Rapport til Områdesjefen i forbindelse med aksjonen mot lager Franken tidlig i morges.

av August Schrumpf

Ved 1.15 tiden i natt ble jeg purret opp av Områdesjefen og ingeniør Calmeyer og ble anmodet av dem om å bli med til Ortskommandanten i Porsgrunn for å ta opp et spørsmål med denne som var reist i forbindelse med en rapport innkommet fra politimesteren i Telemark. Rapporten som nettopp var blitt levert gikk i korte trekk ut på at SS Obersturmführer Fehlis skulle være kommet til lager Franken igår via Kongsberg fra Furulund i Bærum. Styrken besto i sin helhet av 74 mann. En henstillet til Ortskommandanten å sørge for øyeblikkelig avvebning og fengsling av hele styrken som i mellomtiden var blitt helt omringet av mil.orgs styrker.

Ortskommandanten satte seg i telefonforbindelse med sjefen for avsnittet: hauptm ann Walter i Sandefjord som efter å ha fått fullstendige opplysninger også med h ensyn til kilden for disse ga følgende ordre: Ortskommandanten skulle straks kal le ned sjefen for styrken i lager Franken som hadde oppgitt sin titel som oberle utnant og et falsk navn som ikke er oppfattet. Straks oberleutnanten var kommet til Ortskommandanten hadde han å melde seg til avsnittssjefen hauptmann Walter. Efter ca. en halv time kom oberleutnanten til Ortskommandanten og introduserte seg påbytt under falsk navn. Han var en høy, lys, kraftig skiskkelse med lett krøllet hår. Da han kom i forbindelse med avsnittssjefen hørte vi bare at han svarte med Ja på en rekke ordre som ble gitt ham i telefonen. Da samtalen var slutt anmodet han Ortskommandanten om å få til rådighet en rime til å ordne med innsamlingen av våpnene og til å ordne seg personlig i anledning overleveringen. Han forlot Ortskommandanten like efter og kjørte tilbake til lager Franken sammen med en ordonans fra Ortskommandanten. Samtidig ble Ortskommandanten tilkalt i telefon til avsnittssjefen og fikk ordre om å sette seg i forbindelse med leutnant Körner stasjonert på Breidablikk. Körner fikk i ordre å rykke ut med 3 tropper, fukke våpen pluss maskingeværer for å avvepne styrken i lager Franken og hvis nødvendig hjelp hertil fra hjemmestyrkene om nødvendig*. Jeg rykket så ut sammen med Områdesjefen og ved 1/2 4 tiden arriverte den tyske styrken i lastebilder stillet til disposisjon av mil.org. Efter ca. 1 time var aksjonen gjennomført og Områdesjefen, undertegnde og 2 mann til av hjemmestyrken ble da av leutnant Körner til lager Franken for å påse at ordren var gjennomført konsekvent. En gikk igjennom de forskjellige rom, inspisere disse ganske flyktig og tok enkelte stikkprøver for pakningenes vedkommende. På spørsmål om hvor de hadde fått sine uniformer fra unnlot en enkelt å svare, flere oppga at de hadde fått utlevert uniformene og byttet dem på efter å ha fjernet sine vanlige SS uniformer. En enkelt stikkprøve viste at nesten en hel pakning var full av norske sigaretter, i en ovn ble der funnet et par førsteklasses ubrukte brune sko. Alle folk i lageret, nesten uten unntagelse, gjorde et meget lite tillitvekkende inntrykk, flere var utpregede forbrydertyper. På spørsmål viste deg seg at de fleste syntes å tilhøre Obersturmführer Fehlis håndlangere.

På spørsmål efter Fehlis ble det efter en del forsøk på å villede spørgeren, opplyst at denne hadde tatt livet av seg like før avvepningen tok til. Han skulle angivelig både ha tatt gift og senere skutt seg. Vi forlangte å inspisere liket, men døren var blitt avlåst av Ortskommandanten. Efter fullført inspeksjon av lokalitetene og styrken klatret vi utenfra gjennom vinduet inn på Fehlis rom. Denne viste seg å ligge død på sengen med et skuddsår i høyre tinningregion og en stor blodpøl omkring på den nærmeste delen av sengeunderlaget. Rommet eller hans effekter ble ikke nøyere gjennomgått, men en konstaterte at avdøde var den samme mann som hadde fremstillet seg på Ortskommandantens kontor under falsk navn.

Til slutt ble der satt ut 8 tyske vakter rundt selve barakken og 36 mil.orgfolk rundt forlegningen utenfor. Styrken fikk ikke lov å forlate barakken. Årsaken til at det måtte etableres vakt av hjemmestyrker var at leutnant Körner ikke kunne påta seg ansvaret for lageret på annen måte.

Porsgrunn, den 11. mai 1945
sign.


* Ordren ble etter anmodning av avsnittssjefen påhørt av undertegnede i biapperat.


Antakelig skrevet av August Schrumpf.

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside