Intervju med Birger Asdahl

Porsgrunn 8/9 -84


NAVN: Birger Asdahl
ALDER VED KRIGENS BEGYNNELSE: 29 år
KOM MED I MOTSTANDSBEVEGELSEN FØRSTE GANG: mai 1944
POSISJON INNEN MOTSTANDSBEVEGELSEN:
DEKKNAVN:

J. B.: «Hvordan ble du trukket med i skauguttaksjonen i mai 1944?»

Det var Jonas Bjåland og Thorleif Bommen som trakk meg med i dette. Jeg var på dette tidspunkt med i Milorg og skulle være med i denne aksjonen som representant for Milorg. Bjåland og Bommen kjente jeg fra politisk arbeid fra før krigen.

I første omgang samlet vi guttene her i Porsgrunn og kjørte dem rundt til hytter i Solum, Bjørkedalen og Oklungen med biler. Det gikk imidlertid ikke mer enn en ukes tid før vi så oss nødt til å samle alle i en leir. Problemet med å få fram forsyninger til alle ble nærmest umulig å løse når de lå så spredt. Leiren vi opprettet ble lagt til Kilebygda. Leder her ble Tholf Fjeld. Guttene tok seg for øvrig fram til Kilebygda på egen hånd. De ble gikk beskjed om å møte ved Rognsbru.

J. B.: «Hva var din hovedoppgave når det gjaldt Kilebygdaleiren?»

Min hovedoppgave var å organisere forsyninger. Både å skaffe forsyningene og sørge for transporten av dem til Kilebygda.

J. B.: «Hvor mange var dere med i denne forsyningstjenesten?»

Det kan ikke ha mer enn ca. 6 - 7 mann som drev med dette. I tillegg kom sjåførene som kjørte det hele til Kilebygda. Sjåførene var først og fremst lastebilsjåfører ved Hydro eller drosjesjåfør.

J. B.: «Hvordan skaffet dere fram maten?»

Rundt om på fabrikkene i byen skjedde det innsamlinger av penger. Bedriftene gav penger til oss. I tillegg dro fabrikkseier Hem rundt om bl.a. i Vestfold og skaffet mat. Det var Bjåland som stod i spissen for dette. Alle baker- og kjøttforretninger i byen skaffet brød og kjøtt. Rasjoneringsmerker for alt dette ble ordnet gjennom Øvald i forsyningsnemda. Skomakere her i byen sydde sko til guttene.

J. B.: «Hvor mange mann var det i leiren på det meste?»

Ca. 280 gutter. Det skulle kolossale mengder mat til så mange mann. Vi hadde bil med forsyninger til leiren gjerne hver 14. dag med mat. Etter at leiren ble flyttet til Bømark, gikk transporten først til Ulefoss og så innover på Cappelens skogsbilveier. Da leiren ble lagt ned, ordnet vi med falske papirer og transport til Sverige for en rekke av guttene som hadde vært med. Alt de trengte for en slik flukt, fikk de utdelt i kjelleren på Folkerestauranten i Porsgrunn.

J. B.: «Når var det du selv måtte forlate Porsgrunn?»

Like etter at Thiis-Evensen var blitt arrestert av Gestapo for å hente meg. Faktisk var jeg ute et ærend da Gestapo kom. Jeg stod derfor et stykke nede i gata og så de gå inn i huset mitt for å arrestere meg. Jeg kom meg nå fortest mulig i dekning og ble forlagt i O 1703s celle i Valledalen. Da denne ble sprengt litt senere på høsten, lå jeg i dekning i verkseier Reims hytte på Rugtvedtkollen. Herfra gikk turen til Sverige med skøyte fra Veierland utenfor Tønsberg.

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside