Porsgrunns Historie

Et gammelt ord sier at det skjer intet nytt under solen. Et annet ord, som nok er yngre, sier at historien gjentar seg. Begge disse satser forteller oss at det er nyttig å vite noe om det som har skjedd forat en skal kunne følge med i, og gjøre seg opp en mening om, det som henger i ens egen tid. Vi er jo alle mer eller mindre med på å utforme det samfunn vi lever i, og mest gjelder dette det sted hvor vi lever og virker.

Hva skulle da være mer nærliggende enn å gjøre seg kjent med dette stedets tilblivelse og utvikling fram til hva det er i dag. Hittil har sådan viten om Porsgrunn ikke vært tilgjengelig for hvermann, men takket være det tiltak som er realisert ved at byens historie er blitt gransket og framstilt av fagfolk, kan nå enhver bli beriket med kjennskap til hvordan grunnlaget ble lagt for «byen ved elven» hvor denne tømmes ut i havet.

«Bakom suset skogene» og «ingen vei gikk utenom», når Telemarks elver med tømmerstokkene på ryggen søkte tilbake til sitt opphav.

Og så følger vi gjennom bokens blader hvordan strandboerne skapte seg livnæring og smått om senn la grunnen til det samfunn som føgende generasjoner, gjennom skiftende tider og tinder vekslende kår, har utviklet til hva Porsgrunn er i dag.

Porsgrunns Historie er ikke bare et oppslagsverk, den er meget interessant, og forfatterens fortellerevne og (sikkert medødte) humør gjør boken lettlest og underholdende.

E. Graaberg.

Utdrag (s. 65) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1958-59. - Porsgrunn [1959]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen