Sabotasjehandlinger under krigen

Aksjoner i Område 1703, Porsgrunn 1940 - 1945.

Skrevet av Johan Stivimoen
Januar 1985.

1. Den første sabotasjeaksjonen.

Den første sabotasjeaksjonen i Porsgrunn ble foretatt ca. 2 uker før Julen 1940.

Den var rettet mot "Fritt Folks" oppslagstavle i Storgaten like ovenfor Håndverkerforeningens lokaler ved Brukrysset. Den sto plassert inne ved fjellet rett nedenfor daværende Folkets Hus, som senere ble Porsgrunns Bibliotek.

Denne tavlen besto av glassdekte smale kasser, og hadde tidligere blitt benyttet av Telemark Arbeiderblad for oppsetting av dagens avis. T.A. hadde sin Porsgrunnsredaksjon i 1. etg. i Håndverkerforeningen, men ble neket å utkomme ganske tidlig etter krigsutbruddet i 1940.

Siden ingen ville abonnere på "Fritt Folk" eller lese den, ble avisen daglig satt som oppslag i denne tavlen. Et par motstandskarer besluttet at de skulle fjærne denne "anstøtstenen" i bybildet.

Den ene av dem var Sven Omre, sønnen til forfatteren Arthtur Omre. Han befant seg på en hytte i Øvre Telemark i aprildagene 1940, og sluttet seg umiddelbart til de styrkene som tok opp kampen mot tyskerne i Vinje. Av den grunnen kom han ikke tilbake til Porsgrunn før i juni 1940, men han hadde senere stadig kontakt med motstandsfolk, som på en eller annen måte hadde engasjert seg i kampen mot tyskerne og nazistene. Blant disse kan nevnes Carl P. Wright, Sverre Løberg, Robert Evensen, Borti Reichelt, Petter F. Dahl og flere andre. Særlig var han i tiden utover sommeren og høsten i kontakt med Carl P. Wright og Sverre Løberg, og utførte forskjellige oppdrag for dem. Det besto blant annet av oppsetting av korte appeller og paroler på stolper og oppslagsteder. I den forbindelsen laget Sven en appell til Nordmenn, som det var meningen å mangfoldiggjøre. Hvor vidt dette ble gjort vites ikke, men forfatteren av denne beretningen har en kopi av orginalteksten. Den var formulert på følgende måte:

Nordmenn på land på hav og på sjø,
med tro på vår frihet som aldri kan dø.
Hold ut og hold stand stå fast bak din skanse,
la en ismur av kulde forrederne kranse.
Vi vil kjempe vår kamp og seiren skal vinnes,
når tiden det krever skal våpnene finnes.
En av de tingene Sven Omre drev med utover høsten og den første del av vinteren var transport av våpen fra kanpene i Vinje. De ble hentet i Skien og andre steder, og bragt ut til Porsgrunn. Disse våpnene var de første instruksjonsvåpnene man hadde i de motstandsgruppene som ble dannet sommeren og høsten 1940 før Milorg ble etablert. Forfatteren av denne beretningen var selv med Sven til et sted i utkanten av Skien og hentet 6 - 8 coltpistoler og en god del ammunisjon, som ble fordelt i to ryggsekker. Dette foregikk med sykkeltransport en kveld i 1940 like etter at den første snøen hadde lagt seg på veiene.

Sprengningen av oppslagstavlen.

Planene for sprengningen ble lagt i et kjellerrom i dr. Thiis-Evensens hus i Bybakken i Vestre Porsgrunn. Det nødvendige utstyr ble skaffet, som besto av en dynarittgubbe med knallperle og lunte. Dette ble trykt inn i en liten sigarkasse, og en kort luntestump ble surret på utsiden. Sprengningen skulle foregå en bestemt kveld ved tolvtiden noen dager senere.

Sven Omre skulle ta med seg utstyret på byen, hvor de to skulle møtes. Han gikk imidlertid på kino den kvelden med utstyret i jakkelommen, og de to traff hverandre ikke som avtalt. Da han gikk hjemover etter kinotid, gikk han likevel bort og festet dynamitten til tavlen med en tegnestift og tente på lunten.

Resultatet ble en kraftige eksplosjon, som "vettskremte" et par forsinkede kinogjengere litt lengere oppe i gaten. Oppslagstavlen ble knust til "pinneved", og det ble ikke satt opp noen ny på stedet,

Porsgrunnspolitiet undersøkte denne saken en stund senere, og på en eller annen måte var de klar over at Sven Omre hadde utført sprengningen. På den tiden hadde han for lengst reist over grensen til Sverige.

Sven Ornre reiste ca. 3. - 4. januar 1941 til Oslo med fullt turutstyr, for å prøve å komme seg over til Sverige. Meningen var å dra videre til alliert område, for å fortsette kampen mot tyskerne. Han dro sammen med Arne Holm-Johnsen og en nyetablert tanntekniker i Porsgrunn, som hette Egil Kramer.

De reiste ifølge Svens egen dagbok fra Oslo den 20. februtar. Disse opplysningene har jeg fått av Sven Omres søster på Lillehammer.

Turen gikk oppover til Hamartraktene, hvor de fortsatte på ski over grensen til Sverige. Denne etappen tok 3 dager, og de var framme i Stockholm den 25. februar. 3 måneder senere, den 27. mai startet de på den 6 måneder lange reisen. Ferden gikk fra Nord-Sverige gjennom Russland, og herfra med båt gjennom Suez-kanalen ned til Cape Town i Sør-Afrika. Her oppholdt han seg 3-4 dager hos noen slektninger, som senere var i Norge og fortalte om besøket. Derfra gikk turen videre med et større skip til Canada og Toronto, hvor han var framme i november 1941.

Like etter begynte han i en treningsleir for norske krigsflyvere i Little Norway. Sven Omre omkom under flytrening med grad av sersjant den 22. juli 1942, 24 år gammel. Etter krigen ble hans urne sendt hjem til Porsgrunn, og han er gravlagt på familiegravstedet sammen med sin mor og far på kirkegården ved Vestre Porsgrunn kirke.

En gate i Vestre Porsgrunn heter idag "Sven Omresvei", og er oppkalt etter han. Den ligger som en forbindelse mellom Torggaten og Langgaten, omtrent rett vest for Norrøna Fabrikker.
Like i nærheten ligger "Borti Reicheltsvei", som er oppkalt hans venn og kamerat fra kampene i Vinje i april - mai. Han ble skutt av tyskerne på Trandum i oktober 1944.

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside