Gaveliste 1961 og 1962

Som gaver har Historielaget mottatt følgende gjenstander i 1961:

Fra hr. Didrik Ditlefsen: Et mahognyskrin (antagelig senempire) med div. innhold.
Fra fru Cappelen Dahl: En kvitteringsbok fra 1739.
Fra Porsgrunns Havnevesen v/hr. havnefogd Andersen: Et stort seilskuteanker.
Fra Porsgrunn kommune: Den gamle lasarettvognen.
Fra Ingeborg HøIst Wright og fru Maggen Halvorsen Wright: En gammel disk med vekt, en gammel fiskestang og et skinnbetrukket reiseskrin.
Fra hr. Otto Nord, Oslo: Diverse gamle bøker, et par fotografier og 1 diplom.
I 1961 er innkjøpt: 1 Louis XVI skatoll. 1 firkantet messing lysestake.

Som gaver har Historielaget i 1962 mottatt følgende gjenstander:
Fra Otto Andersen, Porsgrunn: 2 gl. kjøkkenstoler.
Fra gårdbr. Aasold Ekelund, Eidanger: 1 gl. barnestol med et rundt bord.
Fra fru Ella Tovsen, Porsgrunn: 1 kurvflettet pipebord, 1 lampe, 1 krutthorn med tilbehør, 2 glassruter.
Fra lærer Rolf Langangen, Eidanger: 1 snøtruge fra Tveten gård.
Fra Otto Nord, Oslo: 1 dåpskjole med utstyr som skal skrive seg fra 1600-tallet. Disse tingene var utstilt på en utstilling som ble holdt her i 1892 og hans mor fikk diplom for dette barnetøyet. Diplomet er også gitt til Historielaget fra Otto Nord. Dessuten noen gamle bøker, fotos m. m. samt en gammel ballkjole med ballsko fra hans avdøde søster fru Hildur Finstad.
Fra firina Brødr. Dyring v/bokhandler Ivar Dyring: 1 sladrespeil.
Fra bokhandler Erling Dyring: 1 akvarell av Carl Reynolds i ramme.
Fra Johs. Kabbe, Porsgrunn: 8 gl. vindusruter.
Fra frk. Martha Koefoed, Oslo: 1 fotskammel og en navneduk.
Fra overlærer Larsens d6dsbo v/Fagskolen: 1 stor vekt fra 1772.
Fra dr. Birkelands dødsbo: 5 par gamle ski, deriblant 1 par sjeldne Telemarkski, 1 symaskin m. m.
Fra dr. Nielsens dødsbo v/redaktør Molve: 1 gl. kjøkkenhylle, 1 stort kjøkkenskap m. m.
Fra gårdbruker Simon Søli, Bjørkedalen: 1 etasjeovn fra 1786 med Neptun-motiver m. m.
Fra gårdbruker Johs. Kvæstad, Bjørkedalen: 1 etasjeovn fra Fossum Værk, 2 ovnsplater fra Bolvig Værk, 3 vognlykter m. m.
Fra kjøpmann Rolf Johannessen, Grønli: 1 vev fra 1857.
Fra stadslege E. Gisholt: 1 etasjeovn fra Porsgr. Mek. Verksted.
Fra skatteoppkrever Oscar Monsen: 1 mahognyspeil med 2 skuffer, 1 gl. kurvstol, 1 skipskiste m. m.
Fra urmaker Th. A. Prøis: 1 gl. kiste, delvis malt.
Fra Norske Shell: De to gamle inngangsportene til Frednes gård og som skriver seg fra Carl Deichmans tid.
Fra gårdbruker Ole Th. Bjørntvedt, Solum: 2 store ovnsplater fra 1673 visende statholder Gyldenløwes familievåpen.
Fra gårdbrukerne Torgrim og Ole Nordahl, Bjørkedalen: 1 stor kobberkjele, 4 kjøkkenstoler, 1 ølbolle, 1 gl. melkekar av tre m. m.
Fra fru Gunvor Eber Lund, Oslo: 1 samovar, 1 litet gl. maleri samt en del papirer.
Fra kirketjener Øverland: 1 løytnantsuniform som har tilhørt avdøde ing. Lund.
1 1962 er innkjøpt: 1 skatoll. 1 stor jerngryte. 1 gl. kjøkkenbenk. 1 sortmalt gyngestol. 1 Biedermayerspeil og 1 alm. speil.

Utdrag (s. 58-58) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1962-63. - Porsgrunn [1963]
1nnholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen