Sjøforklaringer

over norske skipes krigsforlis

Utgitt ved Sjøfartskontoret

[Dette er et utdrag hvor bare skip fra Brevik og Porsgrunn er tatt med.]

B. I, del 1: 1914-1915
Sognedalen, BrevikSenket 25.7.1915
Vanadis, BrevikSenket 5.8.1915
Presto, BrevikSenket 10.9.1915
Wansbeck, PorsgrunnSenket 11.9.1915
Nereus, PorsgrunnSenket 10.12.1915
B. I, del 2: 1916
Vaarli, BrevikSenket 9.2.1916
Lindfield, PorsgrunnSenket 17.3.1916
Memento, BrevikSenket 2.5.1916
Chr. Knudsen, PorsgrunnSenket 8.10.1916
Cottica, PorsgrunnSenket 19.10.1916
Randi, BrevikSenket 19.10.1916
Furulund, BrevikSenket 7.11.1916
Lekter Romance, PorsgrunnSenket 26.11.1916
D/S Nystrand, PorsgrunnSenket 19.12.1916
Bark Kornmo, PorsgrunnSenket 19.12.1916
B. II 1det halvaar 1917
Polykarp, PorsgrunnSenket 16.4.1917
Anne Marie, PorsgrunnSenket 28.4.1917
Breid, PorsgrunnSenket 11.6.1917
B. III 2det halvaar 1917
D/S Øiekast, PorsgrunnSenket 10.12.1917
Bard, BrevikSenket 11.12.1917
B. IV 1918
Electra, BrevikSenket 9.6.1918
Ariadne, PorsgrunnSenket 29.6.1918
Hecla, PorsgrunnSenket 21.8.1918
Loeko, PorsgrunnSenket 21.8.1918
B. V. Oversigtstabeller 1914-1918.
Utdrag av oversiktstabell

Søk i boka:

Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis. -
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen