Carl Lund

Porsgrund 1807 - 1907

Et hundreaarsminde

Etterord

Paa foranstaaende blade har vi da forsøgt i tekst og billeder at give en sammentrængt fremstilling af Porsgrunds historie og udvikling gjennem de nu forløbne 100 aar. Samler man da alt, hvad der her er fremholdt, i en hovedsum, saa maa man have lov til at sige, at vor by i denne sin kjøbstadsperiode har gaaet jevnt og sikkert frem, og at den har mange og rige udviklingsmuligheder, der lover godt for fremtiden.

Vi kan ikke afslutte dette verk uden at udtale ønsket om, at Porsgrund i de kommende dage maa gaa en god lys fremtid imøde. Den Almægtige holde sin skjermende haand over Porsgrund og de mænd og kvinder, der her skal bo og bygge, og som skal føre fædrenes og den nuværende slægts arbeide videre frem!!

Utdrag (s. 187) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen