Sammendrag av regnskapet for Porsgrund Historielag 1958

1958. 1/1. Kassebeholdningkr.40,50
Inngått kontingentkr.763,-
Gave fra Norsk Hydrokr.500,-
Bidrag fra Porsgrunn kommune 1957kr.2.000,-
Bidrag fra Porsgrunn kommune 1958kr.2.000,-
Inngangspenger ved møterkr.415,50
Innvunne renterkr.501,57
Uttatt av bank i årets løp til driftenkr.2.740,63
Solgt boken Gjerpen-Porsgrunnkr.45,-
 kr.9.005,20
 
Bevertningkr.242,36
Foredragsholderekr.240,-
Lokalleiekr.345,-
Kjøkkenhjelpkr.90,-
Blomsterkr.65,-
Gave fru Condrupkr.50,-
Kjøpt 1 hengelampekr.10,-
Norske Museers Landsforbundkr.40,85
Formannens reise til Landsforbundets årsmøtekr.85,.
Innkjøpt div. litteraturkr.248,38
Diverse fotografierkr.328,85
Annonserkr.163,80
Assuransekr.77,80
Kjøpt 1 kaffekvernkr.40,-
Kjøpt div. Nords auksjonkr.560,-
Diversekr.43,65
Innsatt i bank i årets løpkr.6.143,59
Balanse, kassebeholdningkr.230,92
 kr.9.006,20
 
Lagets eiendom pr. 1/1 1959 var
Innestående Den norske Creditbank, Restaureringsfond, konto 44291kr.17.431,91
Den norske Creditbank, konto 40514kr.4.389,80
Porsgrunds Sparebank, konto 8540kr.26.38
Lagets hus, verdi pr. 1/1 1941kr.6,950.57
Kassebeholdningenkr.230.92
 kr.29.029,61

Laget hadde pr. 1/1 1959:
2 æresmedlemmer
2 livsvarige
206 betalende
Tils. 210 medlemmer.

Porsgrunn 91/2 1959.

C. Wright,
p. t. kasserer.

Revidert og i orden.
Chr. B. Ahlbom.

Utdrag (s. 63-64) fra:
Porsgrund Historielag: Årsskrift 1958-59. - Porsgrunn [1959]
Innholdsfortegnelse for Porsgrund Historielags årsskrifter
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen