Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Festere under Sandøya bruksnummer 9

(senere bruksnummer 13)

Gårdsnummer 33

av Per Chr. Nagell Svendsen

Sandøya skole

Anders Johnsen (1813-1890) kom fra Eiker ved Drammen. Han var første gang gift med Maren Gjelstad.
Kjent barn:
Johan Christian, født 1849 - død 1931. Sjømann i 1865. Ugift.

Etter at den første kona var død, giftet Anders Johnsen seg i 1857 med Marie Anne Christiansdatter (1827-1897). Hun var datter av Christian Olsen Leerstang.
Kjente barn:

  1. Carl Edvard, født 1858 i Larvik - død 1891. Lærer. Ugift.
  2. Niels Christian, født 1861 - død 1937. Sjømann, kaptein. Gift 1895 med Johanne Pauline Johnsen (1866-1941). Bosatt i Brevik.
  3. Karen Elise, født 1864 - død 1907. Gift 1893 med kaptein Anders Andersen (1860-1951). Sønn av Lars Andersen på Sandøya. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
  4. Johannes Arnt, født 1867 - død 1952. Lærer. Gift 1893 med Anne Marie (Mimmi) Nilsdatter (1867-1959). Datter av Niels Jacobsen Klevstrand. Bosatt på stedet, senere på Klevstrand under Kleven (bruksnummer 3).

Anders Johnsen ble fast ansatt som lærer i Bergsbygda og på øyene i 1858. Fra først av bodde han på Lerstang. I 1864 ble lærerboligen på Sandøya ferdig. Han flyttet da dit sammen med sin familie og bodde der til sin død.

I. C. Ramberg skriver i «Boken om Eidanger» dette om Sandøya skole (side 369): «26/9 1864 blev Sandøens skole avlevert som færdig. Et beløp av 39 spesidaler, 1 ort og 23 skilling kom som ekstrautgifter, saa at bygningen i alt kom paa 559 spesidaler, 1 ort og 23 skilling. Den bestod av skoleværelse og familijebolig (2 mindre værelser og kjøkken).»

På skoletomta satte Anders Johnsen litt poteter. Han hadde gjerne ei ku og en sau på stedet. Anders Johnsen var kjent som en dyktig lærer. Takknemlige elever reiste etter hans død et minnesmerke på Eidanger kirkegård.

To av sønnene til Anders Johnsen, Carl Edvard og Johannes Arnt, utdannet seg også til lærere. De hjalp sin far med skolegjerningen. Johannes Arnt var farens stedfortreder de siste årene han levde.

Ny lærer etter Anders Johnsens død i 18901 ble yngste sønnen, Johannes Arnt Johnsen. Johannes Arnt Johnsen virket som lærer på Sandøya og Bjønnes fram til 1898. Han ble da forflyttet til Klevstrand skole. (Slektsoversikten er tatt med under Klevstrand, bruksnummer 3 under Kleven.)

Den nyansatte læreren het Ments Honningsvaag (født 1876). Han kom fra Selje ved Nordfjord.

Skolen som hadde ligget på bruksnummer 9's grunn, ble på slutten av 1899 flyttet til bruksnummer 13 (skilt ut fra bruksnummer 10). Den 9. oktober dette året ble det underskrevet en festeseddel fra Johan Hansen til Eidanger skolevesen.

Målebrevet av 29. november 1968 viser at skoletomta da var på nærmere 4 mål (3972,4 m²). Nils Stamlands arvinger hadde dette året hjemmelen til eiendommen.

Senere ble hjemmelen overdratt til Åge Stamland, mens skolevesenet fremdeles satt med festeretten. Den 12. februar 1979 fikk Porsgrunn kommune hjemmelen til eiendommen.

Utdrag (s. 621-622) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen