Kommunale funktionærer

av Carl Lund

Af underordnede kommunale funktionærer kan nævnes:

 1. Ved brandvæsenet:
  Brandmester A. Johansen; 6 brandkonstabler; 1 dagvagt.

 2. Ved feiervæsenet:
  Feiermester C. Biedermann og 1 assistent.

 3. Ved broen:
  Formand for brovagten Chr. Abrahamsen; 4 vagtmænd.

 4. Ved lazarettet:
  1 vagtmester og 1 diakonisse.
Utdrag (s. 86) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen