Arbeiderakademiet

Carl Lund

Efterat man i en del aar havde havt igang en privat foredragsforening, hvor der gjennemsnitlig holdtes en 6-7 populær-videnskabelige foredrag hver vinter, stiftedes i 1900 Porsgrunds arbeiderakademi, hvis formaal er gjennem populære foredrag at meddele almennyttige kundskaber. Den 14de oktober 1900 begyndte akademiet sin virksomhed, og det har for hvert læseaar havt en stigende tilslutning fra publikums side, hvad følgende statistiske oplysninger bedst beviser:

Læseaar.Gjennemsnitligt
tilhøreantal pr. foredrag
Medlemsantal.Foredragenes
antall
123638825
224753531
325670524

Akademiet opretholdes ved medlemskontingent, statsbidrag samt ved bidrag fra Porsgrunds kommune og sparebank. Dets inspektør har den hele tid været adjunkt H. E. Torkildsen.


Arbeiderakademiets nuværende styre bestaar af:
Adjunkt Carl Lund, formand.
Arkitekt H. Børve.
Overlærer H. E. Kjølseth.
Murer O. Mathiesen,
Porselænsdreier K. Tranberg.

Utdrag (s. 43) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen