Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

Kronologisk fortegnelse

over fartøier som er senket av tyske sjøstridskrefter eller som er gaatt tapt som følge av minesprengninger

[Dette er et utdrag av oversikten hvor bare skip fra Brevik og Porsgrunn er tatt med].

Lnr. Dato Skipets navn Art-Hjemsted Brutto tonnage Reise Ladning Hvorledes ødelagt Sted, hvor ødelagt Skipets forsikringssum (i 1000 kr.) Antall omkomne
                  total hvorav i krogsforsikringen  
45 25/7-1915 Sognedalen S.-Bvk. 644 Fredrikstad-Middlesbrough Tælast Satt i brand Nordsjøen (56° 26' N 2° 26' Ø 10   -
47 5/8-1915 Vanadis S-Bvk. 484 Kristiania-West Hertlepool Props Beskutt og stukket i brand Nordsjøen (56° 49' N, 5° 2' Ø) 14 - -
62 10/9-1915 Presto S-Bvk. 206 Moss-Tyne Props Stukket i brand Nordsjøen (56° 48' N, 6° 18' Ø) 7 - -
63 11/9-1915 Wansbeck S-Psg. 462 Porsgrund-Leithsfjord Props Stukket i brand Nordsjøen (57° 42' N, 7° 11' Ø) - - -
77 10/12-1915 Nereus D.-Psg. 742 Blyth-Cowes Kul Mine Nordsjøen (½ kvm. SO av North Shipwashbøien) 230 230 1
82 9/2-1916 Vaarli D-Bvk. 1312 Rotterdam-Sunderland Ballast Mine Nordsjøen 380 380 3
85 17/3-1916 Lindfield S.-Psg. 2276 Portland Oregon - Queenstown Hvete Sænket v. granatild Atlanterhavet (70 kvm. SV av Fastnet) 220 220 -
104 2/5-1916 Memento S.-Bvk. 654 Porsgrund-West Hartlepool Trælast Stukket i brand Nordsjøen (56° 15' N, 2° 36' Ø) 70 - -
173 8/10-1916 Chr. Knudsen D.-Psg. 3936 New York-London Gasolje Sænket v. granatild Atlanterhavet (ca. 14 kvm. SSO av Nantucket fyrskib) 1855 1000 -
179 19/10-1916 Cottica S.-Psg. 320 Kragrø-W. Hartlepool Minetømmer Stukket i brand Nordsjøen (i nærheten av 56° N og 3° Ø) 38 - -
181 19/10-1916 Randi S.-Bvk 467 Langesund-W. Hartlepool Props Sænket ved bomber Nordsjøen (i nærheten av 55° 14' N, 0° 52' N) 55 - -
216 7/11-1916 Furulund D.-Bvk. 1818 Tyne-Rouen Kul Sænket ved bomber Brit. kanal (40 kvm. VNV av Cap de la Heve) 1900 1260 -
235 26.11.1916 Lekter Romance L.-Psg. 628 Holmestrand-West Hartlepool Props Sænket v. granatild Nordsjøen (100 kvm. ONO av Tyne) 50 - -
269 19/12-1916 D/S Nystrand D.-Psg. 1401 Uddevalla-West Hartlepool Props Sænket v. granatild Nordsjøen (ca 170 kvm. SV av Lyngør) 1300 - -
271 19/12-1916 Bark Kornmo S.-Psg. 591 Langesund-Middlesbrough Kulskarp (trælast) Stukket i brand Nordsjøen (56° 18' N, 2° 3' Ø) 130 - -
451 16/4-1917 Polykarp S.-Psg. 509 W. Hartlepool-Kristiania Kul Sænket v. granatild Nordsjøen (56° 23' N, 2° 52' Ø) 90 8 -
485 28/4-1917 Anne Marie S.-Psg. 441 Fray Bentos-Silloth, Irland Guano Sænket v. granatild Atlanterhavet (V av Irland) - 140 -
554 11/6-1917 Breid D.-Psg. 1062 Fredrikshald-W. Hartlepool Props Mine eller torpedo Ved Shetland (10 kvm. OtS av Noss Head) 962 962 -
679 10/12-1917 D/S Øiekast D.-Psg. 605 Frankrike-Cardiff Ballast Sænket v. granatild Brti. kanal (25 kvm. SVtV av Barfleur) 900 460 -
681 11/12-1917 Bard D.-Brv. 709 Glasgow-Hennebont Kul Torpedo eller mine Brit. kanal (ca. 5 kvm. NNO av Godrevys Head, nordost av Lands End) 900 480 7
771 9/6-1918 Electra S.-Bvk. 614 Langange, Brevik-W. Hartlepool Props Stukket i brand Skagerak (20 kvm. SSO av Ryvingen fyr) 160 - -
786 29/6-1918 Ariadne S.-Psg. 496 Brevik-West Hartlepool Props Ødelagt Skagerak (ca 40 kvm. VSV av Lindesnes) 160 - -
808 21/8-1918 Loeko D.-Psg. 319 Hartlepool-Kristiania Lægter «Hecla» paa slæp Sænket v. granatild Nordsjøen (ca. 103 kvm ONO av Coquet Island) 300 300 -
809 21/8-1918 Hecla L.-Psg. 860 Hartlepool-Kristiania Kul, koks Beskutt og stukket i brand Nordsjøen (ca. 103 kvm ONO av Coquet Island) - - -

Utdrag fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, b. V
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen