Østre brygge Porsgrunn

Høsten 1944?

Oppdrag fra V. 17 - Robert Evensen. Båt med lekter lastet med Krigsmateriell må ødelegges. 3 stk. Av Sabotasjegjengen Gunnar Adolfsen, Ragnar Vik Asbj. Henriksen utfører dette. En bensinkanne blir fyldt med sprengstoff så meget at den såvidt synker. Et vedtre som flotør med et tynt snøre til kannen slik at den blir hengende vel en meter under øyeflaten. Et oppmålt snøre som var festet lenger opp ved bryggen holdt kannen på plass under lekteren. En 50 minutters detonator (blyant) i kannen avgjør saken.

A.H.

Desember 1944?

Nordisk Lettmetall (Hydro) Oppdrag fra V. 17 - D. 17 ?

2 stk. Transformatorer bestemt tilbakesendes Tyskland. Oppdraget gjaldt sprengning av Tr. Sprengningen måtte finne sted kl. 24.00 da en lignende Trafo på Menstad skulle sprenges på samme tid. Sp. Laget var Rolf Rennesund, Johan Stivimoen, Gunnar Adolfsen, Ragnar Vik, Halvard Langlie Asbj. Henriksen. Etter å ha anbragt ladningene 2 stk. som skulde gå over ett m. detonerende lunteforbindelse, viste det seg at oppgitt mål ikke stemte så vi la 2 skudd. Etter å ha kommet ut av området, ble det klart at R. Rennesund ikke hadde dradd ut sikringene. Dette var en umulig situasjon, da kl. var 24.00 og vi skulle ha hørt smellet fra Menstad, dette kom ikke og R. Rennesund , R. Vik og Asbj. H. stakk derfor inn på området igjen og fikk sett ladningene. Sprengningene fant sted og Trafoene kom ikke til Tyskland.

Medio Desember (julen) 1944 - 45.

Laget mine bestemt for Donau. Gunnar Adolfsen fikk tom i sveiseutstyr (autagen) og bragt det til Fjellstien 1 (verkstedet). Et parafinfat var på plass. Ragnar Vik og Halvard Langlie skaffet tilveie diverse deler. Arbeidet m. minen sveisingen ble utført av G. Adolfsen. Åge Flagstad skaffet deler til tennmekanismen. Asbj. Henriksen hadde av D. 17 fått godkjent planen. Arbeidet tok til i desember 1944. Planen var å annbringe en i Leia Dypingen. Minen blev ferdig og kjørt av lastebileier Ivar Kittilsen ut til Bjønnes, derfra med båt ut til Damkvists hytte på Siktesøya. Her ble den lastet med 95 kg. dynamitt og var ferdig, untatt tennsats, som ble annbragt ved utsettelsen. De som var med, Rolf Rennesund, Johan Stivimoen, Halvard Langlie, Gunnar Adolfsen, Ragnar Vik, Asbj. Henriksen, transport - Ivar Kittilsen. Utsiktsbart var årsak til at minen ble nogen meter feilplassert. Den ble deretter senket på dypt vann. [Se illustrasjon]

Mars 1945, sted Fjellstien 1, Porsgrunn.

Tilstede, ved bakning av sprengladninger, bestemt for Svartufs-jernbanebru (Nisterud). Sprengningslaget var:

  1. Gunnar Gregersen, adr. Langangen. Tlf: 63 22 8
  2. Ragnar Vik. Tlf: 51 35 6
  3. Gunnar Adolfsen, bosatt Amerika.
  4. Frank Endresen. Tlf: 56 10 8
  5. Magne Hødnebø. Tlf: 51 77 1
  6. Halvard Langlie, (død)
  7. Karl Gustav Johansen. Tlf: 52 79 7
  8. John Kilbjørn Stensnes, adr. Horten. Lingekomp.
  9. Arne Coates, (død?) ikke tilstede i Fjellstien 1.
  10. Asbjørn Henriksen, adr. Fjellstien 1. Tlf: 51 39 0

Av de her nevnte, var det Gunnar Gregersen, Halvard Langlie og Asbjørn Henriksen med hver sin ryggsekk som fraktet sprengstoffet fra Fjellstien 1 i Porsgrunn og til Hartvik Larsens Trelasthandel, ved Nylende i Skien. Her møttes overnevnte sprengningslag med sikringslaget som bestod av 8 mann fra Skien medregnet Aksjonslederen, som var Kjell Stål Eggen, dengang bosatt i Skien. Ferden opp til akjonsstedet med lastebil fra Hartvik Larsens Trelasthandel.

Porsgrunn den 11/1 -1983

Dekkningsted - Fjellstien 1

Ettersøkte personer ble av og til bragt hit til Fjellstien 1 og bodde her, til avreisemulighetene til Sverige var i orden. Husker ikke nu hvor mange eller hvem gjennem årene, men 3 stk. husker jeg spesielt fordi disse 3 var Politimen fra Porsgrunn Politiet og det var Lars Spirdal, Reidar Lillefjære, Grøn Jakobsen. Disse 3 ble sendt med forskjellige ruter til Sverige og kom tilbake etter krigens slutt, og så hvitt vites i sine gamle stillinger ved Politiet.

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside