Juridiske embedsmænd

av Carl Lund

Uagtet Porsgrund i 1807 var ophøiet til kjøbstad, saa stod den dog fremdeles med hensyn til jurisdiktion under Skien; først i aarene 1842-45 blev byen helt skilt fra Skien, og dette var en ikke liden betydningsfuld begivenhed i byens historie. Den blev forenet med Osebakken, fik byfoged, som tillige var magistrat, eget havnevesen og særskilt representant paa storthinget.

Byen har havt følgende byfogder:

  1. Chr. Heyerdahl (f. 1801) fra 1844-1859. Han var tillige postmester.
  2. H. E. Major (f. 1809) fra 1860-1870 (d. 1907 som pensjonist).
  3. P. I. Blom (f. 1820) fra 1870 1881, da han udnævntes til sorenskriver i Nordre-Jarlsberg, fra hvilket embede han i 1897 tog afsked og døde Kristiania 1902.
  4. K. A. Enger (f. 1839) fra 1881-1895, da han befordredes til sorenskriver i Follo. Enger, der var en sjelden varmt interesseret kommunemand, kom i sin embedstid til at opleve to vigtige begivenheder i Porsgrunds historie, nemlig jernbanens aabning i 1882 og aabningen af broen mellem østre og vestre Porsgrund i 1891.
  5. G. H. Rubach (f. 1837) fra 1895-1898. Han var Porsgrunds sidste byfoged; thi ved hans fraflyttelse blev byfogedembedet inddraget og magistratsforretningerne tillagt politimesteren i Telemarken, medens dommerhvervet blev overført til sorenskriveren i Gjerpen.

Porsgrunds nuværende magistrat er politimester Fr. T. Schneider (f. 1857), udnævnt 1898.
Sorenskriver i Gjerpen er for tiden C. J. S. Randers (f. 1849), udnævnt 1901; sorenskriveren bor i Porsgrund.

Utdrag (s. 48-49) fra:
Carl Lund: Porsgrund 1807 - 1907. - Porsgrunn 1907
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen