Noe til prisstigning

av Håkon Winther

PrisstigningFaksjmile av en regning over malervarer brukt til Gamleveien 5 på Kirkehaugen.

Varepartiet som kostet kr. 29,91 i 1896. Det koster i 1977 kr. 1.387,85. Kjøpmann C. J. Sørensen var også lærer ved sjømannsskolen. Skolen hadde lokaler i den samme fløyen på Kammerherregården hvor det var fengsel. Husholdningshandel og skipsproviantering drev Sørensen på Kirkehaugen. Halvor Aspheim driver i dag kolonialforretning i det samme huset, hjørnegården Kirkebakken - Winthergaten.

Nå som den gamle Tollbodgården på museet er under opppussing, er det aktuelt å sammenligne prisene fra 1896 med 1977-prisene:

Sinkhvitt er steget fra0,50 pr. kg til kr.16,00 pr. kg
Kridt er steget fra0,10pr. kg til kr.2,40pr. kg
Oker er steget fra0,20pr. kg til kr.10,40pr. kg
Malerolje er steget fra0,48pr. ltr til kr.27,80pr. ltr
En pose Kinrøk er steget fra0,20til kr.10,00
En pose Ærde er steget fra0,12til kr.10,40
En pose Crongrønt er steget fra0,50til kr.9,10
En pose Hornlim er steget fra0,16til kr.18,00

Vi har fremdeles disse sorter malervarer på lager, men i dag er det få som blander maling selv. Malermesterene kjøper ferdig blandet maling, fordi det ikke lønner seg å bruke svenner med høy lønn til å pusle med dette, forteller en farvehandler i Porsgrunn.

Håkon Winther.

Utdrag (s. 34-35) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1977. - Porsgrunn [1977]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen