Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Festere under Sandøya

Gårdsnummer 33

av Per Chr. Nagell Svendsen

Midt på 1800-tallet førte de gode konjunkturene i skipsfarten til at en rekke sjøfolk og arbeidsfolk slo seg ned på Sandøya. Det ble da bygslet en rekke festetomter. Dette førte til en sterk oppdeling av øya.

«Feste» vil si å inngå en forpliktende avtale. Denne avtalen kunne gå på leie av jord. Leien ble da gjerne betalt med en fast avgift hvert år. En festeseddel var som en kontrakt, - en bindende avtale i skriftlig form.

Festere under bruksnummer 2

Festetomt 1

Halvor Andersen (ca. 1798-1875) kom fra Drangedal. Han var gift med Johanne Marie Larsdatter (ca. 1806-1878) fra Brunlanes.
Kjente barn:

 1. Thone, født 1836 - død 1865. Gift 1855 med Hans Isaksen (født 1823 i Bamble). Sønn av Isak Jensen Bjønnes. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Anne Helene, født 1839. Gift 1867 med matros Johan Martinius Jacobsen (født ca. 1841). Sønn av Jacob Nilsen Auen.
 3. Siri Maria, født 1842
 4. Ingeborg Maria, født 1846

Halvor Andersen festet tomta omkring 1855. Han livnærte seg for en stor del som bjelkehogger. I folketellingslisten fra 1865 er han oppført som «Husmand med lidt Jord».

Festetomt 2 (Kalvehue)

Søren Nielsen (1791-1879) kom fra Brunlanes. Han giftet seg i 1827 med Karen Jacobsdatter (1803-1881). Hun var datter av Jacob Isachsen Gudsfred.
Kjente barn:

 1. Anne Marie, født 1827. Gift 1854 med styrmann Lars Andersen (1826-1907) fra Brunlanes. Sønn av Anders Larsen nå Arøya i Brunlanes. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Larine, født 1830. Gift Sørensen.
 3. Maren Christine, født 1833. Gift 1863 med matros Andreas Andersen (født 1836) fra Brunlanes. Sønn av Anders Larsen Arøen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 4. Nils, født 1836. Gift 1864 med Nilia Bergitte Auensdatter (født 1842). Datter av Auen Bentsen Ramberg. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 5. Karen Sørine, født 1839 - død 1932. Gift med Nils Christiansen (1825-1912). Sønn av Christian Olsen Leerstang. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 6. Jacobine, født 1841 - død 1841.
 7. Jacobine (Nina), født 1843 - død 1936. Gift 1869 med Henrik Nilsen (1836-1929) fra Brunlanes. Sønn av Nils Halvorsen. Bosatt på Kalvehue (denne tomta).

Søren Nielsen festet tomta omkring 1855. Tidligere var han husmann på Løvøya under Lerstang. Han var husmann med litt jord. På plassen hadde han ei ku. Ellers livnærte Søren Nielsen seg helt som bjelkehogger. Tomta gikk senere over til den yngste datteren og hennes mann.


Henrik Nilsen (1836-1929) var sønn av Nils Halvorsen. Han giftet seg i 1869 med Jacobine Sørensdatter Sandøen (1843-1936).
Kjente barn:

 1. Nella Katrine, født 1870 - død 1956. Gift 1894 med Oluf Jacobsen (1863-1957). Sønn av Jacob Olsen Sandøen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Sofie Marie, født 1872 - død 1962. Gift 1898 med Anders Severin Andreassen (født 1867). Sønn av Andreas Andersen Sandøen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Karen, født 1874.
 4. Nils, født 1877 - død 1912. Sjømann i år 1900. Gift med Hulda Amundsen.
 5. Karen Anne, født 1881 - død 1881.
 6. Karen Henriette, født 1882 - død 1977. Gift 1913 med enkemann Jacob Peder Nilsen Røe (1871-1946). Sønn av Nils Jacobsen Røe. Bosatt på Sandøya. Se Rørarød (bruksnummer 7).

Henrik Nilsen var sjømann. Senere gikk han i land og satset på skomakeryrket. Tomta festet han i 1870-årene. På den holdt han en eller to kyr, ved siden av at han satte litt poteter.

Under folketellingen i år 1900 bodde det en pleiesønn hos familien. Han het Henry Pedersen Bergh (født 1894) og var fra Oslo.

Pleiesønnen overtok senere stedet. Det var etter dette en del på salg før det ble kjøpt av Union bruk i Skien.

Festetomt 3

Nils Christiansen (1825-1912) var sønn av Christian Olsen Leerstang. Han giftet seg med Karen Sørine Sørensdatter (1839-1932). Hun var datter av Søren Nielsen Sandøen.
Kjent barn:
Karen Soffi, født 1880 - død 1908.
Døde av tuberkulose. Ugift.

Nils Christiansen festet tomta omkring 1870. Senere flyttet en annen familie inn i huset.

Anders Knutsen (1858-1899) var sønn av Knut Berntsen Heistad. Han giftet seg i 1885 med Sofie Amalie Larsdatter (1858-1946). Hun var datter av Lars Andersen Sandøen.
Kjente barn:

 1. Marie, født 1887.
 2. Kathrine, født 1890. ugift.
 3. Laurits, født 1893. Omkom under andre verdenskrig. Gift med Borghild Eivindson fra Kristiansand.
 4. Einar, født 1895. Styrmann. Gift første gang med Astrid Roheim (1895-1929). Datter av lærer Johannes Larsen Roheim på Sundsåsen (Langangen skole).
  Gift andre gang med Cesarina (født 1911) fra Sveits. Bosatt i Langangen.
 5. Sverre, født 1897 - død 1946. Ugift.

Anders Knutsen var styrmann. På tomta ble det i år 1900 holdt noen høner og satt litt poteter. Det fantes en liten kjøkken- og frukthage på stedet. - Einar Knutsens andre kone, Cesarina Knutsen, eier i dag stedet.

Festetomt 4: (Roligheten)

Abraham Olsen Ramberg (1839-1868) var sønn av Ole Isaksen Ramberg. Han giftet seg i 1864 med Elise Jonsdatter (1840-1866).
Kjent barn:
Johan Karinius, født 1866 - død 1945. Gift 1891 med Karen Andrea Sørensdatter (1874-1920). Datter av Søren Mikkelsen. Hun var datter av Jon Jacobsen Sandøen. Leerstang. Bosatt på Sandøya (bruksnummer 2).

Under folketellingen i 1865 bodde det en losjerende på stedet med navn Halvor Jonsen (født ca. 1842). Halvor Jonsen var bror av kona i huset. Han var styrmann og levde ugift.

Abraham Olsen var skipsfører og eide sin egen skute. Han ble borte i en storm på Nordsjøen i 1868. I «Boken om Eidanger» (side 411) skriver I. C. Ramberg om sin bror: «Abraham Ramberg kantret med sin trælastede skonnert «Hugin» i en høststorm utenfor Peter Head i 1868. Ved denne leilighet omkom ogsaa: Kristian Røratangen, Nicolai Kittelsen og Johan Isaksen Løvøen.»

Tomta ble senere festet bort til Søren Andersen fra Bjønnes. Han bosatte seg på stedet sammen med sin kone, Elise Berthea Hansdatter Kjelkevik, og deres barn. Søren Andersen var sjømann.

På stedet ble det holdt et par sauer og satt litt poteter. Stedet gikk senere over til en sønn, Anders Sørensen. I 1894 fikk Søren Andersen skjøte på bruksnummer 13, Kjelkevik, under Bjønnes. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Anders Sørensen Kjelkevik (1873-1911) var gift med Nilia Petrea Larsdatter Kokkersvold (1873-1903).
Kjente barn:

 1. Anders, født 1900
 2. Ellen, født 1901 død 1917

Anders Sørensen var kjent som en dyktig styrmann og skipper. (Se «Brevik gjennom tidene», bind 2, side 236.) Han kjøpte tomta omkring århundreskiftet. På denne ble det satt litt poteter ved siden av at det ble holdt en eller to kyr og noen høner. I år 1900 bodde det en barnepike ved navn Borghild Nikolaisen (født 1889) på stedet. - Familien flyttet fra Sandøya i 1902. Etter dem overtok Halvor Løvøya stedet.
Halvor Løvøya var gift med Inger.
Kjente barn:

 1. Hans. Gift med Marie. Bosatt på Smedholmen under Lerstang.
 2. Carl. Gift med Emma. Bosatt i Porsgrunn.
 3. Andreas. Gift første gang med Ingeborg Mæla.
  Gift andre gang med Inger Wright Halvorsen. Bosatt på Sandøya (dette stedet).

En datter av den yngste sønnen (fra hans første ekteskap), Inger Marie Kongerød, eier nå stedet.

Festetomt 5

Johan Amundsen Sandøen (født 1855) giftet seg i 1880 med Jacobine Hansdatter (født 1853). Hun var datter av Hans Jacobsen Røe på Sandøya.
Kjente barn:

 1. Anna Marie, født 1881. Gift 1904 med Karl Serinius Hansen (1884 -1972). Sønn av Hans Nielsen Sølverød. Bosatt på Hovholt (bruksnummer 3).
 2. Hulda, født 1883. Gift 1922 med enkemann Thomas Sørensen (1872-1970). Sønn av Søren Mikkelsen Leerstang. Bosatt på Sandøya. (Se Lerstang: «Husmenn og festere».)
 3. Josefine, født 1888. Gift Gulseth.
 4. Jenny, født 1891. Gift Bang.
 5. Johannes, født 1893 - død 1962. Gift med Margit Jakobsen (født 1897). Datter av Oluf Jakobsen på Sandøya.
 6. Amund, født 1896. Gift. Bosatt i England.

Johan Amundsen festet tomta i 1870-80-årene. På stedet holdt han en eller to kyr og noen høns. Han hadde en liten kjøkken- og frukthage ved siden av at han sådde litt kom og poteter. Johan Amundsen livnærte seg helst som fisker og isarbeider.

Festetomt 6

Jacob Andersen (født 1821) var sønn av Anders Larsen Bukkeviken. Han giftet seg andre gang i 1857 med Oline Hansdatter (1832-1895). Hun var datter av Hans Olsen Bukkøen.
Kjente barn:

 1. Hellene Marie, født 1859. Gift 1877 med Hans Larsen (født 1854). Sønn av Lars Larsen på Sagløkken under Kvestad. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Carl, født 1863 - død 1909. Gift med Emilie Frederikke Jacobsdatter (født 1872) fra Brunlanes. Bosatt på Sandøya (dette stedet), flyttet senere til Karisholmen (gårdsnummer 29).
 3. Maren, født 1867 - død 1937. Gift 1889 med Ole Andreas Christiansen (født 1863). Sønn av Christian Andersen i Bukkevika under Håøya. Bosatt på Sandøya (dette stedet).
 4. Hans Andreas, født 1873
 5. Søren, født 1877

Jacob Andersen bosatte seg på stedet omkring 1855-60. Han satte litt poteter og holdt et par sauer. Ellers livnærte han seg mest som tømmermann. Stedet gikk senere over til en sønn, Carl Jacobsen.


Carl Jacobsen var isarbeider og fisker. Han satte litt poteter. Dessuten holdt han en eller to kyr og noen høner.

I yngre år oppholdt familien seg i USA, hvor den eldste sønnen ble født. Senere flyttet familien til Karisholmen. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) - Stedet ble senere overtatt av Ole Andreas Christiansen.


Ole Andreas Christiansen (født 1863) giftet seg i 1889 med sitt søskenbarn, Maren Jacobsdatter (1867-1937). Hun var datter av Jacob Andersen Sandøen.
Kjente barn:

 1. Jenny Olalia, født 1893 - død 1894.
 2. Jenny, født 1898 - død 1975. Gift 1921 med Ragnvald Nilsen (født 1896) fra Klevstrand. Bosatt på Øyenkastet under Bjørntvet. Eide Stusrød under Prestegården (bruksnummer 23).
 3. Olav, født 1899. Gift med Esther Gulseth.
 4. Mathea, født 1902. Gift med Hans Langholt fra Brunlanes.
 5. Kristine. Gift med Hilmar Gulseth.

Ole Andreas Christiansen var sjømann. Han festet tomta i 1880-årene. På stedet holdt han en eller to kyr. Familien hadde en liten kjøkken- og frukthage ved siden av at de satte litt poteter. Hele familien var i år 1900 tilsluttet en religiøs gruppe som ble kalt «Plymouthbevegelsen». - Stedet eies i dag av Håkon Andreassen fra Bjørkøya.

Festetomt 7

Ludvig Knutsen (født 1868) var gift med Hanna Andersen (født 1870) fra Brevik.
Kjente barn:

 1. Katrine, født 1893
 2. Anders, født 1894
 3. Ragna, født 1896
 4. Anders, født 1899. Bosatt i Brevik.

Ludvig Knutsen livnærte seg mest som fisker og sjømann. Han festet trolig stedet omkring 1890. På tomta satte familien litt poteter. De tre eldste barna gikk gjennom isen på fjorden og druknet. - I dag eies stedet av Anniken Marstrander.

Festetomt 8

Andreas Jakobsen (1867-1912) giftet seg i 1898 med Anne Olsdatter (født 1870) fra Sauherad.
Kjente barn:

 1. Jakob, født 1898 - død 1898.
 2. Anlaug, født 1899.
 3. Jakob, født 1900. Bosatt på Valebø i Nome.
 4. Hjalmar, født 1902. Bosatt på Bjørkøya.
 5. Alfred, født 1902. Bosatt på Sandøya (dette stedet).
 6. Anker. Gift med Klara. Bosatt ved Lyngør på Sørlandet.
 7. Helene, født 1908. Gift med Alf Petersen. Bosatt i Brevik.

Andreas Jakobsen livnærte seg som fisker og sjømann. - Den eldste sønnen, Jakob Jakobsen, står i dag som eier av stedet.

Festere under plassen Sand

Johan Peter Fredlund (født 1844) kom fra Brevik. Han giftet seg med Birgitte Andersdatter (født 1840) fra Nesland i Vinje.
Kjente barn:

 1. Elisabet, født 1869 i Porsgrunn. Arbeidet i år 1900 som oppvarter på Dalen.
 2. Martin Gunerius, født 1876 - død 1876.
 3. Gunhilde Marie, født 1878.

Johan Peter Fredlund festet antakelig denne tomta omkring 1870. Han livnærte seg som fisker og sjømann. Kona, Birgitte Andersdatter, tilhørte «Plymouthbevegelsen» (en religiøs vekkelsesgruppe omkring århundreskiftet).

Knut Zinke fra Skien fester i dag denne tomta. Stedet brukes som feriested.

Utdrag (s. 608-612) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen