Porsgrunds forligelseskommission

av Carl Lund

Til sammenligning kan her anføres, at i 1807 behandledes ved forligelseskommissionen 33 sager; i 1906 var antallet af behandlede sager 481; i 1807 var forligelseskommissærer Niels Aalt og Jørgen Wright. De nuværende kommissærer er bagermester J. Johannessen og direktør Kr. Dick med overlærer Vemmestad og bogtrykker Kr. H. Dyring som suppleanter.

Utdrag (s. 84) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen