Skipsverftene

SkipsverftSkipsverftene i Porsgrunn lå i rekke og rad på begge sider av elven. De fleste ble drevet av rederne og som hovedsakelig bygget til seg selv. Oppsving i trelast handelen førte til stor skipsbyggningsaktivitet i Porsgrunn i årene fram til 1880, men istrafikken hadde også stor betydning. Det største verfte lå på Frednes og i årene 1857-79 ble det bygget over 20 skuter her. Etter 1880 årene ble det stans i seilskipsbyggingen i Porsgrunn

I siste halvdel av 1800 tallet lå Breviks største skipsverft på Sylterøya. Det lå også et par store verft i Trosvik og et på Brevikstangen. I Brevik ble totalt bygget 40 skuter i tiden 1830-77. På kysten i Eidanger lå det også et par verft og i Langesund lå et av de største kjølhalings og reparasjonsverft. Vårt andre bilde på side 11 viser skipsverftenes fordeling i distriktet.

Kragerødristiktet var forøvrig det viktigste område for skipsbygging. Fra ca. 40 verft ble det i siste halvdel av forrige århundre levert 197 skip.

Ballasten fra skutene ble ofte kastet på sjøen. I 1730 kom det derfor en forbedring om at havnefogden ble pålagt å påse at skipene ikke gjorde dette. De skulle kaste ballasten på et ballastmerke på Herøyatangen. Steinballast skulle lempes mellom Torsberg og Porsgrunn. Det viste seg at all ballast som ble senket i sjøen så holdt elveløpet på å bli stoppet til.

Kartet her er fra 1900 og viser havnen i Porsgrunn.

Utdrag (s. 13) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1977. - Porsgrunn [1977]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen