Norske borgere !

Jeg kan som norsk statsborger under den eneste lovlige norske regjering som for tiden befinner sig på Elverum slå fast at det er utelukkende denne regjerings ordrer vi har å rette oss efter, og at den såkalte regjering i Oslo er ulovlig, og at norske statsborgere derfor ikke må rette sig efter denne.

Skien 10. april 1940

Steinar Grundt

_______________

Bes gitt videre

Okkupasjonshistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek