Fra: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis

Seilskib «Ariadne»

(H.T.M.G.) av Porsgrund

Reg.ton br.: 496, last. trælast beskadiget 29de juni 1918 paa reise fra Brevik til West Hartlepool. Omkomne: Ingen.

Aar 1918 den 4de juli blev sjøret sat paa sorenskriverkontoret i Porsgrund, administreret av sorenskriverens edsvorne fuldmægtig og medbetjent av undertegnede tilsagte faste medlemmer av Porsgrunds sjøret.

Hvorda foretokes ny sak nr. 35/1918.

Sjøforklaring i anledning av bark «Ariadne» undergang ved torpedering av tysk undervandsbaat.

Fremstod skibsfører Herman Eriksen født 1876, bopæl Sandøen, ubeslegtet med rederne, ikke interessert i skibet.
Han fremla en erklæring over bark «Ariadne» reise og sænkning. Han oplyste at dagbøkerne blev liggende igjen ombord.
Det fremlagte akteres.

Erklæring over bark «Ariadne» reise og sænkning.

Mandag den 24de juni 1918 avgik fra Brevik med en ladning props bestemt til West Hartlepool, vel udrustet for den forestaaende reise. Vinden var da nordlig i fjorden, slæpet ut til Jomfruland, vinden var der sydlig og S.W.Iig, løi bris, man holdt krydsende nær land med omskiftende vind og veir til lørdag den 29de juni kl. 4 morgen peilte Lindesnæs fyr i N. ½ O. ca. 8-10' av vinden var da N.N.W.Iig, løi, alle seil blev tilsat og styret bidevind Westover. Ut paa formiddagen frisket vinden op til frisk bris fra N.W. fortsatte til kl. 12 middag hadde da utseilt en distance paa 30' paa patentloggen beholden kurs blev S.W.&W. ½W. Man fik da se en undervandsbaat i Nordlig retning og straks derpaa hørtes et skud. man laarede bramseilene og brasede bak, derpaa gik alle mand til baatene som blev sat paa vandet, hvilket medgik ca. 10 minutter, laa med baatene og ventet til u-baaten kom ned til os, bragte da skibets papirer ombord. Fik ordrer av u-baatchefen at holde unda sjø og vind til han hadde sænket skibet, hvilket medgik ca. 2 timer, kom da tilbake og tok os paa slæp, slæpede til ved 9 tiden om aftenen. Befandt os da 15 a 20' av land. Vinden var da N.W.lig frisk bris med høi sjø. Satte seil paa baatene og seilte ind mot land hvor vi ankom kl. 3½ morgen den 30te juni ved Lindesnæs, fortsatte videre til Kristiansand, hvor vi ankom kl. 3 emd.

Dette bevidnes av undertegnede.

H. Eriksen.
fører.
P. Pedersen.
styrmand.
Anders Chr. Olsen.
bedste mand.
Fremlagt 4de juli 1918.
Kjetil Bøe,
edsv.

Beretningen blev oplæst, hvorefter han forklarte sig under tilslutning til beretning og erklærte den at være rigtig i alle dele.

Han tilføier at han saa barken to timer efterat besætningen var gaat i baatene og den laa da ret paa vandet. Der var intet merke eller nr. synlig paa undervandsbaaten.
Oplæst og vedtat.

De fremmøtte 2 vidner indkaldtes, formantes til sandhet, hvorefter nr. 2 fratraadte mens
som første vidne fremstod, Petter Lars Pedersen, styrmand ombord paa «Ariadne», 30 aar gammel bopæl Sandøen, svoger av skibsfører Eriksen, ubeslegtet med redere, ikke interessert i skibet. Han erklærte at han har medunderskrevet den idag i retten fremlagte erklæring. Han forklarte sig i sammenhæng om begivenheten overensstemmende med erklæringen som han sluttelig erklærte at være rigtig i alle dele.
Han tilføier at baatene var i god stand samt at undervandsbaaten slæpte dem med gjennemsnitlig 4 a 5 knobs fart mot land indtil omkring kl. 9 aften. Under slæpningen var kapteinen og to matroser ombord i undervandsbaaten, de øvrige i baatene.
Oplæst og vedtat. Vidnet fratraadte.

Fremstod som 2det vidne Anders Kristian Olsen, bedstemand ombord paa «Ariadne», født i 1867, ubeslegtet med skibsfører og redere, ikke interessert i skibet. Avgav forklaring overensstemmende med den fremlagte erklæring som han erklærte at ha medunderskrevet.
Oplæst og vedtat.

Vidnerne edfæstedes.

Rekvirenten bad forretningen avsluttet.
Eragtet:
Forretningen sluttes.
Sjøretsmedlemmerne hadde intet at bemerke.
Retten hævet.

Kjetil Bøe.
edsv.
A. Gjertsen.Carl G. Norberg
Utdrag (s. 172-173) fra:
Sjøfartskontoret: Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, b. IV
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen