Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Festere under Sandøya

Gårdsnummer 33

av Per Chr. Nagell Svendsen

Festere under bruksnummer 10

Festetomt 1: Fiskeren

Knud Pedersen (1830-1878) var sønn av Peder Knudsen Stavnes. Han giftet seg i 1856 med Maren Helene Olsdatter (1836-1911). Hun var datter av Ole Andersen Smedholmen.
Kjente barn:

 1. Anna Petrea, født 1856 - død 1936. Gift med Jørgen Løken (født 1863) fra Botne ved Holmestrand. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Olalia, født 1858 - død 1929. Gift 1883 med Halvor Tronsen (1857-1939). Sønn av Tron Halvorsen Sandøen. Bosatt i Gonvik under Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Peder, født 1861 - død 1885. Sjømann.
 4. Lars, født 1862.
 5. Gunhild Marie, født 1865 - død 1938. Gift med enkemann Amund Evensen (1866-1938). Sønn av Even Amundsen Moen. Bosatt på Moen under Lerstang (bruksnummer 17).
 6. Hanna Caroline, født 1867. Gift med Arnt N. Oksøya.
 7. Ludvig Martinius, født 1868. Gift med Hanna Andersen.
 8. Isak Halvardus, født 1873

Knud Pedersen var murmester. Han festet stedet omkring 1855. På tomta satte han litt poteter og holdt ei ku.

Enken og to av døtrene, Gunhild Marie og Hanna Caroline, bodde fremdeles på stedet i år 1900. De livnærte seg delvis ved å sy. På stedet hadde de en potetåker og en frukthage ved siden av at de holdt ei ku og noen høns.

En datter og svigersønn, Hanna Caroline og Arnt Oksøya, overtok stedet. Etterkommere av dem sitter nå som eiere.

Festetomt 2: Fiskeren

Jørgen Løken (født 1863) kom fra Botne ved Holmestrand. Han var gift med Anna Petrea Knudsdatter (1856-1936). Hun var datter av Knud Pedersen på Sandøya.
Kjente barn:

 1. Margit, født 1894. Gift med Paul Elias Solgaard (født 1895). Sønn av Amund Evensen på Solgård under Lerstang.
 2. Kristian, født 1894. Gift med Mathilde Andreassen fra Ulesund under Lerstang.
 3. Olav, født 1896. Skredder. Bosatt på Herøya.
 4. Isak, født 1898. Gift med Amanda Nilsen, Sandøya. Bosatt på Sandøya (dette stedet).

Jørgen Løken var arbeidsmann og fisker.

Stedet ble senere overtatt av den yngste sønnen, Isak Løken (født 1898). Han var gift med Amanda Nilsen.
Isak og Amanda tok til seg en sønn: Frank. Gift. Bosatt på Sandøya (dette stedet).

Frank Løken overtok senere huset og festeretten til stedet.

Festetomt 3: Fiskeren

Nils Sørensen (født 1836) var sønn av Søren Nielsen Sandøen. Han giftet seg i 1864 med Nilia Bergitte Auensdatter (født 1842). Hun var datter av Auen Bentsen Ramberg.
Kjente barn:

 1. Sophie Amalie, født 1866.
 2. Nicoline Karen Elise, født 1871 - død 1957. Gift 1893 med Jens Johannessen Hyvik (1865-1938) fra Brevik. Bosatt på Sandøya (denne festetomta).

Nils Sørensen festet tomta omkring 1855. Han holdt et par sauer og satte litt poteter. Ellers livnærte han seg som sjømann. Festeretten gikk senere over til en svigersønn, Jens Johannessen Hyvik.

Jens Johannessen (1865-1938) giftet seg i 1893 med Nicoline Karen Elise Nilsdatter (1871-1957).
Kjente barn:

 1. Borghild, født 1900. Gift med Pedersen.
 2. Johan, født 1903. Gift med Nora Olsen (født 1905). Datter av Nils Olsen på Løvviken under Håøya.
 3. Amandus, født 1906. Gift med Karen Amundsen (født 1908). Datter av Halvor Amundsen på Brønneløkken under Heistad. Bosatt på Sandøya.
 4. Nanny, født 1909. Gift med Erling Torsen, Heistad.

Jens Johannessen var sjømann. Familien drev et lite gårdsbruk med noen høner og ei ku ved siden av at de satte litt poteter.

Under folketellingen i år 1900 bodde husbondens svigermor, Nilia Sørensen (født 1842), i samme hus. Hun var da enke. En datter av henne, Sofie Sørensen (født 1866), og en dattersønn, Nils Jørgensen (født 1890), bodde også på stedet. - En sønn av Johan og Nora Johannessen, John Johannessen, overtok stedet etter sine besteforeldre.

Utdrag (s. 622-624) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen