Intervju med Leif Sørensen

Porsgrunn 22/7 1983

NAVN: Leif Andreas Sørensen
ALDER VED KRIGENS BEGYNNELSE: 24 år
KOM MED I MOTSTANDSBEVEGELSEN FØRSTE GANG: mai 1940
POSISJON INNEN MOTSTANDSBEVEGELSEN: stabssjef i O 1703
DEKKNAVN: Karl Bøhn (i Sverige)

Før krigen hadde jeg gått kavaleriets befalsskole i Oslo og deltok under kampene i 1940 som fenrik. Avdelingen jeg tilhørte ble tatt til fange ved Espa bru og ble internert i Universitetets Aula i Oslo. Senere ble vi overført til Fredriksten festning i Halden hvor vi ble løslatt 14. mai 1940. Jeg dro med en gang tilbake til Porsgrunn.

J. B.: «Når kom du med i det militær motstandsarbeidet i Porsgrunn?»

I slutten av mai 1940 var jeg sammen med Gunnar Knudsen, Borgestad i et møte hjemme hos kjøpmann Henry Bakke. Bakke var jo på dette tidspunkt lederen for de første spede organiseringsforsøkene i Porsgrunn, og det var da også organisering vi to diskuterte med Bakke.

J. B.: «Var det andre enn dere tre til stede under dette møtet?»

Nei, jeg tror det bare var oss. Det var for øvrig etter dette møtet at jeg traff Victor Nilsen første gang i illegal sammenheng.

J. B.: «Hva skjedde videre med det militære motstandsarbeidet i Porsgrunn?»

Det hele var svært løst. Vi hadde ingen konkrete oppgaver å arbeide ut ifra. Noen virkelig utvikling skjedde ikke før etter et instruksjonsmøte ledet av kapt. Holmboe på Typografhytta i Gjerpen. Her husker jeg at også Leiv Grundseth fra Porsgrunn var til stede. Jeg mener også at Kjell Batzer og Erling Solberg var med. Det var en heller elementær instruksjon Holmboe hadde med oss; nærmest en rekruttopplæring.

Meningen var at vi skulle viderebringe det vi hadde lært til karene innenfor våre respektive grupper. På dette tidspunktet var jeg nemlig blitt med i en gruppe i Porsgrunn Etter hvert fikk vi også tilsendt instruksjonsvåpen; stengun, colt, mills håndgranater, som vi drev instruksjon med innenfor gruppa. Forut for dette hadde imidlertid ledelsen for området vært sammen til instruksjon hvor selve instruktørfunksjonen gikk på rundgang mellom de enkelte deltakerne. Alle innen områdeledelsen var jo befalsutdannet fra før krigen.

J. B.: «Ble du noen gang instruert av instruktører fra Kompani Linge mens du var i Norge?»

Nei, det ble jeg aldri. Egentlig kan jeg ikke trekke fram noe spesielt innenfor det motstandsarbeidet jeg deltok i før vi kommer fram til mai 1944.

J. B.: «Hvordan kom du med i skauguttaksjonen?»

Jeg ble oppsøkt av noen karer på hytta mi ved Voldsfjorden en natt straks etter at guttene i de farlig årsklassene hadde rømt på skauen. Det var en 3 - 4 karer som representerte en flokk med venner på flukt. De måtte ha fått vite at jeg var militær og ville ha gode råd om hva de burde foreta seg. Jeg ba dem rett og slett om å dra innover i skogen. Etter dette ble jeg anmodet av Victor Nilsen om å ta meg en tur til Kilebygda for å forsøke å få samlet alle guttene som lå i dekning rundt om i skogen. På Fjeld gård traff jeg Tholf Fjeld som alt var igang med å organisere en leir ca. 1 ½ t. gange fra Fjeld gård. Jeg ble så med Tholf Fjeld til leirplassen og hjalp til med råd og vink som jeg hadde kjennskap til fra mitt militære virke. Etter å ha vært der inne et døgn, dro jeg tilbake til Porsgrunn. Sammen med Fjeld og andre organiserte jeg nå en leir for guttene i Hulka. Leder for denne leiren var Thorleif Bommen fra Porsgrunn.

J. B.: «Cella i Vallerdalen.»

Vi var ca. 70 mann pluss 6 befal i Vallerdalen. På dette tidspunkt var jeg for lengst blitt stabssjef i O 1703, og det var derfor en selvfølge at jeg skulle være med sammen med resten av ledelsen innen området: områdesjef Victor Nilsen og hans n.k. Åge Flagstad.

For øvrig var Olav Eide, Leiv Grundseth og Arne Lunde fra Bjørkedalen med som befal. Vi var for øvrig alle befalsutdannet fra før krigen. De 70 karene ble delt opp i 6 grupper og ledet av hver sin mann fra befalet. Jeg bodde i cella hele tiden inntil jeg ble syk og innlagt på Porsgrunn Lutherske sykehus via overlege Schrumph. Dette skjedde rett før cella ble sprengt. Samme dag som cella ble sprengt, ble jeg fraktet ut av sykehuset og transportert til Røraskauen. Jeg var svært syk, bronkitt/lungebetennelse, men klarte til slutt å komme meg til Austad i Siljan hvor bl.a. også Leiv Grundseth lå i dekning. Jeg lå i dekning fram til januar - 45 da jeg ble sendt til Veierland utenfor Tønsberg sammen med Victor Nilsen. Herfra reiste vi med båt til Sverige 13/1 -45. Vi lå for øvrig i dekning i 8 dager på Veierland før vi ble fraktet over til Strømstad. Transporten skjedde i en åpen kogg, og i alt var det 7 mann ombord i båten. Alle sammen var fra Grenlandsdistriktet.

J. B.: «Så kom du inn i de norske styrkene i Sverige.»

Jeg lå først internert i Strømstad i ett døgn før jeg 14/1 ble sendt til Kjesäter. Her var jeg noen dager før jeg dro sammen med Victor til Stockholm hvor vi oppholdt oss i 14 dager. Deretter dro vi begge til en leir utenfor Falun (1/2 -45) og var her i ca. to uker som instruktører. Endelig ble vi sendt til den hemmelige forlegningen i Älgberget i Dalarna. Her var jeg fra 15/2 til 1/5. Jeg fungerte her som kompanisjef og drev spesialinstruksjon i jiujitsu. Under hele oppholdet i Sverige gikk jeg under dekknavnet Karl Bøhn. De jeg instruerte kom hovedsakelig fra D 17. Særlig var det mange fra Langesund, Brevik og Porsgrunn. Den 3/5 dro jeg til Stockholm med et utvalg på 10 mann fra mitt kompani. Vi fikk beskjed om at vi skulle hjem til Norge på sabotasjeoppdrag. Alle 10 var fullt bevæpnet og samtlige kom fra Grenlandsdistriktet. Vi ble fraktet med en fiskeskøyte fra Strømstad til Bamblekysten natten til 9. mai. Jeg ble derfra fraktet med samme båten til Heistad og dro inn til Porsgrunn hvor jeg kom inn i områdeledelsen.

Okkupasjonshistorisk arkiv Søk i bokbasen Porsgrunn biblioteks hjemmeside