Postvæsenet

av Carl Lund

Fra Kristiania-Skiens postrutes begyndelse (antagelig 1647) til oprettelse af postkontor i Brevik, fik Porsgrund rimeligvis sin post over Skien, men senere over Brevik. Fra Brevik, der var vestlandsrutens vigtigste knudepunkt, udgik fra 1690 bipost til Skien; i Brevik omexpederedes alle hovedpostens breve til og fra Porsgrund. Den derværende postaabner opkrævede portoen af de korresponderende og aflagde regnskab til postmesteren i Brevik, af hvem han var antaget. Posten fra Kristiania til Brevik brugte henved 30 timer; postportoen paa den strekning var 4 sk. (i 1811 blev den forhøiet til 7 sk.). Fra 1803 blev posten til Porsgrund omexpederet i Larvik og førtes da frem over Lillegaarden i Eidanger uden at berøre Brevik. Postaabneriet hørte dog fremdeles under sidstnævnte by. Da man vesentlig for udenlandspostens skyld var misfornøiet med denne ordning, saa satte postaabneren i Porsgrund for at raade bod herpaa igang en privat expres til Moss, og denne medtog tillige breve fra Skien, Langesund og vel fra andre steder i ruten. Postamtet nedlagde dog indsigelse herimod under henvisning til forordninger af 25/12 1694 og 4/8 1758; men om forbudet blev overholdt, tør være mer end tvivlsomt. I 1805 blev expeditionen af Porsgrunds post atter henlagt til Brevik. I 1817 fik imidlertid byen sit eget postkontor, og nu fik man posten pakket i egen væske med kartudveksling til og fra de øvrige postkontorer i landet. I den sidste tid før jernbanens aabning kom posten til Porsgrund over Langesund; men senere er posten bleven sendt hid pr. jernbane, hvorved man har faaet en aldeles udmerket postforbindelse. Nu har man saaledes tre gange daglig post til og fra Kristiania, en gang til og fra Horten (udenlandspost), to gange lokalpost til Skien og Brevik og en gang til Bolvik og Herre. Post ombæres i byen fire gange daglig. Det kan være interessant at sammenligne disse forhold med, hvad Løvenskiold skriver i 1784:

«Østre Post kommer gemenlig til Brevik Natten til Søndag, hvorfra den sendes til Postaabneren i Porsgrund, som aabner og leverer de Breve, som er til de heromkring boende; Posten sendes derfra til Post-Bonden paa Østre Borge, som opfører samme til Scheen. Vestre Post kommer til Brevik om Mandag, og ved et særdeles lønnende Post-Bud hentes og befordres, som Stedets Indvaanere selv holde og lønne». --

I 1904 oprettedes et underpostkontor paa Vestsiden. Under Porsgrunds postkontor sorterer 9 postaabnerier, i brevhus og 3 landpostruter. Kontorets nuværende bestyrer er postmester C. H. Sendresen (f. 1841), udnævnt til sit nuværende embede 1900. Foruden postmesteren bestaar kontorets personale af 1 betjent og 2 assistenter; desuden er der ansat 5 postbud, Som tegn paa udviklingen af Porsgrunds postvesen kan tjene følgende statistiske oplysninger, hvorved angives antallet af afsendte breve i følgende aar:

187243,000breve.
187994,700breve.
1889100,700breve.
1895163,800breve.
1900205,400breve.
1905267,200breve.

Porsgrund har havt følgende postmestere:

 1. H. J. F. Groth (1817-1829).
 2. J. C. Krohn (1830-1833).
 3. A. Hansen (kst.) (1833-1844).
 4. C. Heyerdahl (1844-1859). Han var tillige byfoged.
 5. I. Andersen (1860-1874).
 6. J. W. C. Dietrichson (1877-1882).
 7. L. A. Hanssøn (1883-1885).
 8. H. A. Bentsen (1885-1891).
 9. E. Christiansen (1891-1897).
 10. S. Thornson-Dahl (1898-1900).
 11. C. H. Sendresen (fra 1900).

Utdrag (s. 49-51) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen