Til Befolkningen i Porsgrunn !

På tross av at situasjonen ikke innbyr til partipolitiske spekulasjoner - og på trods av at etterforskingen efter siste N.S.-møte i Porsgrunn ennå pågår - fortsetter Nasjonal Samling sin provokatoriske virksomhet.

Fredag kveld skal Vidkun Quisling tale i Porsgrunns teatersal - mot befolkningens og myndighetenes ønsker.

Fredag kveld må Porsgrunns befolkning vise at den ikke lar seg provosere til uoverlagte handlinger som kan få de alvorligste følger.

La ikke skikkelige folk komme i uleilighet ved at det bryter ut spetakkel. Quislingene selv vil bare spille martyrer.

Vis Quisling og hans parti forakt. - La dette møte bli forbigått i taushet!

Ingen folk i gatene fredag kveld - ingen på fortauene - dra ut av byen (ta en badetur til Nystrand) - eller hold dere i hjemmene.

Derved opnår Quisling ikke den tilsiktede reklame, og han og hans parti får den lønn det fortjener.

Okkupasjonshistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek