Søk i bokbasen Søk i bildebasen Lokalhistorisk arkiv Porsgrunn biblioteks hjemmeside

Okkupasjonshistorisk arkiv

ved Porsgrunn bibliotek

Før krigsutbruddet
Evakueringsplan for Porsgrunn kommune av mars 1940.
Evakueringen av Porsgrunns luftvernskrets
Hjalmar Olavsen: Vedr.: Luftvern Herøya 1939-40

April-dagene 1940
Rådmann H. E. Kjølseth: Tyskernes okkupasjon av Porsgrunn den 16. april 1940 med særlig vekt på innkvartering av tyskerne.
Politimester Christian Sveaas: Ad okkupasjonen 9.4.1940
Anders Hegna: Ulykkesdagen 9. april 1940 i Porsgrunn med omegn og Befolkningens reaksjon
H. E. Kjølseth: Innberetning om sprengningen av Porsgrunn Kringkaster av 14. april 1940
Andreas Andersen: Brev til Telegrafstyret om sprengning av 14. april 1940

Sabotasjehandlinger
Johan Stivimoen: Sabotasjehandlinger under krigen Aksjoner i Område 1703, Porsgrunn 1940 - 1945.
Johan Stivimoen: Episoder med tyskerne under krigen
Halvard Langli: Små eventyr under krigen
Fellesrapport for B. Org og OSRA i Telemark Fylke fra årene 1943-45.
Asbjørn Henriksen: Østre brygge Porsgrunn m.m.

Hulka-leiren
Dagboken Skaugutta i leiren "Hulka" i Kilebygda
Olav Løland: Beretning om skauguttleiren i Hulka i Kilebygda sommeren 1944.
Tolf Fjeld: Erindringer om evakueringa av Hulka-leiren.

Skauguttleirer
Johan Stivimoen: 1703's selle i Vallerdalen høsten 1944, skrevet 1975-76
Thorleif Bommen: Beretning om Milorg styrkene i Porsgrunn 1940-1945
Thorleif Bommen: Beretning om skaugutta fra Porsgrunn og omegn
Eyv. Thiis-Evensen: Rapport om Milorg. skogsforlegninger i D 17 1944

Sjøkrigen
Sjøfolk fra Porsgrunn som døde ute under krigen fra sept. 1939 til aug. 1945

Fredsslutningen
Frits Klykken: Saken Fehlis
August Schrumpf: Fehlis affæren i Porsgrunn
August Schrumpf (?): Rapport til Områdesjefen i forbindelse med aksjonen mot lager Franken tidlig i morges.


Litt av hvert
Nils O. Nilsen: Rapport skrevet av Nils O. Nilsen i september 1984
Hans Kristian Hygen: Milorg i Brevik i tiden 1940-1945
Eyv. Thiis-Evensen: Spredte meddelelser, datert 8. august 1945
Et 25-års-minne fra 9. april (tidl. tr. i ES-posten nr. 3/1965)
Einar Stensholt: Krigen 1939 - 1945, skrevet i begynnelsen av januar 1984
"Jan": Rapport fra medl.nr. 14838 N.K.I.F
Nils O. Nilsen: 514
Bademester Jens Nilsen
Siggen Olsen: erindringer
N.O.N.: Politiet i aktiv tjeneste (av Nils Ole Nilsen?)
Illegale idrett og resultater fra hopp- og langrenn

Søk i okkupasjonsarkivet:


Intervjuer med:
Birger Asdahl
Frans Aubert
Jonas Bjaaland
Olav Eide
Clara Helene Flagstad
Gunnar Gregersen
Leiv Grundseth
Reidar Gundersen
Halvdan Haukedal
Asbjørn Henriksen
Frits Klykken
Ragnar Lassen
Nils O. Nilsen
Elly Olsen
Rolf Ramberg
Johan Reim
Olav Sannes Rennesund
Einar Stensholt
Leif Sørensen
Eyvind Thiis-Evensen
Olav Øvald

Illegale aviser og flygeblad
Jøssingposten 9. mai 1945
Jøssingposten 26. september 1945
Lyset nr. 123, 7. mai 1945
Lysets historie, datert juli 1945


Flygeblad 10. april 1940
Flygeblad
Diverse rapporter og skriv


Innenriksminister Hagelin: Rådmann Egil Hauglid fullmakt av 28. august 1941
Riksøkonomisjef John Throndsen's instruks til rådmann Hauglid


"Dagligliv"
Pastor Thomas Anundsen: Kirkefronten : En beretning
Kirkefronten i Porsgrunn, visstnok skrevet av Porsgrunn menighetsråd
I okkupasjoneårene. Utdrag av Odd Fellow-losje "Dag"s historik
Ingvar Westlie: Forsyningsnemnda
Finn Bjørneboe: En sær-beretning for krigsårene 1940-1945
Karl Zachariassen: En beretning
Episode om varsling av lærer
Jonas Bjåland: P-M. om episode på kinoen under krigen
Sigurd Holom: Idrettsfrontens oppståen


Sist endret:
9.4.2001
Leif Hansen
Søk i bokbasen Søk i bildebasen Lokalhistorisk arkiv Porsgrunn biblioteks hjemmeside