Intervju med Reidar Gundersen, Porsgrunn 14/9 -79


NAVN: Reidar Gundersen
ALDER VED KRIGENS BEGYNNELSE: 27 år
KOM MED I MOTSTANDSBEVEGELSEN FØRSTE GANG: 1940
POSISJON INNEN MOTSTANDSBEVEGELSEN: nestgruppesjef
DEKKNAVN: ingen

J. B.: "Kan du fortelle litt nærmere om din kontakt med lt. Henry Bakke og starten på den militære motstandsbevegelsen i Porsgrunn?"

Den 9. april 1940 ble jeg ringt opp av kjøpmann Henry Bakke på Gunneklev. Han hadde fått i oppdrag å lede vakttjenesten i Langesundsfjorden og ville ha meg til å lede en gruppe på 4 mann som skulle holde vakt ved Bjønnes i Eidanger. Jeg etablerte meg så med mine 4 mann på Bjønnes og rapporterte alt mistenkelig til Bakke som hadde opprettet sitt hovedkvarter i Langesund. Etter Quislings radiotale samme dag, fikk jeg imidlertid beskjed om å oppløse styrken. Bakke sa han ikke lenger kunne ta ansvaret for å lede en slik vaktstyrke etter at Quisling hadde truet med dødsstraff overfor dem som gjorde motstand.

Den 13. april, samme dag som tyskerne sprengte senderen på Borgåsen i lufta, dro jeg til Vinje. Her deltok jeg i Løytnant Thor O. Hannevigs styrker helt fram til overgivelsen. Etter å ha reist lange omveier for å unngå de tyske styrkene, kom jeg tilbake til Porsgrunn. Ikke lenge etter tilbakekomsten tok Henry Bakke kontakt med meg og fortalte at det skulle startes en militær motstandsgruppe i Porsgrunn. Det var han som skulle være sjef for denne gruppa, og han ville at jeg skulle være hans adjutant. Bare noen dager etter dette, det må ha vært en dag i slutten av mai, deltok jeg sammen med Bakke på et møte på advokatene Cappelens kontor i Skien.

J. B.: "Hvem andre var til stede under dette møtet?"

Både Cappelen sen. og jr. og Carl P. Wright var der. Jeg tror også Sverre Løberg var til stede under dette møtet.

J. B.: "Hvem var det som ledet møtet?"

Det var Dixe Cappelen som ledet møtet. Dette møtet må nok ganske sikkert regnes som starten for det militære motstandsarbeidet i Porsgrunn. Det var altså Henry Bakke som ble den første sjef for den militære motstanden i Porsgrunn.

Da kapt. Arthur Hauge kom tilbake fra kampene i Hallingdal, oppsøkte Bakke og jeg ham. Bakke ville at han som høyere offiser skulle overta ledelsen av motstandsarbeidet i Porsgrunn, men Hauge sa nei. Han sa at han snart måtte reise videre. Det var et svært kort møte vi hadde hos Hauge.

J. B.: "Når var det Henry Bakke meldte seg inn i NS?"

Kort tid etter dette møtet hos kapt. Hauge kontaktet Bakke meg og sa at han var kommet til en annen overbevisning. Han gikk nå inn som medlem i Nasjonal Samling. Fra motstandshold fikk jeg nå straks beskjed om å holde meg helt i ro. Man visste ikke hva Bakke ville finne på. Men han kom aldri til å representere noen fare for det illegale arbeidet. Han ble for øvrig holdt under grundig oppsikt av Milorg under hele krigen.

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside