Intervju med Elly Olsen, Grensegaten 20, Porsgrunn

Den 15. desember 1984 og 30. januar 1985.

Utført av Johan Stivimoen


NAVN: Elly Olsen
ALDER VED KRIGENS BEGYNNELSE: 29 år
KOM MED I MOTSTANDSBEVEGELSEN FØRSTE GANG: begynte å arbeide med illegale aviser i 1943.
POSISJON INNEN MOTSTANDSBEVEGELSEN: ned i Sivilorg og Hjemmefrontens Aksjonsutvalg etter frigjøringen. Ble hedret med diplom og medalje fra Skauguttforeningen i 1945.

J. S.: "Hvordan opplevde du krigsutbruddet i 1940?"

Jeg var allerede fra våren 1940 oppnevnt som medlem av Evakueringsnemda for Porsgrunn Luftvernkrets. Vi hadde så tidlig som i mars 1940 ferdig en evakueringsplan for byen og distriktet omkring. Det var satt opp en plan for evakuering av ca. 5000 personer til steder i Bamble, Gjerpen, Lunde og indre deler av Eidanger. Det var opprettet depoter for mat, sengeutstyr og et begrenset omfang av klær. Mottakere og ledere for å ta hand om de evakuerte var blitt utnevnt på de forskjellige mottakerstedene.

Transportmulighetene var kartlagt og organisert ved hjelp av planer for bruk av biler, busser og jernbane. Karter over evakueringssteder og antall personer som kunne anbringes, var utarbeidet og klarlagt. Nødvendige skjemaer for registrering, transport og personlige opplysninger var utarbeidet og ferdige. Planen var at hele evakueringen skulle gjennomføres på 2 dager.

Hele dette opplegget fikk av daværende myndigheter en rosende omtale, og det ble framhevet som et glimrende organisert opplegg. De øvrige komitemedlemmene var: Skoleinspektør K. Thorsrud, formann, og med Tormod Løkslid, Jørgen Bøhle og Jacob Aall Møller som øvrige nemndsmedlemmer.

Da 9. april 1940 kom, fikk det hele sin virkelige prøve. De første par dagene var de fleste usikre på hva de skulle gjøre. Etter de første tyske flyene hadde vært over distriktet, og luftvernet på Herøya kom i aksjon, ble det gitt beskjed om at alle som kunne måtte forlate distriktet.

I løpet av to dager var evakueringsplanen satt ut i livet, og de fleste kvinner og barn hadde reist til sine forut bestemte steder. Det kan også nevnes at mange også reiste til familie og venner på mindre utsatte steder.

Etter at tyskerne hadde besatt områdene rundt omkring i Grenland, og i tiden etter 15. april ble det gitt beskjed om at de evakuerte kunne reise hjem igjen.

Tyskerne hadde i mellomtiden besatt flere skoler og forsamlingslokaler, så mange steder ble undervisningsforholdene problematiske den første tiden.

J. S.: "Når kom du første gang bort i illegalt arbeide?"

Jeg kom første gang bort i rent illegalt arbeide i 1943, gjennom mangfoldiggjørelsen av illegale aviser på Østsiden skoles stensilmaskin. Jeg var ansatt som sekretær ved skolekontoret på Østsiden skole. Her hadde vi en "Ellam" duplikator, som ble brukt til vanlig kontorarbeid på skolen, og etterhvert til "nyhetslapper" og andre illegale skriv.

Mitt arbeide med nyhetsavisene foregikk på den måten, at jeg fikk de ferdige stensilene levert. Når avisene var ferdige ble de hentet av spesielle personer eller fordelt ut av meg til hovedleverandører.

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside