Vedr.: Luftværn Herøya 1939-40

Hj. Olavsen

I 1939 ble det besluttet å oprette luftværnbatterier på Herøya og Rjukan. På foranledning av denne besluttning ble mannskaper fra begge steder innkalt til kurs i Stavern for opplæring i Bofors 40 m/m luftværnkanon, med tilhørende instrumenter.

Dette kurs ble satt igang i september 1939. Ettersom urolighetene i Europa tilspisset sig kom innkallingsordre om å møte på Herøya 10. januar 1940.

Alle de uttatte mannskaper ble innkalt + endel utenfra, - i alt en styrke som kunde betjene 4 kanoner. (På Herøya).

Disse kanoner var montert på betongfundamenter (ikke mobile), 2 kanoner (½ batteri) var plassert i Adminihagen (nordre batteri) og 2 andre kanoner var plassert på "Kanonhaugen" i nærheten av elven.

Mannskapene ble innkvartert på Menighetshuset på Herøya, og bespisningen foregikk på kantinen inne på fabrikkområdet (Aadna-stuert).

Man gikk så i gang med å trene mannskapene i bruken av kanoner, avstandskikkert, kurs og fartsmåler, side og høyde, og korrektør, tørrtrening.

I mars 1940 (?) ble det tur til Rjukan hvor det var montert kanoner på Krokan for å skyte med skarp amunisjon (kald) mot luftmål, - fly med en "pølse" fast i en 1 km. lang vire.

Resultat: pølsen ble skutt i filler. Treningen fortsatte videre til 9. april, - og den dagen begynte flyene å komme.

Det første fly kom ca. 6.30 omtrent over Bergsbygda i en avstand 4 000 m. Kanonene hadde en rekkevidde av 3 500 m. med treffmulighet.

Det ble fra nordre batteri allikevel avfyrt et skudd, - for å prøve om alt fungerte. Flymeldinger kom alt i ett, men utenfor rekkevidde.

Ca 10-10.30 kom et fly sørfra i ca 2 000 m. avstand over Eidangerhalvøya.

Fra nordre batteri ble det åpnet ild, og sporlysene viste god innsiktning, flere byger ble sendt avgårde. (1 byge, - 4 til 6 skudd)*

Flyet la sig over på siden, og gikk ned på skarp ving (stor jubel) unnamanøver, - men rettet sig op igjen, svingte så sørover igjen.

Et sprenglegeme ble senere funnet på Ørvik, - som jeg har.

Det ble også skutt et par serier med colt mitraliøse, men uten virkning.

Noen dager gikk - med mye rykter.

Så kom der ordre om å dra opover i Telemark, det ble nevnt Hovin - Rjukan, men ikke noe eksakt.

Det ble gjort istand til avreise, utstyret var håndvåpen og mitraliøser (ikke kanonene, - da dise stod fastskrudd).

Avdelingen kom opp til Ulefoss, - hvor det kom ordre om å overnatte på ungdomshuset - for der å avvente på ny ordre neste morgen.

Denne ordre kom, og gikk ut på å reise tilbake til Herøya og besette batteriene igjen.

Ryktene tiltok, men disiplinen var forholdsvis god, kun en mann "tørnet endel".

Så kom det en tysk avdeling (størrelse ukjent) til Porsgrunn, og denne skjøt ned radiomastene på kringkastningsstasjonen.

Da hadde det også kommet ordre om å overgi oss til tyskerne om de også skulde komme til Herøya, men det kom ikke.

Etter et par dage ble så Herøyaavdelingen dimmitert.

Det som her er skrevet gjelder kun Nordre Batteri.

Heistad 19.1.1946

Hj. Olavsen
sign.

Kontakter:
Ing. Jacob Kielland
Ing. Harald Nordby
Ing. Tormod Gjestland
Oscar Evje (var på Lønningskontoret)
Sverre Moe (var på Tegnekontoret)


* Såvidt jeg husker ble det avfyrt 25 skudd fra nordre batteri [håndskrevet påtegning]

Okkupasjonshistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek