasserer Kr. A. Andersen f. 1848 d. 1940. De eiede gaarden Stridsklev i Eidanger i nogle aar til han kjøbte huset i Toldbodgaden i Poxsgrund. Deres børn er: gaardbruger Halvor Stridsklev i Bjørkedalen, fabrikant Anders Stridsklev, Sken, og frøken Kirsten Andersen.
   2. gaardbruger Jacob Halvorsen Jønholt f. 1852 d. 1929 g. m. Cathrine Ramberg f. 1859 d. 1935. Deres børn er: gaardbruger Hermod Halvorsen Jønholt g. m. Gudrun Hansen, Bergliot g. m. gaardbruger R. Realfsen, Traag, og Hjørdis g. m. bankkasserer Bjarne Helland.
 2. Kirsten Olsdatter f. 1791 d. 1845, i 1809 g. m. Rasmus Madsen f. 1786 d. 1853. Han fik gaarden Øvrum af kammerherre Løvenskiold i 1809. Deres søn Erik Rasmussen f. 1820 paa Øvrum havde b. a. datteren Marthe Marie Eriksdatter f. 1860 g. m. dyrlæge Nils L. Wiborg, se Storgaden no. 195.
 3. Marthe Kristine Olsdatter f. 1797.
 4. Thorborg Olsdatter f. 1800

Ad a 1) Ole Christensen f. 1812 d. 1889, var gaardbruger, g. m. Berthe Marie Andersdatter Skilbred f. 1810 d. 1903. Børn:

 1. Karen Kirstine Olsen f. 1839.
 2. Christian Olsen Øvrum i, 1842 d. 1908, skibsfører fra 1877, i 1873 g. m. Christiane Eriksdatter f. 1851 d. 1937, hans kusine datter af Erik Christiansen, Deres børn var:
  1. Oluf Elias Øvrum f. 1875 d. 1919, g. m. Louise Anette Gundersdatter fra Brevik, søster af Gunder Kjølnæs. Deres børn:
   1. souchef Olav Øvrum f. 1895,
   2. sekretær Alfred Øvrum f. 1905.
  2. Emanuel øvrum f. 1878.
  3. Christian Øvrum f. 1882 d. 1901.
  4. Anders Bertinius Øvrum f. 1884.
  5. Ingebret Øvrum f. 1888, lærer og kirkesanger.
 3. Anders Øvrum f. 1844,
 4. Anne Marie Øvrum f. 1855.

Ad a-4) Gaardbruger Erik Christiansen Øvrum f. 1820,
i 1848 g. 1 m. Inger Nilsdatter f. 1815 d. 1857, fra Holden.
i 1858 g. 2. m. Petronelle Eriksdatter f. 1826 d. 1911. Deres børn:

 1. Christiane Eriksdatter f. 1851 g. m. sin fetter Christian Øvrum, se ovenfor.
 2. Karl Johan Eriksen f. 1860 d. 1945 g. m. Ingeborg Talie f. 1858. Deres datter Karen Øvrum.
 3. Anton Eriksen f. 1865 d. 1918.
 4. Inger Elise f. 1869 d. 1929.

Lars Kittilsen Houen f. 1774 d. 1826
g. m. Sofie Tomesdatter f. 1767 d. 1823.
Han var hjulmager og vognfabrikant og var søn af Kittil Olsen Houen f. 1731 d. 1817, g. m. Anne Jonsdatter f. 1745, der havde 9 børn, hvoriblandt Ingeborg Kittilsdatter, nævnt under Kjølnæsgaden no. 3, Lars Kittilsen og Ole Kittilsen. Hustruen Sofie var datter af Hans Tomesen paa Lie. Deres børn var:

 1. Thomas H. f. 1806,
 2. Anders H. f. 1809,
 3. Hans Thomas H. f. 1812.

Ad b) Anders Houen f. 1809 d. 1880 g. m. Christine Cathrine Gasmann f. 1810 d. 1890. Han var mægler og kjøbmand i Skien og havde 5 børn:
b-1) Lars Houen f. 1839 d. 1906 g. m. Marie Johnsen f. 1845 d. 1897 var børskommissær i Skien. Deres datter Mina f. 1873 var g. 1 m. Hans Abr. Kittilsen, og havde datteren Marthine g. m. advokat Einar Corneliussen, Oslo, g. 2 m. ingeniør Peder Aanesen, Oslo, og havde med ham datteren Lillemor.
b-2) Hans J. G. Houen f. 1850 d. 1916, kontorchef paa Skiens Aktiemølle.

Ad c) Hans Thomas Houen f. 1812 d. 1880, var skibsreder, kjøbmand og bankadministrator i Skien. g. 1 m. Cathrine Ludvigsen, f. 1803 d. 1842, enke efter kjøbmand Niels Pedersen, Skien, og datter af kaptein Herman Ludvigsen. Med hustruen overtog han Pedersens forretning og gaard i Skien. I 1843 g. 2 m. Dorthea Kirstine Blom f. 1815 d. 1894, datter af kjøbmand Christopher Blom, Skien, d. 1843. Hauen efterlod sig en formue paa kr. 700,000 og stiftede flere legater. Med sin anden hustru havde han sønnen
Karl Hauen f. 1845 d. 1912 som sogneprest i Lunde, i 1872 g. m. Minda Paus f. 1848, yngste datter af foged Henrik Joh. Paus paa Lille Follestad. De havde ingen børn og stiftede et legat paa kr. 210,000.
H. Hauen adopterte sin første hustrus dattersøn Niels P. Høyer f. 1849, som eiede Søndre Brekke, der efter hans død blev indkjøpt til Museumsbygning.
Lars Kittilsen Hauens bror: Ole Hauen f. 1781 d. 1851, i 1813 g. 1 m. Bolette Cathrine Fabritius g. 2 m. Christiane Margrethe Ellefsen f. Lund f. 1795 d. 1860. Han var lærer og kirkesanger i Gjerpen. De boede i 1817 paa Ballestad. Senere reiste han til Arendal. Sønnen Anton Chr. Hauen var kjøbmand i Newcastle.


Hjulmager Even Jacobsen f. 1787 d. 1861
fik i 1825 præmie af Osebakkens Vel, 10 Spd. for godt arbeide. Fra 1846 eiede han Skiensgade no. 2 a. Han var søn af oldermand, senere høker, Even Jacobsen f. 1760 d. 1845, som i 1804 kjøbte Storgaden no. 165 (Simonsens gaard ved Osebro). Foruden Even havde han to døtre: Gurine og Ingeborg. Gurine Jacobsen f. 1788, g. m. skipper Vallentin Simonsen, der i 1844 kjøbte gaarden af svigerfaderen, se E. P. side 134. Ingeborg Jacobsen f. 1800, g. m. kjøbmand Erik Knudsen, se Storgaden no. 204.


Hjulmager Jens Kittilsen Riis f. 1799 d. 1882 søn af Kittil Kittilsen Riis f. 1754 d. 1836 paa Riis.
I 1838 g. m. Ingeborg Marie Gundersdatter f. 1815 d. 1879 datter af Gunder Isaksen Borge - se Borgeslægten. De havde 4 børn:

 1. Gurine Kirstine f. 1841, i 1874 g. m. jernarbeider Sverre John Kjærmann f. 1842, fra Skaraborg.
 2. Martin Osvald Jensen f. 1844 conf. 1860.
 3. Carl Gustav Jensen f. 1852, overtog huset.
 4. Anne Marie, g. m. murer Asle Pedersen.

Jens Kittilsens Riis' broder: Kittil Kittilsen Riis f. 1784 d. 1841 var lærer paa Osebakken og boede paa nuværende faglærer Dahls tomt paa Borgeskoven. I 1806 g. m. Berthe Jacobsdatter f. 1784 d. 1851. De havde 6 børn:

 1. Karen f. 1809,
 2. Kirsten f. 1811,
 3. Nils f. 1818,
 4. Berthe Marie f. 1828,
 5. Anne Aasilie f. 1825,
 6. Ingeborg f. 1822.

Ad a) Karen Kittilsdatter Riis f. 1809 d. 1892, i 1833 g. m. Hans Evensen Kaalstad, se E. P. side 266 .
Ad b) Kirsten Kittilsdatter Riis f. 1811, kaldes ogsaa Kirsten Trolsaasen g. m. Simon Jacobsen, Siljan, der først boede paa gaarden Flaatten og i 1841 flyttede til Skrukkerød - bror af Halvor Jacobsen, Siljan, nævnt foran - se Bommenslægten. Storgaden no. 181. Deres søn Jacob Simonsen, Skrukkerød, var g. m. Grete Amundsdatter, datter af Amund Tveten, og disses søn Karl S. Jacobsen eier nu Skrukkerød.
Ad c) Nils Kittilsen Riis f. 1818, flyttede til Trolsaasen, g. m. N. N. og havde 2 døtre: Karen g. m. sadelmager Helland. Bertha g. m. sadelmager Isak Nilsen Grønli.
Ad d) Berthe Marie Kittilsdatter f. 1828, g. m. gaardbruger Isak Jacobsen Grønli, søn af Jacob Hvalen. Deres søn Carl Jacobsen Grønli g.m. Mette Kjørholt overtog gaarden
Ad e) Anne Aasilie Kittilsen f. 1825, i 1850 g. m. Søren Andersen f. 1822 i, sagmester paa Herre
Ad f) Ingeborg Kittilsdatter f. 1822 d. 1888, g. m. sjømand Even Christensen. De boede i Skiensgade no. 6 og havde 5 børn:

 1. Christian Evensen f. 1845.
 2. Grethe Berthea f. 1849,
 3. Karl Martinius Evensen f. 1850, var sjømand, i 1881 g. m. Inger Marie Olsdatter f. 1847 i Bamle.
 4. Simonine Christine f. 1858,
 5. Edvard Evensen f. i 1863.
  Disse søsken udvandrede til U. S. A.

Murer Asle Pedersen f. 1858
g. 1 m. Anne Marie Jensen 4) ovenfor
g. 2 m. Karoline Isaksen f. 1863?
Deres børn: Peder Martinius Pedersen f. 1893 og Maren Petrea f. 1890.


Blikkenslager Peter Pedersen f. 1870 fra Vognmandsgaden no. 6.
g. m. Hanna Olsen f. 1873.
Deres søn: August Peter Pedersen f. 1898.

Utdrag (s. 60-64) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen