Innberetning

om sprengningen av Porsgrunn Kringkaster

Lørdag den 13. april 1940 ca kl. 15.45 innfant seg i mitt hjem en tropp tyske soldater under ledelse av en kaptein, som forlangte at jeg fulgte med til Kringkastingsstasjonen på Borgeåsen. Politibetjent Kjellevold var tatt med fra politivakten, og det forlangtes at også han ble med til stasjonen.

Troppens leder forlangte videre at jeg gav alle opplysninger om stasjonens betjening, om der var utsending fra noe annet sted i byen o.s.v., idet han truet med at jeg ville bli skutt dersom jeg ikke meddelte hva jeg visste eller gav feilaktige opplysninger. Jeg meddelte at jeg ikke kjente så meget til stasjonen eller dens personale, at jeg kunne gi opplysninger av noen større verdi.

Da vi kom opp til stasjonen var stengt, og ingen av personalet var tilstede. De var hjemme til middag i ettermiddagspausen.

Fyllingen i den ene dør ble knust. Kapteinen krøp inn og Kjellevold og jeg ble beordret til å følge.

Stasjonens papirer ble funnet fram og flyktig gjennomgått. En del - heriblant en protokoll - ble pakket inn og tatt med, intet annet ble bragt bort. Politibetjent Kjellevold og jeg måtte underskrive en erklæring om at det kun var dokumenter, som ble fjernet fra stasjonen.

Kapteinen meddelte at stasjonen nå skulle sprenges i luften fordi den hadde sendt ut opphissende propaganda og løgnaktige emddellelser om tyskerne.

Mens undersøkelsen inne i stasjonen foregikk, hadde andre av troppen forberedt sprengningen av den søndre antenne-mast.

Først sprengtes de to barduner nærmest stasjonsbygningen ved små ladninger (1 kg. dynamitt). Deretter sprengtes mastens sokkel ved en ladning på 18 kg. dynamitt, som var blitt anbragt inne i sokkelen, idet lokket for sokkelens mannhull var skrudd av. Sprengstykkene ble slengt mange hundre meter utover. Flere av dem havnet nede i byen.

Tilslutt ble maskiner og apparater inne i stasjonen sprengt ved en håndgranat, hvoretter det ble satt fyr på stasjonsbygningen.

Jeg anmodet om at politibetjent Kjellevold fikk tillatelse til å bli tilbake for å holde øye med at furu- og granskogen innover åsen ikke tok fyr, da det kunne ta tid før jeg fikk sendt vakter opp på åsen. Dette ble først innvilget, men straks etter tatt tilbake. Vi måtte derfor begge forlate stedet sammen med troppen.

På nedveien omtrent ved Osebakken stasjon møtte vi stasjonsbestyrer Andersen og assistenten Kylstad-Hansen, som den tyske kaptein hadde en kort samtale med. Troppen fortsatte deretter nedover byen og videre østover.

Bortsett fra hva der foran er meddelt, opptrådte såvel offiserer som mannskap meget høflig og vel disiplinert.

Porsgrunn den 14. april 1940

H. Kjølseth
(s.)

Tiltredes, Andr. Kjellevold (s.)

Okkupasjonshistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek