Intervju med Leiv Grundseth, Porsgrunn. 12/1-1983

ved Jon Birkenes

NAVN: Leiv Grundseth
ALDER VED KRIGENS BEGYNNELSE: 22 år
KOM MED I MOTSTANDSBEVEGELSEN FØRSTE GANG: sommeren 1940
POSISJON INNEN MOTSTANDSBEVEGELSEN: gruppesjef

J.B.: "Når kom du første gang med i moststandsarbeidet?"
Jeg kom med sommeren 1940, og det var kaptein Arthur Hauge som kontaktet meg, rettere sagt, jeg traff Hauge på gata i Porsgrunn. Han ville at jeg skulle sette sammen en liten gjeng som kunne holde seg i beredskap og holde sammen.

J.B.: "Satte Hauge deg i forbindelse med noen andre personer?"
Nei, jeg skulle selv sette sammen en liten gruppe med tanke på beredskap. Det var helt opp til meg selv å plukke ut de jeg ville ha med.

J.B.: "Kjente du Arthur Hauge fra tidligere?"
Jeg kjente ham fra skolen i Porsgrunn. Han visste også etter all sannsynlighet at jeg var befalsutdannet.

J.B.: "Hvor mange mann kontaktet du, og hva slags karer var dette?"
6-7 stykker som jeg visste jeg kunne stole på. Når det gjelder navnet på karene husker jeg bare to: Ivar Olsen og Ørnulf Pedersen.

J.B.: "Hvor bodde du på dette tidspunkt?"
Jeg bodde på Borgeskogen. De jeg kontatktet var alle folk fra Borgeområdet.

J.B.: "Hadde du kontakt med kjøpmann, Henry Bakke, Gunneklev?"
Jeg visste om Bakke, men hadde ikke kontakt med ham.

J.B.: "Hva skjedde videre? Kontaktet Hauge deg, eller rapporterte du til ham?"
Nei, det hele var svært løst. Jeg snakket bare med Hauge når vi møttes i byen o.l.

J.B.: "Hadde dere 6-7 i "Gjengen" noen samlinger?"
Nei, vi møttes bare tilfeldigvis, men det var en del mas om vi ikke snart skulle gjøre noe.

J.B.: "Hvor lenge holdt denne svært løse situasjonen seg?"
Slik var det til Milorg kom i gang med Holmboe i Skien osv. Jeg var selv til stede på et møte på Typografhytta i Gjerpen som Holmboe ledet. (Hva vi gjorde, husker jeg ikke.) Jeg mener at også Victor Nielsen og Leif Sørensen fra Porsgrunn var til stede. Det var bare denne ene gangen jeg var på Typografhytta. Jeg tror også at Kjell Batzer og antakeligvis også Erling Solberg var der.

J.B. : "Når kom du i kontakt med Victor Nilsen?"
Jeg kjente han fra mange år tilbake. Vi var begge befalsutdannet. Etter at Hauge flyktet, var det Victor jeg hadde kontakt med. Jeg ble satt opp som gruppeleder for en gruppe på Vestsida som Reidar Gundersen hadde bygget opp.

J.B.: "Hva drev dere med i tiden framover?"
Vi hadde våpeninstruksjong spesielt pistol. Colt 11,25. Jeg ledet instruksjonen (fordi jeg var befalsutdannet.) Det hele foregikk i et privathus på Vestsida.

J.B.: "I januar 1943 kom instruktører fra England til D 17 for å drive instruksjon. bl. a. var Martin Olsen med i denne ekspedisjonen. Var det folk fra Porsgrunn som deltok i denne instruksjonen?"
Jeg vil tro at Victor Nilsen var med fordi vi ganske tidlig hadde instruksjon i Stengun hjemme hos ham. Muligens var også Age Flagstad med på den instruksjonen du nevner.

J.B.: "Hvilke andre aktiviteter drev dere med i gruppa på Vestsida?"
Jeg husker bare våpeninstruksjonene, men personlig forberedte jeg sprengningspunkter langs Voldsfjorden fram til Herre, bl.a. Herrebrua. Jeg tegnet brua og beregnet størrelse og plasering av ladninger. Det var Victor Nilsen som ba meg gjøre dette. De ferdige tegningene og beregningene ble levert til ham.

J.B.: "Fungerte du som leder for gruppa på Vestsida gjennom hele krigen?"
Nei, da vi reiste til cella i Vallerdalen, fikk jeg en gruppe der oppe. Da Vallerdalen senere ble forlatt, vendte jeg tilbake som leder for Vestside-gruppa.

J.B.: "Cella i Vallerdalen."
Jeg ble bedt om å reise opp dit av Victor Nilsen og Age Flagstad. Her skulle jeg være gruppeleder og fungerte som dette så lenge cella bestod.
I cella hadde vi våpen og drev instruksjon. Guttene skulle jo læres opp til å bli gode soldater gjennom våpenøvelser og vanlige militære øvelser i spredt orden. I tillegg var det selvsagt også mye annet arbeid; leirarbeid og transport, ikke minst matvaretransporter. Det var først og fremst Nils Olsen som kjørte forsyningene fra byen og opp til Skifjell. Her hentet gutter fra Cella det hele og brakte det fram til Vallerdalen. Dette var jo litt av en jobb.

J.B.: "Hvilken militær standard nådde dere fram til med disse karene?"
Jevnt over var den bra, men den fulle forståelse for disiplin var det nok så som så med.

J.B.: "Forekom det at noen stakk av for å besøke kjærester o.l.?"
Ja, og noen ringte hjem til kjæresten fra vakta ned ved Skifjellhytta.

J.B.: "Ble noen av dem som var med i cella senere benyttet som instruktører rundt om i O 1703?"
Ikke meg bekjent.

J.B.: "Hadde dere radio i Cella?"
Ja, vi var på Oklungen og gjorde innbrudd i radiolageret der slik at hver hytte hadde sin egen radiomottaker.

J.B.: "Oppløsningen av cella."
Olav Eide og jeg var nede på Skifjell med en gjeng gutter for å hente en last med forsyninger. Vi ventet og ventet, men det hele dro ut. Eide og jeg dro derfor mot Åsterød for å finne ut hva som hadde skjedd med transporten. Det viste seg jo senere at Nils Olsen hadde kjørt i grøfta med lastebilen. Det var snøvær, og vi hadde ikke kommet så langt fra de andre før vi fikk øye på en tysk patrulje oppe ved Åsterødgrinda. Jeg stakk straks avgårde for å varsle karene på Skifjell, mens Eide ble stående. Karene kom seg straks av sted tilbake til leiren. Da jeg kom tilbake til cella, var det alt fullt oppbrudd, men noen form for panikk var det aldri snakk om. Alle våpnene ble først samlet inn og lagt i en fjellskorte. Noen våpen ble også dumpet i Limtjern. Guttene ble så sendt avgårde med beskjed om å klare seg selv. Noen dro over til Oklungen, andre til Siljan og noen havnet langt opp i Mælum. Mange reiste også hjem ad omveier.

J.B.: "Var det mange av celle-karene som senere ble fraktet over til Sverige?"
Noen var det, men hvor mange vet jeg ikke. Vi hadde også en russer i leiren som man hadde funnet nede ved Skifjell. Senere tok folk fra Skien seg av ham, og han kom til sist over til Sverige. Olav Eide ble tatt av tyskerne og ført til Larvik. Han var for øvrig den eneste som ble arrestert i forbindelse med dette.

J.B.: "Kom tyskerne til cella umiddelbart etter dette?"
Nei, det går historier om at vi hadde tyskerne i hælene helt inn til Mensvann, men de var aldri lenger enn til Møllers hytte. Åge Flagstad, Odd Christensen (Gullfisken) og jeg var de siste som forlot leiren. Vi reiste over til Siljan til Austad. Dagen etter dro vi tilbake til leiren og ryddet opp. Her lå det igjen grenseboerbevis med fullt navn på innehaveren osv. Senere hentet vi også våpnene vi hadde gjemt og pusset disse. De ble senere kjørt tilbake til lageret hos Nils O. Nilsen.

J.B.: "Var du med på sabotasjeaksjoner?"
Bare bensinaksjonen. Her var jeg med ved Porsgrunnsbrua og hos Funnmark. Begge aksjonene var vellykkede (jeg husker ikke hvilke andre som var med under disse aksjonene.)

J.B.: "Hadde du noen forbindelse med John Stensnes?"
Ja, jeg var med på instruksjon han holdt ved Kiste i Siljan. Vi var en 6-7 stykker. Det var ingen langvarig instruksjon.

J.B.: "Ble den gruppa du ledet på Vestsida tildelt noen konkrete oppgaver med tanke på en framtidig alliert invasjon?"
Nei, ikke det jeg kan huske.

J.B.: "8. mai -45: Hadde din gruppe innmarsj i Porsgrunn?"
Ikke det jeg kan huske. Det gikk beskjed ut til de enkelte gruppene, og karene møtte opp på Middelskolen.