Mange kongebesøk i Porsgrunn gjennom tidene

Riksforsamlingen på Eidsvold ga oss noe av et fritt land, under svenskekongen. Bemerkelsesverdig er det svenske kongehuset ikke var sene om å besøke vårt land. Allerede i 1815 var kronprins Karl Johan og prins Oscar på farten og passerte også Porsgrunn.

Det var den 17. oktober de kom hit og inntok frokost hos kammerherre Løvenskiold. Historien tier hermed, men vi kan følge dem litt til Skien.

De ble nemlig en "miils vei" fra Skien møtt av "tvende" representanter og andre myndigheter og et ridende korps av Telebønder. I Skien var reist en æresport med innskriften "Karl Johan og Oscar, de forenede rikers støtte og haap. Hyldningen av trofaste hjerter". Det var mye selskapelighet i Skien under besøket, og telebænder oppførte "Polskdans og Halling".

I 1833 var Oscar igjen på farten nu som kronprins og kom til Porsgrunn med dampskipet "Prins Carl". Historien forteller at han nød forfriskninger hos konsul Flood i Floodegaarden. Den historisk interesserte Ingar Friis forteller i Grenmar om besøket. Hennes kilder er "Rigstidene" likeså har Fr. Trampe Flood fortalt henne om besøket.

Hun skriver:

Mandag den 5. august var det stor stas i Porsgrunn. Det var liv og rørelse i gatene fodi man ventet H.K.H. Kronprins Oscar (senere kong Oscar I) komme med skipet "Kong Carl". Folkestimmelen var størs oppe ved konsul Floods gaard, da enhver gjerne ville faa et glimt av den smukke prins der skulle stige i land ved anleggets brygge. Ved gaarden var reist en smuk æresport, hvis frontespice var smykket med en krone. Da dampskipet nærmet seg bryggen ble der fra et batteri på Moldhaugen salutert med 32 kanonskudd, hvorpaa kronprinsen steg i land under mengdens gjentagende hurrarop, og ble mottatt av hans ekselense Statsminister Løvenskiold av hvem magistraten og borgerrepresentantene fremstillet for prinsen. Etter omtrent en times opphold i konsulens hjem hvor prinsen behaget å innta forfriskninger, hvorunder hans skål ble utbragt og nådigst besvart med en skål for Porsgrunns Vel, ble de tilstedeværende embedsmenn og borgere presentert av amtmann, baron Wedel Jarlsberg. Derpå forlot han Porsgrunn også under salutt igjen med 32 skudd, og under mengdens hurrarop begav han seg tillands til Skien.

Han ble ekskortert av Porsgrunn og Skiens politimester, landdistriktets fogd, Porsgrunns borgerrepresentanter og lennsmannen for Gjerpen med 12 bønder til hest. Ved Osebro var det også æresport og likeså ved admiral Fabrisius gård på Osebakken.

Her forsatte festen.

Tirsdag den 6 august besteg kronprinsen atter sitt skip og hurrarop fra folkemengden. I det dampskipet klokken 7 passerte Porsgrunn ble H.K.H. igjen hilst fra Porsgrunns autoriteter og borgere av alle klasser, geleidet med hurrarop og igjen salutt med 32 skudd som "naadigst besvaredes" av kronprinsen med vennlig hilsen og fra båten 4 skudd. Han sparte på kruttet denne svenske prins.

Neste kongebesøk av i 1845. Nu var kronprinsen steget i gradene, som Oscar I og nu hadde han følge av prins Gustav de kom kjørende fra Skien. Ved "Sildrebekk" måtte man stanse da prins Gustav fikk nese blødning. Et kort opphold ble også gjort ved "Admiralsgaarden" på Osebakken. Kongen var kjent her etter sitt besøk 12 år tidligere. Her ble han forøvrig vist et gevær forararbeidet av en Halvor Nestestu. Kongen uttalte seg megt rosende om dette, sier historien. Kongen reiste videre til Larvik.

23 septb. 1849 passerte kongen igjen Porsgrunn på vei til Skien. Denne gang hadde han også sin gemalinde Eugenie og prins Gustav med seg.

Så gikk det noen år med kongevisitter, men i 1869 og da var det kronprins Oscar, den senere Oscar II. Han hadde også sin dronning Sopie med. Herskapet kom fra Telemarken og de byttet hester i Kammerherregården. Her ble de av byens damer overrakt blomster og kronprinsen underholdt seg med byens autoriteter og andre fremmøtte.

I 1878 besøkte kronprins Gustav byen han var som kjent den nuværende kong Gustavs bestefar. Han hadde på sin reise forøvrig med seg den franske keiserprins Napoleon med seg. (Han døde i Zulukrigen året etter). De kongelige stanset ikke i byen, men strøket ved Osebro, de kom sikkert kjørende fra Vallermyrene, var pyntet med guirlander og blomster og byens magistrat utbragte et leve for de to prinser da de kjørte forbi.

Det kan også fortelles at Kong Oscar II sammen med sin sønn, malerprinsen passerte byen 24. oktb. 1893. De hadde vært med på innvielsen av Bandakkanalen. Da toget stoppet her i byen sto to autoriteter som var møtt frem. Det var også mange mennesker tilstede.

Nå er vi kommet fram til nyere tider og nye konger. I 1907 feiret byen sitt 100 års jubileum og vår nokså nyvalgte Kong Haakon kom og ble møtt med stor entusiasme ifølge avisene den gangg. Byen var pyntet til fest og Jernbanegaten og stasjon området var fullpakket av mennsker ved ankomsten. Kongen bodde hos konsul Alfred Petersen Wright den gangen.

Kongen var tilstede på jubileumsmiddagen og det kan interessere å gjengi dagens menu: Ægte skilpaddesuppe Malvoisir het inen Afkogt Flyndre med Hollansk Sauce. Chat. Giscours Gaaselever med russisk Salad. Liebfraumilch Auslese. Artiskok med smør. Appolinares. Rypekyllinger med Salad og Compot. Moet & Chandon brut Imperial. Sikkert en strålende middag. Musikk var et selvsagt og som første nummer ble spilt: Borg, Oscar: Haakon den 7des Honnørmarsj.

Kong Haakon var også i byen i 1913, vel i anledningen fotballfinalen den gang. Han ga seg også tid til å besøke Porselænsfabrikken.

Senere har han jo besøkt byen flere ganger, likeså vår nuverende kong Olav, men det er stoff for fremtiddige byskrivere.

Til slutt vil vi ta med litt om et meget spesielt kongbesøk, nemlig da kong Leopold av Belgia besøkte byen i 1904. Kongen var bestefar til den siste kong Leopold. Denne gang ble Vestsiden som fikk mest glede av besøket. Kongen hadde passert Skien og gikk til fots derfra til Vestsiden.

Kong Leopold kom den gang til landet med sin yacht "Alberta". Den ankret opp på reden her, mens kongen hadde gått i land et annet sted i landet og var bl.a. i Skien. Ryktene i Porsgrunn fortalte at kongen ville komme med ettermiddagstoget fra Skien. Dette hadde lokket mange folk til jernbanestasjon, kan man tenke seg. Men et rykte fortalte også at kongen ikke ville komme med toget, men derimot komme spaserende fra Skien. Dette rykte trodde man ikke på og at det var en anseelig og forventningsfull menneskemengde som så toget stoppe. Der var ingen konge og så gikk alle til Vestsiden for å se om han kom gående. Riktig nok, en syklist kom hesblesende og fortalte at nå passerte kongen Bjørndalen. Grenmar forteller bl.a. om inntoget:

Kl. 5¾ kom kongen - en høi staut Skikkelse - iført Spadserdragt og almindelig Skyggelue - med venstre Haand i sin adjutants Arm samt Konsul Fredrik Hansen ved sin side. (Konsul Hansen var Belgisk konsul for distriktet. I følge var også generalkonsul Andword f: Oslo. Kongen yndet å spasere skjøndt han hadde dårlig tid

De spaserede nedover Kirkegaden og to Konstabler marscherede frem for at holde Gaden ryddig. Det var en smule Komik over det eiendommelige konglig Indtog - det første Kongebesøg i Vestre Porsgrund. Ved Torvet svingde Følget nedover Storgaden, hvor et litet Holdt gjordes ved Brogadens begyndel idet Konsulen forhørte sig nærmere om hvor det var best at foretage Indskibning. Beriget med denne viden forsattes Toget stadig blev større og større, ned til den nye Havnekai hvor Kongen ankom kl. 6. Fra Yachten gaves strax Signal til Dampbarkassen som laa og ventede ved den øvre brygge, og derfor satte fuld Stim paa for hurtigst mulig at optage Kongen og hans Følge som derpaa strax steg ombord og overførtes til Yachten. Saa snart han var ombord blev det Belgiske Flag heist til tops medens det engelske Yachflag fremdeles vaiede paa Akterstangen. Dermed var det første kongebesøg paa Vestsiden tilende. Og dagen efter kl. 7 forlot fyrsteskibet Porsgrund, boud for Kristiania -.

Manskapet hadde forøvrig landlov om kvelden og det minnes måskje en eller annen i satt alder?

Under kongebesøket "kapseisede" en forøvrig en jolle på elva. Alle ombord, 5 Porsgrunds herrer styrtet i vandet. Fire av dem ble reddet av Kongens dampbarkasse, mens den femte av en kraftig arm ble heiset over esinga på en pram.

Utdrag (s. 36-40) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1977. - Porsgrunn [1977]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen