Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Festere under Sandøya brnr. 11

Gårdsnummer 33

av Per Chr. Nagell Svendsen

Festetomt under bruksnummer 11

Kula

John Larsen (født ca. 1828) var sønn av Lars Jensen Solvig. Han giftet seg i 1856 med Maren Kirstine Johnsdatter (1829-1913) fra Killemyr i Siljan. Hun var datter av John Jacobsen.

I 1865 bodde husbondens mor, Gunild Hansdatter (født ca. 1800), på stedet. Hun var fra Siljan.

John Larsen var bjelkehogger. Han satte litt poteter på tomta. Senere ble han offentlig fattigunderstøttet.

I år 1900 levde husbondens farbror, Olav Johnsen (født 1816), på stedet. Han var enkemann og kom opprinnelig fra Siljan. - Thor Østvedt fra Brevik eier i dag stedet.

Andre beboere under Sandøya

Christen Christensen Rambergrønningen (født 1838) var gift med Olalia Amundsdatter (født 1845) fra Brevik.
Kjente barn:

  1. Anna, født 1868
  2. Christian August, født 1870
  3. Laurits Theodor, født 1872
  4. Carl Marius, født 1875 - død 1875
  5. Dagmar, født 1885

Christen Christensen var sjømann. Han bodde på Sandøya i 1860-70-årene. Senere flyttet familien til Brevik.

Hans Larsen (født 1854) var sønn av Lars Larsen Sagløkka på Kvestad i Bjørkedalen. Han giftet seg i 1877 med Helene Marie Jacobsdatter (født 1859). Hun var datter av Jacob Andersen på Sandøya.
Kjente barn:

  1. Jacob Ludvig, født 1878
  2. Olava Marie, født 1880
Hans Larsen var sjauer og isarbeider. Familien bodde på Sandøya i 1870-80-årene.

Anton Berntsen (født 1848) var sønn av Bernt Jørginius Andersen Bjønnes. Han giftet seg med Alida Mikaelsdatter.
Kjent barn:
Bernt Jørginius, født 1880

Anton Berntsen var styrmann. Familien bodde på Sandøya i 1880-årene.

Utdrag (s. 624-625) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen