Kommunerepræsentanter

Carl Lund

Et meget betydeligt fremskridt i byens udvikling var indførelsen af den nye kommunalordning efter formandskabsloven af 1837. - Før den tid bestod kommunerepræsentationen af de saakaldte eligerede mænd. Desværre kan der ikke gives nogen oplysning om, hvem disse har været fra byens oprettelse, da det arkiv, hvori man kunde finde meddelelser herom, brændte ved den store ildebrand i Skien 1886. -

Porsgrunds første formandskab valgtes 18de mars 1837 og det første repræsentantskab 21de mars s. a. Kommunestyret bestod da af følgende medlemmer:

a) Formandskabet:
 1. Konsul Jørgen Flood, ordfører.
 2. Kjøbmand Jacob Müller.
 3. Konsul Jens Gasmann, viceordfører.
 4. Skibskaptein Jørgen Linaae.
De to første var gjenstaaende fra den tidligere borgerrepræsentation, medens de to andre blev valgte den oven angivne dag. -

b) Repræsentantskabet
 1. Kjøbmand M. T. Mathiesen.
 2. Skibskaptein Ole Willumsen.
 3. Underfoged H. Wenstøb.
 4. Kjøbmand Nils Johnsen.
 5. Kjøbmand Paulus Flood.
 6. Smedemester Gullich Johnsen.
 7. Skibskaptein Arnt Folkmann.
 8. Skibskaptein Mogens Thrane.
 9. Høker Hans Schanke.
 10. Seilmager Michel Halvorsen.
 11. Høker Ole P. Halvorsen.
 12. Skibskaptein G. Svennungsen.

Det nuværende kommunestyre

er valgt den 6te december 1904 og har inden sin midte valgt formandskabet den 28de s. m. Kommunestyrets medlemmer er følgende:

a) Formandskabet:
 1. Skibsreder H. Jeremiassen, ordfører.
 2. Bogtrykker Kr. H. Dyring, viceordfører.
 3. Direktør Kr. Dick.
 4. Brugseier Gunnar Jacobsen.
 5. Overretssagfører H. E. Møller.
 6. Skoleinspektør Joh. Henr. Knudsen.
 7. Trævarehandler Peder Christensen.

b) Repræsentantskabet

 1. Direktør O. K. Abrahamsen.
 2. Bagermester J. Andersen.
 3. Bagermester Lars Andersen.
 4. Direktør Ole H. Andersen.
 5. Kateket Andreas Svane Dick.
 6. Fabrikbestyrer K. Evensen.
 7. Konsul James Franklin.
 8. Bankdirektør Nicolai Friis.
 9. Skibsreder Leif Gundersen.
 10. Snedker Hans Hansen.
 11. Skibsreder H. C. Hansen.
 12. Trelasthandler O. D. Hansen.
 13. Kjøbmand R. O. Helgesen.
 14. Sersjant O. Istre.
 15. Overlærer H. E. Kjølseth.
 16. Havnefoged J. A. Pettersen.
 17. Verkseier Chr. Jerermassen Reim.
 18. Skibsreder John Thronsen.
 19. Direktør Andr. G. Wefring.
 20. Overretssagfører Einar Wellerop.
 21. Konsul A. Petersen Wright.
Utdrag (s. 65-66) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen