Forord

ved Isak Jakobsen

For 2 år siden utga Porsgrund Historielag sitt første årsskrift. Mange har satt pris på dette tiltaket og har tatt vare på skriftet som jo inneholdt interessante artikler over lokalhistoriske emner. Historielagets styre har ment at årsskriftet bør fortsette å utkomme. Med nærværende skrift foreligger da 2. årgang. Vi tror at innholdet også denne gang vil ha varig verdi for, alle som interesserer seg for byens og distriktets historie. Parallelt med det betydningsfulle arbeid Porsgrund Historielag gjør for å ta vare på gamle kulturminner, går arbeidet med å samle opplysninger om det liv som var knyttet til disse, og årsskriftet vil etterhvert kunne by oss et underholdende supplement til byens historie. - Inga Friis' opptegnelser, som gjengis i nærværende skrift, er gjort omkring århundreskiftet og gjengis etter originalmanuskriptet. Opptegnelsene kan nok inneholde enkelte ufullstendige opplysninger, men synes ellers for endel å bygge på gamle dokumenter og brev og vil sikkert vekke almen interesse. De er så omfattende at vi har måttet dele dem på dette og neste årsskrift. La oss håpe at Porsgrund Historielag vil ha økonomisk evne til å fortsette utgivelsen av årsskriftet.

Vi takker medarbeidere, trykkeri og annonserer.

lsak Jakobsen.

Utdrag (s. [6]) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1960-61. - Porsgrunn [1961]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen