PROLOG ved avslutning for vinterens skirenn.


Kikuthytta 5. mai 1945

Krig over landene,
frost over vannene, sneen ligger i skog og li,
grønnkledde, blåkledde stenge vil hver sti.
Skisporten blokkert,
kun uniformert
drives skisporten åpenlyst i Norge,
Norge, det besatte,
de som har bedradd det
tillyser renn i land og by,
hopprenn og langrenn og tonen den er kry.
Fåtall møter frem,
fåtall støtter dem,
ingen god og real sportsmann starter.
Hvor er da guttene,
nordmenn blant nutene,
sportsglad ungdom fra gammel tid,
hoppere, løpere krydde i hver li,
massene var med
dengang det var fred,
hvor er våre gamle gode gutter?
Sprengt blir blokadene,
budstikken klarer det,
gutter møtes tross forbundstvang,
syklende, glidende presser de seg fram.
Meldingen har de fått,
alle har de gått ditt
hvor bare norske gutter starter.
Vi er i bakkene,
vi lurer vaktene,
skirenn hele sesongen ut,
uredde, sportskledde, guttene med krutt.
Her har vi mennene,
her ser vi lengdene,
her er gutter i fra gamle Norge.
Ikke helt ufarlig,
måtte fare varlig,
husker bare vårt Tjernlirenn,
hylende, tutende, ulvene kom frem,
truet våre menn.
Arne mest blant dem,
han som mest av alle holdt oss sammen.
Mest har det gått heldig,
stemningen helt veldig,
sang og skrøner på hver tur,
hoppere, dommere ingen tverr og sur,
tilmed han Per holdt ved,
med brukket ben var med,
fartet rundt i bakkene i kretsen.
Mangen seier er vunnet,
nå er sneen svunnet,
her vi møtes til slutningsfest,
festkledde, uredde, høre hvem var best.
Hylle bestemann,
hurra tone fram,
slik som kun en skiløper kan hylles.
Spis, drikk fyll glassene,
glem alle "tassene",
grønnkledde, blåkledde, de som nå får bank.
Feste alle mann,
våre folk går fram,
vi vil feste for det gode samhold.
SKILØPERE, DAMER, HERRER,
SNART ER NORGE FRITT IGJEN,
SNART SKAL FLAGGET FRITT FÅ VAIE
I VÅRT EGET FRIE HJEM.
NESTE GANG NÅR SNEEN LIGGER
OVER NORGES FRIE JORD
DA SKAL NORGES SKI-ELITE
BOLTRE SEG I OVERMOT.

(Sig. Holom)

Resultater ved illegal idrett 1940 - 1945.

Fotballresultater sommeren 1944.
 
PORS - URÆDD på Eidangers bane 1 - 4
PORS - URÆDD 4 - 2
PORS - URÆDD 2 - 0
PORS - URÆDD 3 - 0
PORS - STORM 0 - 2
PORS - STORM spilt i Skien 0 - 2
PORS - GIMSØY 4 - 1
PORS - BORG 2 - 1
PORS - SKOTTFOSS 4 - 1
ODD - BORG på Pors bane 2 - 1
URÆDD - HERØYA spilt i Skien 14 - 0
URÆDD - STORM spilt i Skien 3 - 3
 
Skirenn arrangert av URÆDD.
 
Medlemslangrenn
 
1/1 1941
5/1 1941
Nr. 1 Anker Semb 23:45 min. Nr. 1 Anker Semb 23:21 min.
Nr. 2 Nils S ørensen 25:50 min. Nr. 2 Finn Myhra 25:42 min.
Nr. 3 Sigurd Holom 26:25 min. Nr. 3 Sigurd Holom 26:25 min.
Nr. 4 Finn Myhra 26:49 min. Nr. 4 Einar Solli 27:01 min.
Nr. 5 Thor T horsen 27:06 min. Nr. 5 Knut Jønsholt 27:10 min.
Nr. 6 Einar Solli 27:48 min. Nr. 6 Ivar Olsen 27:40 min.
2 mann ga opp   Nr. 7 Willy Jørgensen 28:15 min.
    Nr. 8 Øivind Hansen 29:30 min.
    Nr. 9 Tygve Dalgren 32:40 min.
12/1 1941
   
Nr. 1 Anker Semb 22:45 min.
Hopprenn i Liedbakken 23/2 1941
Nr. 2 Finn Myhra 23:15 min Nr. 1 Håkon Sørlie 71.6 points
Nr. 3 Sigurd Holom 23:40 min. Nr. 2 Odd Monsen 69.8 points
Nr. 4 Thor T horsen 24:20 min. Nr. 3 Willy Jørgensen 67.1 points
Nr. 5 Nils S ørensen 24:30 min. Nr. 4 Einar Sollie 65.8 points
Nr. 6 Øivind Hansen 25:22 min. Nr. 5 Ivar Kittilsen 63.7 points
Nr. 7. Einar Solli 25:30 min. Nr. 6 John Jørgensen 63.7 points
Nr. 8 Knut J ønholt 26:52 min. Nr. 7 Ø. Antonissen 44.6 points
Nr. 9 Trygve Dalgren 32:12 min.    
Endel Ørn-gutter hoppet også men de noterte sine egne resultater da det var klubbmesterskap for Urædd.
 
13/3 1941
Den nye guttebakke 1/3 1941
Nr. 1 Anker Semb 28:10 min. Nr. 1 Einar Solli Kl.1 72.1 points
Nr. 2 Nils Sørensen 29:41 min. Nr. 2 Willy Jørgensen Kl. 1 72.0 points
Nr. 3 Finn Myhra 30:17 min. Nr. 3 John Jørgensen Kl. 1 71.1 points
Nr. 4 Willy Jørgensen 31:07 min. Nr. 4 Håkon Sørlie Kl. 1 70.4 points
Nr. 5 Sigurd Holom 31:34 min. Nr. 5 Ø. Antonissen Kl. 1 68.8 points
Nr. 6 Magnus Eikland 21:40 min. Nr. 6 Ivar Kittilsen Kl. 1 68.7 points
Nr. 7 John Jørgensen 21:40 min. Nr. 7 Odd Monsen Kl. 1 67.3 points
Nr. 8 Ivar Kittilsen 33:50 min. Nr. 1 Reidar Sørensen Kl. II 67.8 points
Nr. 9 Edvard Hansen 34:28 min. Nr. 2 Olav Bjerke Kl. II 36.6 points
Nr. 10 Wictor Nilsen 34:44 min. Nr. 3 Hans Friberg Kl. II  
    Nr. 1 Finn Uldahl Kl. III 64.1 points
  Nr. 2 H.K. Rønning Kl. III 56.8 points
22/3 1942
Nr. 3 Gunnar Monsen Kl. III  
Nr. 1 Anker Semb 29:47 min. Nr. 1 Wictor Nilsen Kl. IV 47.8 points
Nr. 2 Nils Sørensen 30:16 min. Nr. 2 Anker Semb  
Nr. 3 Sigurd Holom 31:43 min. Nr. 3 Helge Halvorsen  
Nr. 4 Finn Myhra 33:11 min. Nr. 4 Edvard Hansen  
Nr. 5 Reidar Halvorsen 35:12 min.    
Nr. 6 Trygve Dalgren 38:26 min.    
2 mann ga opp.
 
Langrenn som prøve for skimerket (ingen skimerkeprøver under krigen ble godkjent).
 
23/2 1941
Nr. 1 Anker Semb Urædd 40:15 min.
Nr. 2 Harald Ramsåsen Ørn 40:40 min.
Nr. 3 Arne Dalene Ørn 42:50 min.
Nr. 4 Einar Lied Ørn 43:00 min.
Nr. 5 Nils Sørensen Urædd 43:30 min.
Nr. 6 Finn Myhra Urædd 44:05 min.
Nr. 7 Sigurd Urædd 44:20 min.
Nr. 8 Jac. Bjerketvedt Ørn 44:30 min.
Nr. 9 Fritz Klykken Urædd 44:30 min.
Nr. 10 Ivar Olsen Urædd 45:00 min.
Nr. 11 Jonny Lied Ørn 45:30 min.
Nr. 12 Einar Solli Urædd 47:10 min.
Nr. 13 Ivar Bjerketvedt Ørn 48:02 min.
Nr. 14 Magnus Eikland Urædd 50:05 min.
Nr. 15 Kåre Klevjer Urædd 51:15 min.
Nr. 16 Edvard Riis Ørn 52:52 min.
Nr. 17 Ivar Kittilsen Urædd 53:00 min.
Nr. 18 Helge Halvorsen Urædd 54:45 min.
Nr. 19 Edvard Hansen Urædd 55:30 min.
Nr. 20 Trygve Ystad Urædd 57:00 min.
Nr. 21 Henrik Lycka Urædd 57:00 min.
Nr. 22 Wictor Nielsen Urædd 57:30 min.
Nr. 23 Birger Jore Urædd 57:40 min.
Nr. 24 Sverre Larsen Ørn 61:00 min.
Nr. 25 Arne Kongerød Urædd 62:00 min.
Nr. 26 Sverre Ditlefsen Urædd 63:30 min.
Nr. 27 Gustav Olsen Urædd 64:30 min.
Nr. 28 Reidar Ditlefsen Urædd 65:30 min.
En mann ga opp på grunn av skibrekk.
 
9/3 1941
Nr. 1 Nils Semb Storm 53:48 min.
Nr. 2 Anker Semb Urædd 54:33 min.
Nr. 3 Anders Lied Ørn 54:33 min.
Nr. 4 Einar Lied Ørn 55:26 min.
Nr. 5 Finn Myhra Urædd 58:02 min.
Nr. 6 Johan Halvorsen Ørn 58:42 min.
Nr. 7 Sigurd Holom Urædd 60:11 min.
Nr. 8 Ivar Olsen Urædd 60:41 min.
Nr. 9 Trygve Lied Ørn 61:00 min.
Nr. 10 Guthorm Jensen Storm 63:46 min.
Nr. 11 Einar Solli Urædd 64:14 min.
Nr. 12 Willy Jørgensen Urædd 64:15 min.
Nr. 13 Magnus Eikland Urædd 64:53 min.
Nr. 14 Edvard Hansen Urædd 74:57 min.
7 mann ga opp, vanskelig smøreføre med ising og glipp.
 
16/3 1941
Nr.1 Harald Ramsåsen Ørn 17:14 min.
Nr.2 Anders Lied Ørn 17:43 min.
Nr.3 Knut Åltvedt Ørn 18:03 min.
Nr.4 Asle Sundsåsenn Langangen 18:06 min.
Nr.5 Anker Semb Urædd 18:17 min.
Nr.6 Johan Halvorsen Ørn 19:04 min.
Nr.7 Arne Dalene Ørn 19:25 min.
Nr.8 Jonny Lied Ørn 19:36 min.
Nr.9 Einar Solli Urædd 19:56 min.
Nr. 10 Trygve Lied Ørn 20:14 min.
Nr. 11 Einar Lied Ørn 20:16 min.
Nr. 12 Finn Myhra Urædd 20:40 min.
Nr. 13 Jacob Augestad Eidanger 21:00 min.
Nr. 14 Ajer Urædd 21:42 min
Nr. 15 Nils Sørensen Urædd 21:44 min.
Nr. 16 Ivar Olsen Urædd 21:49 min.
Nr. 17 Sigurd Holom Urædd 22:19 min.
Nr. 18 Reidar Halvorsen Urædd 22:20 min.
Nr 19 Trygve Dalgren Urædd 23:26 min.
Nr. 20 Rolf Framnes Urædd 23:43 min.
Nr. 21 Thor Thorsen Urædd 24:15:00 min.
Nr. 22 Reidar Saubrekka Urædd 26:25:00 min.
 

Rennet var arrangert som gruppekonkurranse, 4 i hver.
Ørn nr. 1 og 2. Urædd Skiklubb nr. 3. Friidrettsgruppen nr. 4.
Senere stafettløp og renn er ikke oppnotert, så resultatlistene has ikke.
Liedbakken og guttebakken gikk senere ikke an å hoppe i.
For sommerens terrengløp og stafettløp har heller ikke resultatliste.

 
Hopprennene vinteren 1945.
 
Seterkollen i Siljan 14. januar 1945.
1. premie Kl. 20 - 32 år. Halvor Svartdal Odd 151.1 points.
2. premie Arne Ballestad Ørn 146.3 points.
3. premie Einar Solli Urædd 140.8 points.
 
Kikutbakken 21/1 1945
1 pr. Senior Jacob Augestad Eidanger Idrl. 136.2 points.
2 pr. Senior Einar Solli Urædd 136.1 points.
1 pr. 20-32 år Arne Ballestad Ørn 149.2 points.
3 pr. 20-32 år Halfdan Haukedal Pors 148.7 points.
7 pr. 20-32 år Ivar Bjerketvedt Ørn 139.7 points.
8 pr. 20-32 år Ivar Kittilsen Urædd 137.7 points.
3 pr. Junior Gunnar Monsen Urædd 141.7 points.
 
Oddbakken 24/1 1945
1 pr. 20-32 år Halfdan Haukedal Pors 141.1 points.
4 pr. 20-32 år Arne Ballestad Ørn 139.1 points.
5 pr. 20-32 år Ivar Kittilsen Urædd 137.3 points.
 
Rugtvedtrennet 18/2 1945
1 pr. Senior Hilmar Siljan Urædd 132.6 points.
2 pr. Senior Einar Solli Urædd 130.6 points.
4 pr. 20-32 år Ivar Kittilsen Urædd 141.0 points.
 
Kleppabakken, Kjose 25/2 1945
1 pr. 20-32 år Egil Lærum Larvik 152.7 points.
2 pr. 20-32 år Arne Ballestad Ørn 146.8 points.
3 pr. 20-32 år Halvdan Haukedal Pors 146.2 points.
7 pr. 20-32 år Ivar Kittilsen Urædd 137.5 points.
 
Rugtvedtrennet 4/3 1945
1 pr. Senior Einar Solli Urædd 146.5 points.
1 pr. 20-32 år Halfdan Haukedal Pors 153.4 points.
3 pr. 20-32 år Ivar Kittilsen Urædd 145.5 points.
4 pr. 20-32 år Arne Ballestad Ørn 145.4 points.
5 pr. 20-32 år Nordal Kristiansen Pors 144.0 points.
8 pr. 20-32 år Ivar Bjerketvedt Ørn 142.0 points.
13 pr. 20-32 år Conrad Eriksen Herøya 135.8 points.
 
Hasselbakken 11/3 1945
1 pr. 20-32 år Egil Lærum Larvik 151.2 points.
3 pr. 20-32 år Ivar Bjerketvedt Ørn 147.9 points.
4 pr. 20-32 år Halfdan Haukedal Pors 144.4 points.
5 pr. 20-32 år Conrad Eriksen Herøya 144.3 points.
9 pr. 20-32 år Egil Kristiansen Pors 141.9 points.
9 pr. 20-32 år Arne Ballestad Ørn 141.9 points.
9 pr. 20-32 år Ivar Kittilsen Urædd 141.9 points.
 
Askebakken, Siljan 18/3 1945
1 pr. Senior O.T.Kåsa Urædd 138.1 points.
2 pr. Senior Hilmar Siljan Urædd 126.7 points.
1 pr. 20-32 år Halvor Svartdal Odd 151.8 points.
2 pr. 20-32 år Arne Ballestad Ørn 148.2 points.
3 pr. 20-32 år Halfdan Haukedal Pors 148.0 points.
 
Nordslibakken, Siljan 25/3 1945
1 pr. Senior Jacob Augestad Eidanger 141.5 points.
1 pr. 20-32 år Thorleif Haugom Klosterskogen 151.1 points.
2 pr. 20-32 år Ivar Bjerketvedt Ørn 149.8 points.
3 pr. 20-32 år Arne Ballestad Ørn 149.1 points.
9 pr. 20-32 år Ivar Kittilsen Urædd 145.7 points.
19 pr. 20-32 år Conrad Eriksen Herøya 144.5 points.
 
Toklevbakken 29/3 1945
1 pr. 20-32 år Ivar Bjerketvedt Ørn 149.1 points.
 
Nordslibakken 8/4 1945
1 pr. 20-32 år Halvor Svartdal Odd 146.5 points.
2 pr. 20-32 år Arne Ballestad Ørn 145.9 points.
3 pr. 20-32 år Per Johansen Pors 144.3 points.
2 pr. Senior Jacob Augestad Eidanger 141.3 points.

Et par uhell hendte under de illegale konkurranser, idet Per Johansen Pors brakk benet i et av de første skirenn, og Sigurd Oksum Sundjordet brakk også benet, og dette hendte under fotballtrening på Herregardstranden i Eidanger.

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside