Forord

I et styremøte i Porsgrund Historielag ble det for en tid siden vedtatt at Iaget skulle utgi årsskrift. Undertegnede ble bedt om å redigere skriftet, og lagets formann, Ingv. Tovsen, gjorde avtale med Brødrene Dyrings Boktrykkeri om trykkearbeidet. Formannen satte seg også i forbindelse med en rekke personer som måtte tenkes å kunne levere stoff av interesse for Historietaget. Han møtte gledelig stor interesse for saken. Noen mangel på stoff har det ikke vært. La oss håpe at Historielagets årsskrift nå blir godt mottatt. Skriftet er trykt i et sterkt begrenset opplag, og det vil sikkert med tiden bli en verdifull bok å eie. Det var meningen at utgivelsen av et årsskrift skulle bli en årlig foreteelse. Årsskriftet bør kunne bli et fast bindeledd mellom Historielagets medlemmer og også mellom Historielaget og utflyttede Porsgrunnsfolk som har interesse for sin gamle by.

En hjertelig takk til medarbeidere, trykkeri og annonsører for den velvilje tiltaket er blitt møtt med.

Isak Jakobsen.

Utdrag (s. [6]) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1958-59. - Porsgrunn [1959]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen