Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Festere under bruksnummer 8

Gårdsnummer 33

av Per Chr. Nagell Svendsen

Festetomt 1

Jakob Olsen (1825-1875) var sønn av Ole Gundersen Bjønnes. Han giftet seg i 1858 med Maren Kristine Auensdatter (1831-1888). Hun var datter av Auen Bentsen Ramberg.
Kjente barn:

 1. Inger Chatrine, født 1859. Gift med Isak Herman Hansen.
 2. Oluf, født 1863 - død 1957. Gift 1894 med Nella Katrine Henriksdatter (1869-1956). Datter av Henrik Nilsen på Sandøya. Bosatt på Sandøya (dette stedet).
 3. Andreas, født 1867 - død 1912. Gift 1898 med Anne Olsdatter (født 1870) fra Sauherad. Bosatt på festetomt under bruksnummer 2.
 4. Jakobine Marie, født 1869. Gift 1890 med Lars Toresius Olsen Ekstrand.

Ved folketellingen i 1865 bodde husbondens svigermor, Karen Marie Nielsdatter (født ca. 1797 i Brunlanes) på stedet.
Jakob Olsen festet tomta omkring 1850. Han holdt et par sauer og satte noe poteter. For det meste livnærte han seg som bjelkehogger. Stedet gikk senere over til hans eldste sønn, Oluf Jakobsen.


Oluf Jakobsen (1863-1957) giftet seg i 1894 med Nella Katrine Henriksdatter (1869 -1956).
Kjente barn:

 1. Margit, født 1897. Gift med Johannes Johansen (1893-1962). Sønn av Johan Amundsen Sandøen.
 2. Harry, født 1898. Gift med Amanda Eriksen fra Sandøya.
 3. Kristian, født 1901.
 4. Olaf, født 1903. Gift med Olalia Braathen (født 1906). Datter av Alfred Andersen Braathen på Solheim under Halvarp.
 5. Henrik, født 1905. Gift med Helene fra Ekstrand i Bamble.
 6. Einar, født 1907.
 7. Thoralf, født 1909.

I Porsgrunns Dagblad av 8. februar 1954 kunne en lese følgende under familienotiser:

«Nella og Oluf Jacobsen på Sandøya kan 11. februar feire diamantbryllup. Nella er nærmere 85 år, Oluf er 90. - Oluf Jacobsen seilte i langfart i 30 år. Han var med den første stålskuten som ble bygd i Norge, Porsgrunns-barken «Skomvær», tilhørende Chr. Knudsen. Da han ga opp langfarten, kjøpte Oluf en skøyte og drev som fraktemann mellom Skien og Langesund. Seks av ekteparets sju barn bor på Sandøya.»

Oluf Jakobsen livnærte seg også en del som fisker. Han hadde en eller to kyr, satte litt poteter ved siden av at han hadde en liten kjøkken- og frukthage. To av sønnene til Oluf Jakobsen, Kristian og Einar Jakobsen, eier i dag stedet.

Festetomt 2

Hans Halvorsen (1814-1897) kom fra Sauherad. Han var gift med Maren Jacobsdatter (født 1818).
Kjente barn:

 1. Halvor, født 1845. Sjømann i 1865.
 2. Jacob Søverin, født 1847. Sjømann i 1865.
 3. Anne Elise, født 1849 - død 1934. Gift 1873 med Erik Olsen (1829-1903). Sønn av Ole Gundersen Bjønnes. Bosatt på Bjønnes (bruksnummer 6).
 4. Laurine, født 1851. Gift 1878 med Lars Christian Christensen Ruberg. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 5. Martin, født 1854
 6. Gunder, født 1856

Hans Halvorsen festet tomta omkring 1850. Han satte litt poteter. For det meste livnærte han seg som bjelkehogger. - Tomta ble senere festet av en svigersønn, Lars Christian Christensen.


Lars Christian Christensen Ruberg giftet seg i 1878 med Laurine Hansdatter (født 1851). Hun var datter av Hans Halvorsen Sandøen.
Kjente barn:

 1. Kristen, født 1878 i Brevik - døde i USA. Sjømann i år 1900.
 2. Hans, født 1879. Fisker og isarbeider i 1900. Gift med Gunda Andersen fra Brevik.
 3. Mathilde, født 1882. Ugift.
 4. Laurits, født 1885. Fisker og isarbeider i 1900. Ugift.
 5. Maren, født 1887.
 6. Lars, født 1890. Gift med Sara.

Familien slo seg ned på tomta i 1890-årene. Tidligere hadde de bodd i Brevik. På tomta ble det satt litt poteter. Familien holdt noen høns og hadde en liten kjøkkenhage. - Sara Ruberg eier nå stedet.

Festetomt 3: Kalvesundet

Hans Jacob Andersen (1828-1887) var sønn av Anders Gundersen Bjønnes. Han giftet seg i 1852 med Anne Marie Auensdatter (1826 -1894). Hun var datter av Auen Bentsen Ramberg.
Kjente barn:

 1. Carl Martin, født 1853.
 2. Anders, født 1855. Gift første gang 1877 med Hanna Andersdatter (1856-1890). Datter av Anders Nilsen Sagbakken.
  Gift andre gang 1893 med Johanne Tomine Thomasdatter (født 1857). Datter av fisker Thomas Thorsen fra Bamble og Maren Kristine Fredriksdatter Kjøya. Bosatt på Kåsa ved Sagbakken, flyttet senere til Langesund i Bamble.
 3. Andreas, født 1857 - døde 1882. Døde av tuberkulose.
 4. Maren Cathrine, født 1860. Ugift.
 5. Berthe Marie, født 1862.
 6. Oluf, født 1865. Gift 1892 med Mathilde Andrea Johnsen (født 1862). Datter av Aasold Johnsen på Gunneklev. Bosatt i Kokkersvoldstranda, flyttet senere til Langesund.
 7. Halvor Martinius, født 1869 - død 1932. Gift 1892 med Elise Johanne Jacobsdatter (1870-1956). Bosatt på Sandøya (dette stedet).
 8. Nils, født 1870. Fraktemann. Gift 1895 med Karoline Petrea Johnsen (født 1865). Datter av Aasold Johnsen Gunneklev. Bosatt på Kokkersvoldstranda, flyttet senere til Skien.

Hans Jacob Andersen festet tomta omkring 1850. Han livnærte seg som sjauer. Familien bodde også på Linnatangen under Rørarød. Festetomta under Sandøya gikk senere over til den nest yngste sønnen, Halvor Martinius Hansen.


Halvor Martinius Hansen (1869-1932) giftet seg i 1892 med Elise Johanne Jacobsdatter (1870-1956).
Kjent barn: Magna, født 1897. Gift med Leif Gusfre. Bosatt i Brevik.
Halvor Martinius Hansen satte litt poteter. Ved siden av hadde han en liten kjøkken- og frukthage. Han hadde også noen høner. Halvor Martinius Hansen livnærte seg ellers som fisker og sjømann. - Magna Gusfre eier nå stedet.

Festetomt 4

Hans Isaksen Stranda (født 1823 i Bamble) var sønn av Isak Jensen Bjønnes. Han giftet seg i 1855 med Thone Halvorsdatter (1836-1865). Hun var datter av Halvor Andersen Sandøen.
Kjente barn:

 1. Isak Herman, født 1856. Gift med Inger Katrine Jacobsen (født 1859). Bosatt på Sandøya (dette stedet).
 2. Inger Marie, født 1858 - død 1918. Gift 1879 med Andreas Nilsen (1853-1934). Sønn av Niels Olsen Halvarp. Bosatt på Sjørønningen under Halvarp (bruksnummer 4).
 3. Abraham, født 1860 - død 1860.
 4. Hanna Tonette, født 1860.
 5. Abraham, født 1863 - død 1863.
 6. Maren, født 1864 - død 1864.
 7. Amalie, født 1865 - død 1865.

Hans Isaksen festet tomta omkring 1850. Han holdt en sau og satte litt poteter. For det meste livnærte han seg som bjelkehogger.

Ved folketellingen i 1865 bodde det en husholderske ved navn Maren Halvorsdatter på stedet. Hun var ugift.

Etter at den første kona var død, ble det lyst til ekteskap mellom Hans Isaksen og Maren Halvorsdatter (1824-1866). Den nye kona døde i barselseng etter å ha født tvillinger.
Kjente barn:

 1. Torvald, født 1866 - død 1866
 2. Halvor Martinius, født 1866 - død 1866

Hans Isaksen giftet seg i 1867 med Birthe Andrea Halvorsdatter (1831-1869). Hun var datter av Halvor Herbjørnsen fra Bergseidet i Bamble.
Kjent barn:
Birthe Andrea, født 1869 - død 1869

Da Birthe Andrea Halvorsdatter døde, hadde Hans Isaksen mistet sin tredje kone. I 1873 giftet han seg på ny. Denne gang med Anne Marie Larsdatter. Stedet ble senere overtatt av den eldste sønnen, Isak Herman Hansen.


Isak Herman Hansen (født 1856) var gift med Inger Katrine Jacobsen (født 1859).
Kjente barn:

 1. Magna Hansine, født 1883 - død 1893.
 2. Toresius, født 1888. Gift med Berta Eriksdatter (1890-1967). Datter av Erik Olsen Bjønnes. Bosatt på Sandøya.
 3. Kornelius, født 1891.
 4. Magna, født 1896. Gift med Sigvart Forsberg fra Heistad.

Isak Herman Hansen festet tomta i 1880-årene. Han satte litt poteter og holdt en liten kjøkken- og frukthage. Dessuten hadde han en eller to kyr og noen høns.
Ved siden av det vesle gårdsbruket livnærte Isak Herman Hansen seg vesentlig som fisker. Han drev også med snekkerarbeid og isarbeid. Isak Herman Hansen bygde mellom annet bedehuset på Sandøya.

Den yngste datteren og hennes mann, Magna og Sigvart Forsberg, overtok huset. De solgte det til Hjalmar Nilsen. En datterdatter av ham, Sissel, overtok senere huset.

Festetomt 5

Nils Stoesen Leerstang (ca. 1796-1884) var sønn av Stoe Olsen. Han giftet seg i 1823 med Marthe Aasoldsdatter Berg (ca. 1799-1862).

Etter at første kona var død, giftet Nils Stoesen seg i 1863 med Anne Isaksdatter Stranden (født 1821). Hun var datter av Isak Jensen på plassen Solvik under Bjønnes.

Nils Stoesen bodde på Bjørsund under Bjønnes før han festet tomta på Sandøya omkring 1850. Han satte litt poteter. For det meste livnærte han seg som sjauer. (Slektsoversikten er tatt med under Bjønnes. Se «Husmenn og festere».)

Festetomt 6

Hans Larsen (1833-1913) giftet seg i 1864 med Olea Marie Larsdatter (født 1841) fra Sandøya.
Kjente barn:

 1. Gunhild Lovise, født 1865. Ugift.
 2. Udøpt pikebarn, født 1867 - død 1867
 3. Inga Laurine, født 1868. Gift med August Lundstrøm fra Finland.
 4. Ludvig, født 1871.
 5. Lars Herman, født 1872.
 6. Oluf, født 1874.
 7. Herman, født 1877. Sjømann i år 1900.
 8. Jakob Ludvig, født 1878
 9. Olava Marie, født 1880
 10. Martin Gunerius, født 1880. Sjømann i år 1900.

Hans Larsen festet tomta omkring 1855. Han var sjømann. På tomta satte han litt poteter.

Ved folketellingen i 1865 hadde familien en barnepike. Hun het Laura Larsdatter (født ca. 1854).

I år 1900 bodde et pleiebarn på stedet. Det var en gutt med navn Jørgen Ludvigsen (født 1893 i Brevik).

En svigersønn og datter, August og Inga Laurine Lundstrøm, overtok stedet. Senere overtok en datter av dem, Herdis, stedet. Hun solgte det til Nilette Nirisen fra Stathelle i Bamble.

Festetomt 7

Søren Larsen Omlid (1833-1910) kom fra Brunlanes. Han giftet seg i 1861 med Elen Maria Auensdatter (født 1836). Hun var datter av Auen Bentsen Ramberg.
Kjente barn:

 1. Inger Caroline, født 1861
 2. Anne Laurine, født 1864
 3. Laurits, født 1869 - død 1871
 4. Laurits, født 1871
 5. Ole Andreas, født 1874
 6. Elise Sofie, født 1877
 7. Herman, født 1882

Søren Larsen var fraktemann. Han kjøpte jakten «Gunda Marie» av Severin Sørensen. Skuta var klinkbygd og ble brukt i fraktetrafikken innen- og utenskjærs.

Han festet tomta omkring 1855. På denne holdt han et par sauer og satte litt poteter. Senere laget han en liten kjøkken- og frukthage.

Olav Christiansen eier nå stedet. Han er sønn av Ole Andreas Christiansen Sandøen.

Festetomt 8

Lars Andersen (1826-1907) var sønn av Anders Larsen fra Arøya i Brunlanes. Han giftet seg i 1854 med Anne Marie Sørensdatter (født 1827). Hun var datter av Søren Nilsen Sandøen.
Kjente barn:

 1. Anna Cathrine, født 1855. Gift 1881 med Isak Hansen Røe (1856-1915). Sønn av Hans Jacobsen Røe. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Sofie Amalie, født 1858 - død 1946. Gift 1885 med Anders Knutsen (1858-1899). Sønn av Knut Berntsen Heistad. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Anders, født 1860 - død 1951. Gift 1893 med Karen Elise Johnsen (1864 -1907). Datter av lærer Anders Johnsen på Sandøya. Bosatt på Sandøya (dette stedet).
 4. Lava Jette Marie, født 1864. Gift 1884 med styrmann Peder Benoni Pedersen (1860-1943). Sønn av Peder Andersen på Vissevåg under Røra. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 5. Karen Elise, født 1867 - død 1871.

Tomta festet Lars Andersen omkring 1855. På stedet holdt han ei ku og en gris. Ved siden av satte han noe poteter. Innhuset på stedet var det opprinnelige på den gamle Jordetgården (senere bruksnummer 8).

Lars Andersen gikk tidlig til sjøs. I 1863 førte han briggen «Nordlyset» som eides av Mikal Hansen i Brevik. I bind 2 av den generelle bygdehistorien om Eidanger (side 154) er det avbildet en skipskiste som har tilhørt Lars Andersen. Ramberg skriver i «Boken om Eidanger» (side 425) at kaptein Andersen lot oppføre «den saakaldte hvite gaarden paa vestkanten av øen». Stedet gikk senere over til hans eneste sønn, Anders Andersen.

Anders Andersen (1860-1951) giftet seg i 1893 med Karen Elise Johnsen (1884-1907).
Kjente barn:

 1. Anni, født 1895 - død 1968. Gift med fisker Ingvald Eriksen (1887-1965). Sønn av Erik Amundsen Sandøen.
 2. Margit, født 1899 - død 1981. Gift 1920 med Søren Mikal Abrahamsen (1895-1979). Sønn av Johan Karinius Abrahamsen på Sandøya. Bosatt på Sandøya (bruksnummer 2).
 3. Lars, født 1902. Gift med Eva Biedermann.
 4. Elise, født 1907. Gift med fisker Hjalmar Eriksen.

På stedet bodde i år 1900 et pleiebarn. Det var ei jente med navn Katrine Knudsen (født 1890). Dessuten oppholdt husbondens foreldre seg på stedet. De ble understøttet av sønnen.

Anders Andersen gikk tidlig til sjøs. Han ble som sin far, skipskaptein. (Se Eidanger bygdehistorie, bind 2, side 147, 158-159). Han satte litt poteter på tomta, hadde en liten kjøkken- og frukthage ved siden av at han holdt noen høner.

Stedet ble overtatt av en svigersønn og datter, Ingvald og Anni Eriksen. En sønn av dem, Egil Eriksen, overtok senere stedet.

Festetomt 9

Jacob Johnsen (ca. 1810-1889) var gift med Karen Pedersdatter (født ca. 1811). Begge ektefellene kom fra Siljan.
Kjente barn:

 1. Johan, født 1850 i Siljan.
 2. Peder, født 1853 i Siljan.
 3. Hans Martin, født 1856.
 4. Andreas, født 1862 - død 1866.

Jacob Johnsen var bøkker.

Festetomt 10

Peder Benoni Pedersen (1860-1943) var fra Vissevåg under Røra. Han giftet seg i 1884 med Lava Jette Marie Andersen (født 1864). Hun var datter av Lars Andersen på Sandøya.
Kjente barn:

 1. Magnhild, født 1886. Gift med Herman Eriksen.
 2. Peter, født 1888. Gift med Margit Wold.
 3. Margrete, født 1891.
 4. Harry, født 1893.
 5. Berta, født 1895. Gift med Vidar Gundersen.
 6. Trygve, født 1898.
 7. Sigurd, født 1900. Ugift.
 8. Hanny, født 1902. Ugift.
 9. Nils Anker, født 1903 - død 1934. Ugift.

Peder Benoni Pedersen fór tidlig til sjøs. Han ble skipskaptein og førte flere skuter for Cornelius Røe. Dette gjorde at han skaffet seg et kjent navn i istrafikken på Grimsby. I bind 2 av den generelle bygdehistorien om Eidanger (side 155) er det avbildet en gammel skipskiste som har tilhørt Peder Benoni Pedersen.

Tomta festet Peder Benoni Pedersen i 1880-årene. På den satte han litt poteter ved siden av at han holdt noen høner.

Stedet ble etter at alle barna var døde, overtatt av en datter av Magnhild og Herman Eriksen, Hjørdis. Hun er gift med Arvid Johannessen. De bor på Sandøya.

Festetomt 11

Anders Christian Berntsen (1846-1931) var sønn av Bernt Jørginius Andersen på Størsmyr under Bjønnes. Han var i sitt første ekteskap gift med Inger Andrea Olsdatter (født 1859) fra Brunlanes.
Kjente barn:

 1. John Edvard, født 1876.
 2. Anna Josephine, født 1878. Gift med Emil Kristiansen fra Langangen.
 3. Asta, født 1889. Gift med Martin Kristensen fra Arøya i Brunlanes.

Anders C. Berntsen var fisker og murer. Han festet tomta i 1870-80-årene. På tomta hadde han noen høns. Han satte litt poteter og holdt en liten frukthage. - Familien flyttet senere til Langangen.

I sitt andre ekteskap var Anders C. Berntsen gift med Elise Olsdatter (født 1882). Hun var datter av Ole Larsen på Nautser under Bjørkevold. Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Festetomt 12: Briskestykket

Martin Nilsen Oksøen (født 1871) giftet seg i 1899 med Elise Nilsen (født 1878).
Kjent barn:
Agnes, født 1899

Martin Nilsen var fisker. Han festet tomta i 1890-årene.
Martin Nilsen giftet seg senere med Kaia Jensen fra Nevlunghavn i Brunlanes.
Kjente barn:

 1. Ester. Gift med Auen Busk fra Brevik.
 2. Einar. Gift med Grethe Ingrid fra Brunlanes.
 3. Alis. Gift med Gjertsen fra Langesund i Bamble.
 4. Signe. Gift med Winje fra Brevik.

En sønn av Einar og Grethe Nilsen, Ernst Nilsen, eier nå stedet.

Festetomt 14

Andreas Andersen (født 1836) var sønn av Anders Larsen på Arøya i Brunlanes. Han giftet seg i 1863 med Maren Christine Sørensdatter (født 1833). Hun var datter av Søren Nilsen Sandøen.
Kjent barn:
Anders Severin, født 1867 - død 1929. Gift 1898 med Sofie Marie Henriksdatter (1872-1962). Datter av Henrik Nilsen på Sandøya. Bosatt på Sandøya (denne festetomta).

Andreas Andersen var fisker og isarbeider. Han festet tomta i 1860-70-årene. I år 1900 bodde sønnen, Anders Severin Andersen, i samme hus med sin familie.

Anders Severin Andersen (1867-1929) giftet seg i 1898 med Sofie Marie Henriksdatter (1872-1962).
Kjente barn:

 1. Andreas, født 1898 - død 1944. Forliste med sin fiskeskøyte.
 2. Søren, født 1900 - død 1944. Forliste med sin fiskeskøyte.
 3. Maren, født 1902 - død 1932.
 4. Albert, født 1902 - død 1970. Ugift.
 5. Nanny, født 1908. Ugift.

Anders Severin Andersen var sjømann i år 1900. Senere ble det mer fiske og isarbeid. På tomta var det en liten kjøkken- og frukthage. Det ble satt litt poteter foruten at det ble holdt noen høner.

Den yngste datteren, Nanny Andersen, eier i dag stedet. Det er satt opp nytt hus på tomta.

Festetomt 13

Ole Amundsen (1852-1933) var sønn av Amund Olsen Oxøen. Han giftet seg i 1876 med Laurine Larsdatter (født 1854). Hun var datter av Lars Hansen på Plassen under Sandøya.
Kjente barn:

 1. Amalie, født 1876. Gift med Severin Torgersen.
 2. Ludvig, født 1878.
 3. Martha, født 1881. Gift med Hans Zakariassen. Bosatt på øya i Brevik.
 4. Ingvald, født 1883.
 5. Olava, født 1886. Ugift.
 6. Ole, født 1890. Gift med Ingrid Tronsen (født 1897). Datter av Halvor Tronsen Sandøen.
 7. Hans, født 1892. Ugift. Bosatt på Sandøya (dette stedet).
 8. Marie, født 1897. Gift med Halvor Isaksen fra Sandøya.

Ole Amundsen var fisker. Han festet tomta i 1870-80-årene. Han satte litt poteter og hadde en eller to kyr ved siden av en liten kjøkkenhage.

Den yngste sønnen, Hans, overtok eiendommen. Etter hans død ble stedet solgt til Frank Breili.

Utdrag (s. 613-621) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen