Kommunebudgetter

av Carl Lund

Udgiftsbudgetter.

184718571867187718871897I907
I.Bestyrelse, regnskabs- og skattevesen480 384 840 2260 3040 3510 4460
lI.Politivesen 1360 1786 2880 4561 5345 5770 7175
III.Off. arbeider 1100 3932 4844 1562 13622 17115 33111
IV.Gadebelysning 60 60 900 936 1910 6190
V.Rigsforsikringen 500 1100
VI.Medicinalvæsen 236 240 160 160 320 3550 4220
VII.Geistlighed og kirkevæsen. 80 80 440 320 3018 4130 14775
VIII.Folkeskolen 2268 3444 4404 6204 9651 20170 31950
IX. Middelskolen 2440 10850 21650 23500
X.Fattigvæsen 4852 9400 11200 13500 19000 27000 28240
Xl.H. Wergelands bibliothek. 80 80 120 140 100 285
XII.Faste eiendomme 514 1160 724 1840 2996 2986 4350
XIII.Renter af laan 192 48 1580 7599 20178 18855 19055
XIV.Afdrag paa laan 400 904 11388 13580 15500 15532
XV. Kjødkontrollen 1150 1350
XVI.Folkebadet 2148
XVII. Andre udgifter 770 1640 1720 2065 2678 11464 12954
SUM12252 22218 29836 69022 115354 155360 210395

Indtægtsbudget for 1907.

I. Afgifterkr.3860
Il.Faste eiendommekr.5056
III.Vandverkernekr.16000
IV.Sundhedsvæsenetkr.50
V.Kirkevæsenetkr.680
VI.Folkeskolenkr.10958
VII.Middelskolenkr.19092
VIII.Fattigvæsenetkr.3920
IX.Folkebadetkr.1700
X.Andre indtægterkr.19030

Porsgrunds skatteligning viser sig saaledes for nedenfor angivne aar:

Aar.Antagen
formue
Antalegen
indtægt
SkatteøreUdlignet
byskat
Husenes
brandassurancesum*
1867 26916008934804,08246551697460
1877152600016100203,649457,442051240
1887 58727001468620 878345,593334710
1897 6058670151274012104248,534321120
1907 68255001762150 13,4136726,346894100

Siden 1851 har Porsgrund havt sin lønnede kæmner, idet da kjøbmand Nils Vauvert ansattes i stillingen. Den nuværende kæmner Ole Gaathaug (f. 1867) er ansat fra 1/1 1900.
Kæmner Gaathaug er tillige siden 1898 ansat som underfoged og skatteopkræver.


Om de større kommuneeiendomme kan meddeles: «Kammerherregaarden» kjøbtes i 1838 for 2200 spd. ; «Floodegaarden» (nr. 11) kjøbtes i 1871 med bryggen og løkker for 5250 spd., og bygningen alene solgtes i 1899 for 14000 kr.; «Friisegaarden» kjøbtes i 1879 for 32000 kr.; kommunen fik da brandtaxten 24,100 kr. ; skolegaarden paa Vestsiden kjøbtes i 1836 for 85o spd. og solgtes i 1894 for 4000 kr.

*) Efter ligningen; kommunens eiendomme er ikke medtagne.

Utdrag (s. 83-84) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen