Sammendrag av regnskapene for Porsgrund Historielag 1959-60

Debet.
1959. 1/1. Kassebeholdningkr.230,92
Bidrag fra Porsgrunn kommunekr.3.000,-
Gaver:
  Eidanger Salpeterfabrikerkr.1.000,-
  Porsgrund Metalverkkr.4.000,-
  Chr. S. Hanssenkr.500,-
  Porsgrunn Forskjønnelsesselskapkr.6.000,-
  Varemessen i Porsgrunnkr.10.000,-
Årsskriftetkr.1.766,65
Inngangspenger kr.218,50
Kontingentkr.1.405,-
Innvunne renterkr.1.427,59
Utlodningkr.45,95
Solgt årsskrifterkr.50,-
Statstilskuddkr.10.000,-
Gaver:
  Porsgrunds Sparebankkr.5.000,-
  Den norske Creditbankkr.500,-
  Porsgrunns Elektrometallurgiske A/Skr.1.000,-
  Skiensfjordens komm. Kraftselskapkr.2.500,-
Uttatt av bank til driftenkr.26.621,72
 kr.75.266,34
 
Revidert. 
Chr. B. AhlbomStyret i Porsgrund Historielag
RevisorIngv. Tovsen.
 Formann.
 
Kredit.
Astrup & Aubertkr.20.556,56
Årsskriftetkr.1.603,20
Lokalleiekr.205,-
Annonserkr.269,74
Norske Museers Landsforbundkr.254,50
Kjøpt div. literaturkr.381,40
Foredragsholderekr.576,90
Johnsens Gjærdefabrikkkr.150,-
Porto, telefonkr.155,-
Assuransekr.256,-
Gave dr. Engelstadkr.10,-
Bevertningkr.230,37
Kjøkkenhjelpkr.70,-
Maling av lagets huskr.1.777,78
Div. fotokr.203,67
Div. utgifter kr.149,30
Innsatt i bankkr.48,346,94
Balanse, kassebeholdningkr.69,98
 kr.49.975,14
Lagets eiendom pr. 1/1-1961 er:
Innestående på Kontonr. 44291 Den norske Creditbankkr.31.719,70
Innestående på Kontonr. 40514 Den norske Creditbank kr.2.273,02
Innestående på Kontonr. 45042 Den norske Creditbank kr.25,40
Innestående på Kontonr. 8540 Porsgrunds Sparebank kr.29,30
Innestående på Kontonr. 16175 Porsgrunds Sparebank kr.8.907,57
Lagets hus, verdi pr. 1/1 1941kr.6.950,57
Kassebeholdningenkr.69,98
 kr.49.975,13
Laget har pr. 1/1-1961
212 bet. medlemmer
2 Æresmedlemmer
3 livsvarige.
Tils. 217 medlemmer.

Porsgrunn 21. februar 1961.

Carl S. Wright,
p. t. kasserer.

Utdrag (s. 56-57) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1960-61. - Porsgrunn [1961]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen