Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere

av Per Chr. Nagell Svendsen

Gårdsnummer 43 Eidanger prestegård
Prestetangen
Prestegrunnen
Prestestranda
Åsen
Gårdsnummer 44 Valler
Torgrimsplassen
Rønningen
Amundsplassen
Myren (Vallermyren)
Gårdsnummer 45 Bjørketvedt
Bjørketvedt
Gårdsnummer 46 Bjørntvedt
Grønli 1 - 2
Bakken
Husmenn og festere under Øyenkastet
Steinkastet
Husmenn og festere under Vestre Bjørntvet
Plassen
Tollerhavnen
Kullhavnen
Kirkehaugen
Bjørnhullet
Pumpedalen
Kalvetraet
Tamburplassen
Rønningplassen
Myra 1 - 2
Andre beboere under Bjørntvet
Gårdsnummer 47 Skrukkerød med Jønholt
Plassen
Gårdsnummer 48 Gata
Gårdsnummer 49 Flåtten
Kåsa
Andre beboere under Flåtten
Gårdsnummer 50 Nordre Tveten
Gårdsnummer 51 Søndre Tveten
Nystrand
Gårdsnummer 52 Hovholt
Grønli
Hovet
Haugholt
Gårdsnummer 53 Stridsklev
Gårdsnummer 54 Kleven
Kikut
Plassen 1- 2
Gårdsnummer 55 Gunneklev
Gårdsnummer 56 Herøya
Øverrønningen
Plassen
Kåsa
Bøkkerkåsa
Gårdsnummer 57 Skrapeklev
Gårdsnummer 58 Ørstvedt
Plassen
Lille Strandjordet
Gårdsnummer 59 Mule
Muleplassen
Gårdsnummer 60 Skjelsvik
Gårdsnummer 61 Hvalen
Kåsene «Skjellbreddalen»
Hvalsrydningen
Gårdsnummer 62 Søndre Rød
Plassen
Gårdsnummer 63 Søndre Ås
Plassen
Gårdsnummer 64 Nordre Ås
Skjellbukta
Gårdsnummer 65 Nordre Grava
Saltboden
Gårdsnummer 66 Søndre Grava
Gravastrand
Gårdsnummer 68 Nedre Lunde
Gårdsnummer 69 Heistad
Blekebakken
Heistadbukta
Plassen 1 (Breviksåsen)
Plassen 2
Plassen 3 (Breviksåsen)
Plassen 4 (Breviksåsen)
Plassen 5 (Breviksåsen)
Plassen 6 (Dalskleven)
Plassen 7
Mikkelsrønningen
Plassen 1
Plassen 2 (Heistadhaugen)
Plassen 3
Plassen 4
Plassen 1
Plassen 2
Plassen 3 (Heistadhaugen)
Plassen 4
Plassen 5
Andre beboere under Heistad
Gårdsnummer 70 Skavråker
Plassen
Huset
Andre beboere under Skavråker
Gårdsnummer 71 Klepp
Gårdsnummer 72 Sølverød
Gårdsnummer 73 Kjørholt
Blekebakken
Plassen 1-2
Gårdsnummer 74 Bakke
Gårdsnummer 75 Ørvik
Ørvikskogen 1-2
Ørvikhavnen
Plassen 1-4
Plassen
Andre beboere under Ørvik
Gårdsnummer 76 Dalen
fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen