Ordførere og viceordførere

av Carl Lund

Ordførere i Porsgrund 1837-1907:


1837, 38 og 41 konsul Jørgen Flood.
1839 og 40 konsul Jens Gasmann.
1842 pastor O. H. Schjøtt.
1843, 44 og 46 kjøbmand Peter Boyesen.
1845 kjøbmand Paulus Flood.
1847, 48 og 49 toldbetjent E. R. Pedersen.
1850, 51, 52 og 53 cand. jur. Thorvald Olsen.
1854, 56, 58 og 59 kjøbmand T. P. Wiibe.
1855 kjøbmand S. K. Høegh.
1857 og 60 kjøbmand J. Aall Flood.
1861, 62, 65, 67, 70, 72, 74, 76, 78, 80 og 84 kjøbmand Niels Mathiesen.
1863, 64, 66, 68, 69, 7I, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89 og 90 konsul Hans Møller.
1891, 92, 94, 95, 96, 97, 98 og 99 konsul Alfred P. Wright.
1893 skibsreder Jørgen C. Knudsen.
1900, 01, 02, 03, 04, 05, 06 og 07 skibsreder H. Jeremiassen.

Viceordførere i Porsgrund 1837-1907:


1837 og 38 konsul Jens Gasmann.
1839 og 40 konsul Jørgen Flood.
1841, 43 og 44 pastor O. H. Schjøtt.
1842 og 48 kjøbmand Jacob Müller.
1845 underfoged H. Wenstøb.
1846 kjøbmand Paulus Flood.
1847 kjøbmand Chr. Schøning.
1849 kaptein Petersen.
1850, 53 og 60 kjøbmand T. P. Wiibe.
1851 og 52 kaptein Schive.
1854, 58, 63, 64 og 66 kjøbmand S. K. Høegh.
1855, 56 og 57 kjøbmand T. A. Holst.
1859 kjøbmand J. Aall Flood.
1861 kjøbmand T. Arveskaug.
1862, 65, 67, 70, 72, 74, 76. 78, 80 og 84 Konsul Hans Møller.
1868, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82 og 83 kjøbmand Niels Mathiesen.
1869 lærer M. Øvrum.
1885, 86, 87 og 88 konsul Johan Jeremiassen.
1889 og 90 konsul Alfred P. Wright.
1891, 92, 94 og 95 skibsreder Jørgen C. Knudsen.
1893 skibsreder Louis Vauvert.
1896, 97, 98, 99, 1900, 01, 02, 03, 04 og 07 bogtrykker Kr. H. Dyring.
1905 og 06 direktør Kr. Dick.
Utdrag (s. 67) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen