Politivæsenet

av Carl Lund

Før Porsgrund fik sin egen byfoged, var den fælles byfoged for Skien og Porsgrund tillige politimester i Porsgrund. Politibetjenten i Porsgrund indtog da en overstilling over byens vægtere. Den gamle vægterinstitution ophørte først fra 1/1 1883. Den nuværende politistyrke bestaar foruden af politimesteren af 1 justitsvagtmester, der ogsaa er vagtmester ved raadhuset, 2 politibetjenter 2 politikonstabler og 3 natkonstabler.

Utdrag (s. 80) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen